Genel Merkezden

Çocuk Bakımı Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Verilen Lehe Karar Kesinleşti

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulması kararının ardından işlemin iptaline karar vermişti. Samsun Valiliği tarafından karara karşı yapılan istinaf

Devamı »
Genel Merkezden

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Davasında Emsal Karar

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulması kararının ardından işlemin iptaline karar verdi. Kararda: “Yukarıda yer verilen mezkur düzenleme

Devamı »
Genel Merkezden

İş Bırakma Eylemi Nedeniyle Verilen Puan Kesintisi Cezasının İptali Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusu Reddedilerek Karar Kesinleşti

Eskişehir’de aile sağlığı merkezi çalışanı olarak görev yapan üyemizin 18/02/2022 tarihinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli puan kesintisi cezası işlemine karşı açtığımız davada işlemin iptaline karar verildi. İdare tarafından yapılan istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesince reddedilerek işlemin hukuka aykırılığı KESİN olarak tespit edildi. Karar için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

Mahkeme ASM’de Çalışan Yöneticimize Sendikal İzin Kullandırılmaması İşleminin İptaline Karar Verdi

Aile sağlığı merkezinde çalışan Adana Şube Eş Başkanımız Haide inci’ye 4688 sayılı yasa kapsamında kullandırılması gereken sendika izninin kullandırılmaması işleminin iptali talebiyle açtığımız davada mahkeme işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek işlemin iptaline karar verdi. Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 14.04.2023 tarihli 2023/74 Esas, 2023/224 Karar sayılı kararında: “… Kanun koyucu

Devamı »
Genel Merkezden

AYM’den OHAL İhracı Olan Üyemizin Yönetim Kurulu Üyeliğinin İptali İle İlgili İhlal Kararı

Anayasa Mahkemesi OHAL ihracı olan üyemizin sendika yönetim kurulu üyeliğinin iptali kararının sendikal hak ihlali olduğuna karar verdi. OHAL sürecinde sendikal haklara yönelik müdahalelerin en yaygın biçimi kamu görevinden ihraçlar olmuştu. Sendikal hak kullanımına yönelik müdahaleler kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin sendika kurullarında yer alması nedeniyle yaptırımlara tabi tutulması, yönetim

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi Valilik Yasağına Rağmen Basın Açıklamasına Katılan Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Bir İhlal Kararı Daha Verdi Konfederasyonumuz KESK 5/11/2018-9/11/2018 tarihleri arasında kamu görevlerinden çıkarılan üyelerimizin Kamu Denetçiliği Kurumuna, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunun lağvedilerek görevlerine iade edilmeleri talebiyle başvurularda bulunmasına karar vermişti. KESK’in söz konusu kararı

Devamı »
Genel Merkezden

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Mahkeme Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda: “Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Osman Turan Bozacı’nın Cenazesinde “Katil Devlet” Sloganı Attığı Gerekçesiyle Kınama Cezasıyla Cezalandırılan Üyemizin Başvurusunda İhlal Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden Osman Turan Bozacı’nın cenazesinde “Katil Devlet” solganı attığı gerekçesiyle “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği değerlendirilerek kınama disiplin cezasıyla cezalandırılan üyemizin başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Devamı »
Genel Merkezden

Fiili ve Meşru Mücadelemiz İş Yerlerinde, Alanlarda Sürerken Hukuksuz İdari İşlemlere Karşı Yargı Yoluyla Kazanımlarımız Devam Ediyor

Geçici Görevlendirme Kararının İptali Batman Şube üyemiz adına Genel Merkez Hukuk Büromuzca;  üyemizin istem dışı geçici görevlendirme işlemine karşı açılan davada öncelikle yürütmeyi durdurma, ardından görevlendirmenin hukuka aykırılığı tespit edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Emsal mahkeme kararı için tıklayınız Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi için Açtığımız Davayı Kazandık. Gaziantep Şube üyemiz

Devamı »
Genel Merkezden

AYM’den İhlal Kararı! Sendikal Eylem Haktır!

Konfederasyonumuz KESK’in toplu sözleşme sürecine ilişkin 03.08.2015 günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına yönelik polis saldırısında Konfederasyon yöneticilerimiz, KESK’e bağlı sendika yönetici ve üyeleri ile o dönemki Eş Genel Başkanlarımız ve MYK üyelerimiz polis şiddeti ile karşı karşıya kalmıştı. Polisin gazlı, coplu, plastik mermili sert müdahalesi sonrasında onlarca sendikacı yaralanmış

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Eylem Yapan Üyemizin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair İhlal Kararı Verdi

AKP milletvekillerince 2018 yılı Kasım ayında “Torba Yasa” olarak TBMM’ye sunulan yasa tasarısının 5. Maddesinde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen veya güvenlik soruşturması nedeniyle kamuda çalışması engellenen hekimlerin çalışma ve eğitim hakkını ihlal eden bir düzenleme yer almakta idi.  Tasarı bu nedenle sendikamız Türk Tabipleri Birliği tarafından eleştirilmiş, tasarıya karşı

Devamı »
Haberler

AYM Üyemiz Türkan Aydoğmuş’un İş Yerinde Psikolojik Tacize Maruz Kaldığına Yönelik Bireysel Başvurusunda Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Aksaray Şube Yöneticimiz Hemşire Türkan Aydoğmuş’un çalıştığı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde ‘amiri’ konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldığına yönelik bireysel başvurusunda, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM Kararı İçin tıklayınız İdare Kabul Kararı İçin tıklayınız 

Devamı »
Haberler

SENDİKA HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA!

OHAL Komisyon kararı ile göreve iade edilen kişinin ihraç edildiği tarih ile göreve iade edildiği tarih arasında sendika üyelik ilişkisinin devam ettiğine karar verildi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin Kararı İçin >>>  

Devamı »
Genel Merkezden

İade Edilen Kamu Görevlisinden Fazla Vergi Kesilmesine Karşı Emsal Yargı Kararı

OHAL Komisyon kararı ile İstanbul’da görevine iade edilen bir üyemiz ile ilgili fazla vergi kesintisi yapılması üzerine önce düzeltme dilekçesi verilmiş, düzeltme talebi uygun bulunmayınca Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verilmiş, şikayeti de kabul edilmeyince İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açılmıştır. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi’nin 30.11.2021 tarihli ve 2020/1970 E. 2021/2907

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Çok Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: KHK’li Sendika Üye ve Yöneticilerinin OHAL Komisyonu ve Yargı Süreci Devam Ettiği Sürece Sendika ile Üyelik ve Yöneticilik İlişkisi Devam Eder

Anayasa Mahkemesi’nin 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11352 Başvuru No’lu ve 08.09.2021 tarihli Hüseyin Ercan başvurusunda verdiği kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika temsilcisi olarak seçilmesi nedeniyle sendika üyelik ilişkisinin sona erdiği gerekçesiyle cezalandırılmasının sendika hakkını ihlal ettiği tespiti yapılmış ve Anayasa’nın 51.maddesinde güvence altına alınan

Devamı »
Haberler

İstanbul Şişli Şubemiz Eşbaşkanı Abuzer Aslan’a Verilen Ceza İptal Edildi

Sendikamız İstanbul Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan’a sendika yetkilisi sıfatıyla verdiği demeçlerin 11/02/2019 tarihli bir gazete haberinde yayınlanması üzerine açılan soruşturma neticesinde idarece “Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek” disiplin suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle verdiği “Kınama” cezası, İstanbul Bölge İdare

Devamı »
Genel Merkezden

Hukuki Kazanım: Sendikal Faaliyetlerimiz Engellenemez!

29 Mayıs 2020 tarihinde Batman Şubeler Platformu tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan üç üyemizin sürgün kararlarının geri alınması talebiyle gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşmiş, konfederasyonumuz KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy Tekdemir, Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Velat Kaya, BES Genel Sekreteri Aziz

Devamı »
Genel Merkezden

Anayasa Mahkemesi’nin İhlal Kararı Üzerine Yöneticilerimiz Hakkında Verilen İdari Para Cezaları Kaldırılmaya Başladı

Anayasa Mahkemesi 17.06.2020 tarihli 2017/24457 sayılı kararı ile, şube yöneticilerimiz hakkında katıldıkları basın açıklamaları nedeniyle idari para cezası verilmesinin toplantı gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğine hükmetmesi üzerine Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği 2020/4131 D.İş sayılı kararı ile Batman Şube Yönetim Kurulu üyemiz Cihan Tüzün hakkındaki idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar

Devamı »
Genel Merkezden

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Çalışan Sosyal Çalışmacıların Danışmanlık Hizmetleri Karşılığında Ücret Alamamaları Uygulamasına Son Verilmesini Sağladık

Kadrolu sosyal çalışmacıların danışmanlık hizmetleri karşılığında ücret almalarına karşın kadro karşılığı sözleşmeli çalışan sosyal çalışmacılara herhangi bir ücret ödenmeksizin bu işin yaptırılması hem çalışma barışını zedeleyen ve hem de kurum içi çalışanlar arası eşitsizlik yaratan bir durum olduğundan konuyu yargıya taşıdık. Hukuk mücadelemiz başarıya ulaşmış ve Ankara Bölge İdari Mahkemesi

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: Psikologlar Sağlık Bilimi Lisansiyeridir

YÖK Başkanlığının 24.02.2016 tarihli toplantısında psikolog unvanını kullanan fen edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayacağına ilişkin kararına karşı açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 E., 2018/6481 K. Sayılı ve 05.11.2018 tarihli kararı ile söz konusu işlem iptal edilmiştir. Psikologların Sağlık Bilimi Lisansiyeri Sayılması Hakkındaki Danıştay Kararı İçin Tıklayınız

Devamı »
Haberler

Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ne Yürütmeyi Durdurma Kararı

8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe dair açtığımız davada kısmen yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sendikamız bu yönetmelik çıktığından beri Danıştay’a dava

Devamı »
Haberler

Biometrik Yöntemlerle Mesai Takibi Hukuka Aykırıdır!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yüz tarama sistemi ile mesai takibi yapılması konusunda sendikamızın açtığı davada Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/529 E, 2018/1030 K sayılı ve 31.10.2018 tarihli kararı ile işlem iptal edilmiştir. Sendikamız uzun zamandır biometrik yöntemler ile mesai takibi yapmak isteyen hastanelerin uygulamalarını dava konusu etmekte ve bu davaları kazanmaktadır.

Devamı »
Haberler

KESK: Toplantı ve Gösteri Düzenleme Haktır, Engellenemez!

Neredeyse her eylem ve etkinliğimizin fiilen yasaklandığı, engellendiği bu dönemde toplantı ve gösteri düzenleme hakkımızın temel bir hak olduğu; toplantı, gösteri, yürüyüş vb. demokratik eylem ve etkinliklerin hangi gerekçe ile olursa olsun engellenemeyeceğine dair mahkeme kararlarına bir yenisi daha eklendi. 3 Ağustos 2015 tarihinde Konfederasyonumuzun TİS taleplerimizi dile getirmek ve

Devamı »
Haberler

Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibine Dair Açtığımız Davayı Kazandık: Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Hukuka Aykırıdır

Tokat Devlet Hastanesi’nde yüz tanıma sistemi ile mesai takibi yapılması işleminin iptali için açtığımız davada Tokat İdare Mahkemesi’nin red ve direnme kararı vermesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nihai kararı vermiştir. Buna göre DİDDK’nun 2015/2958 E, 2018/682 K sayılı ve 25.02.2018 tarihli kararı ile yüz tanıma sistemi ile mesai

Devamı »
Genel Merkezden

ADS Röntgen Teknisyenleri İçin Önemli Danıştay Kararı: Şua İzni Kullanan ADS Röntgen Teknisyenleri Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 28.02.2013 tarihli 622 sayılı genel yazısı ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez ve hastanelerinde çalışan ve şua izni kullanan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacakları düzenlenmişti. Sendikamız bu genel yazının iptali için 2013 yılında Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 11. Dairesi’nin 2013/2118/E, 2018/802

Devamı »
Haberler

Aydın 1 Mayıs Yürüyüşünün Yasaklanması Davasını Kazandık: Valiliklerin Keyfi Yürüyüş Yasakları Hukuka Aykırıdır

1 Mayıs’ta yapılacak yürüyüşün Aydın Valiliğince engellenmesi işleminin iptali talebiyle açtığımız davayı kazandık. Aydın’da 2016 yılında 1 Mayıs etkinlikleri için oluşturulan Aydın Şube Başkanımız Şükran Teberci’nin başkanı olduğu tertip komitesi, valiliğin belirlediği güzergahta yapılacak yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı’nda yapılacak miting için valiliğe başvuruda bulunmuş, valilik de “gerçekleşebilecek herhangi bir terör

Devamı »
Haberler

Referandumdaki “HAYIR” Tavrımız Yargılandı ve Beraat Etti

16 Nisan 2017 günü yapılan Anayasa Referandumu öncesinde KESK ve sendikamız SES’in çıkarmış olduğu “HAYIR” bildirilerinin dağıtılması ve basın açıklamaları yapılması ile ilgili sendika genel merkez yöneticilerimiz ile İzmir, Diyarbakır, Karadeniz Ereğli ve Ankara’daki yönetici ve üyelerimiz hakkında açılan ceza davalarının tümü beraatla sonuçlanmıştır. Bu davalar 298 sayılı Seçimlerin Temel

Devamı »
Genel Merkezden

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri Birlikte Kullanımla ilgili 2014 Yönetmeliği iptal edildi. 2014 yılında çıkarılan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliğinin iptali için açtığımız davada Danıştay nihayet karar verdi. Danıştay 15. Dairesinin 8. Daire ile birlikte verdiği 2014/5212 E, 2017/3222 K sayılı ve 07.06.2017 tarihli iptal kararı ile yönetmelik iptal edilmiştir.

Devamı »
Genel Merkezden

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET HABERLERİNİ İZNE BAĞLAYAN GENELGEYİ İPTAL ETTİRDİK

 Türkiye Kamu Hastaneleri tarafından yayınlanan sağlık çalışanına şiddet haberleri konulu 19.07.2013 tarihli ve 2013/10 sayılı genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada Danıştay 15. Dairesi önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ardından da 2013/12052 E, 2016/6087 K sayılı ve 14.12.2016 tarihli kararı ile genelgeyi iptal etmiştir. Böylece şiddet olaylarına maruz

Devamı »
Genel Merkezden

DANIŞTAY’DAN ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA

Sendikamız Batman Eski Şube Başkanı ve eski Genel Sekreteri Mehmet Sıddık Akın’ın bir siyasi partinin toplantısına davetli olarak katılması ile ilgili kendisine verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının AİHM içtihatları doğrultusunda ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkına aykırı olması nedeni ile Danıştay 12. Dairesi iptal edilmesi gerektiğine dair karar vermiştir. Özellikle sendikal

Devamı »
Genel Merkezden

PSİKOLOGLARA MÜJDE

Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha YÖK Başkanlığı’nın 24 Şubat 2016 tarihli toplantısında alınan kararla fen ve edebiyat fakültesi psikoloji mezunu psikologların sağlık bilimi lisansiyeri sayılamayacağına ilişkin karar verilmişti. Bu kararın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 E sayılı ve 16.01.2017 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma

Devamı »
2016

SES’TEN BİR HUKUK KAZANIMI DAHA DİSİPLİN CEZASI ALANLARDAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ KESİLEMEZ!

1 Nisan 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikle” ilgili açtığımız dava sonuçlandı. 2006 Döner Sermaye Yönetmeliğinin 5. Maddesinin ç bendi uyarınca kurumlarda inceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp 657 sayılı Kanuna göre

Devamı »
Genel Merkezden

GENEL SEKRETERLERİN DÖNER SERMAYE MİKTARLARINI DEĞİŞTİRME YETKİLERİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA…

9 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete de TKHK’ye bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik gerekçe gösterilerek TKHK İzleme Ölçme  ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 21.08.2015 tarih ve 628 sayılı aylık gelir ve dağıtılacak ek ödeme konulu genel yazısının yürütülmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştık. Bu davada

Devamı »
Genel Merkezden

BİOMETRİK YÖNTEMLERLE MESAİ TAKİBİNE SON

Sendikamızın Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde parmak izi sistemi ile yürütülen mesai takibinin iptali için açtığı davada Danıştay son kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/2242 E, 2015/4991 K sayılı ve 09.12.2015 tarihli bozma kararı ile parmak izi taramasının özel hayatın gizliliği kapsamında bulunduğu belirtilmiş ve bu türden biometrik

Devamı »
Genel Merkezden

BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmeliğin çeşitli maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için sendikamız Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 15.Dairesinin 2014/5212 E sayılı ve 06.04.2015 tarihli YD kararı ile yönetmeliğin 8.maddesinin 1.bendi yönünden YD kararı

Devamı »
2016

Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık!

Birinci basamakta Cumartesi nöbetlerine gitmedikleri gerekçesiyle ihtar puanı cezaları alan üyelerimiz adına açtığımız davaları kazandık. Manisa 2. İdari Mahkemesi ihtar puanlarının iptaline karar verdi. Manisa’da aile hekimliğinde görev yapan ve nöbetlere gitmedikleri için verilen ihtar puanlarını yargıya taşıyan üyelerimiz hemşire Banu Yılmaz ve aile hekimi Dr.Mehmet Ali Kütahyalı’nın davaları sonuçlandı.

Devamı »

4/C DÖNER SERMAYE DAVASINI KAZANDIK

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğünde 4/C statüsünde çalışan üyemiz Nurgül ÇELİK kendisine döner sermaye ödenmemesi konusunda Sendikamızın girişimiyle açtığı davayı kazanmıştır. Karar ekte gönderilmiştir. T.C. ŞANLIURFA İDARE MAHKEMESI ESAS NO : 2013/242 KARAR NO : 2013/2227 DAVACI :                       : NURGÜL ÇELİK VEKİLİ]                          : AV. ÜNSAL TANRIVERDİ Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 209/3 Merkez/ADIYAMAN DAVALI : ADIYAMAN VALİLİĞİ /ADIYAMAN

Devamı »

YARGI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DUR DEDİ

Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 21/01/2009 gün ve 2009/1-2 kararı ile  “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla  tecziye  ettiği MYK üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT hakkındaki kararın yürütmesi Eskişehir 2.İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.  

Devamı »

Önemli Hukuksal Kazanımlarımız

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji kliniğinde asistan doktor olarak görev yapmakta olan Engin Beydoğan’ın acif radyoloji nöbet ve acil karantina kapı nöbeti tutmasına son verilmesi için açılan dava kazanılmıştır. ektedir>>>>> Sinop Türkeli Devlet Hastanesi’nde vekaleten yürüttüğü hastane müdürlüğü görevinden haksız yere alınan üyemiz Gülhan Baş adına açtığımız davayı kazzandık.

Devamı »