Haberler

Disiplin Cezasına AYM’den Hak İhlali Kararı

AYM KESK çağrısıyla 29 Aralık’ta düzenlenen basın açıklamasına katılan üyemizin disiplin cezası ile cezalandırılmasıyla ilgili hak ihlali kararı verdi. Konfederasyonumuz KESK’in aldığı karar doğrultusunda, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen basın

Devamı »
Genel Merkezden

AYM’den İhlal Kararı! Sendikal Eylem Haktır!

Konfederasyonumuz KESK’in toplu sözleşme sürecine ilişkin 03.08.2015 günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına yönelik polis saldırısında Konfederasyon yöneticilerimiz, KESK’e bağlı sendika yönetici ve üyeleri ile o dönemki Eş Genel Başkanlarımız

Devamı »
Haberler

AYM Üyemiz Türkan Aydoğmuş’un İş Yerinde Psikolojik Tacize Maruz Kaldığına Yönelik Bireysel Başvurusunda Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Aksaray Şube Yöneticimiz Hemşire Türkan Aydoğmuş’un çalıştığı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde ‘amiri’ konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldığına yönelik bireysel başvurusunda, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Çok Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: KHK’li Sendika Üye ve Yöneticilerinin OHAL Komisyonu ve Yargı Süreci Devam Ettiği Sürece Sendika ile Üyelik ve Yöneticilik İlişkisi Devam Eder

Anayasa Mahkemesi’nin 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11352 Başvuru No’lu ve 08.09.2021 tarihli Hüseyin Ercan başvurusunda verdiği kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika temsilcisi olarak seçilmesi

Devamı »
Genel Merkezden

Hukuki Kazanım: Sendikal Faaliyetlerimiz Engellenemez!

29 Mayıs 2020 tarihinde Batman Şubeler Platformu tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan üç üyemizin sürgün kararlarının geri alınması talebiyle gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşmiş,

Devamı »
Genel Merkezden

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalışan Sosyal Çalışmacıların Danışmanlık Hizmetleri Karşılığında Ücret Alamamaları Uygulamasına Son Verilmesini Sağladık

Kadrolu sosyal çalışmacıların danışmanlık hizmetleri karşılığında ücret almalarına karşın kadro karşılığı sözleşmeli çalışan sosyal çalışmacılara herhangi bir ücret ödenmeksizin bu işin yaptırılması hem çalışma barışını zedeleyen ve hem de kurum

Devamı »
Genel Merkezden

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri Birlikte Kullanımla ilgili 2014 Yönetmeliği iptal edildi. 2014 yılında çıkarılan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğinin iptali için açtığımız davada Danıştay nihayet karar verdi. Danıştay 15.

Devamı »
Genel Merkezden

DANIŞTAY’DAN ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA

Sendikamız Batman Eski Şube Başkanı ve eski Genel Sekreteri Mehmet Sıddık Akın’ın bir siyasi partinin toplantısına davetli olarak katılması ile ilgili kendisine verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının AİHM içtihatları doğrultusunda

Devamı »
Genel Merkezden

PSİKOLOGLARA MÜJDE

Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha YÖK Başkanlığı’nın 24 Şubat 2016 tarihli toplantısında alınan kararla fen ve edebiyat fakültesi psikoloji mezunu psikologların sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına ilişkin karar verilmişti. Bu kararın

Devamı »
Genel Merkezden

BİOMETRİK YÖNTEMLERLE MESAİ TAKİBİNE SON

Sendikamızın Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde parmak izi sistemi ile yürütülen mesai takibinin iptali için açtığı davada Danıştay son kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/2242 E, 2015/4991 K

Devamı »