AMAÇ

MADDE 1: Bu yönetmelik örgütlülüğümüzün olmadığı veya zayıf olduğu tüm iller ile bağımsız il temsilciliği üye sayısının şubelik için gerekli olan 400 üye sayısına ulaştırılması için örgüt bütünlüğünde kollektif örgütlenme faaliyetleri yürütmek için hazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2: Örgütlenme faaliyetlerinin merkezi olarak planlanması yerine yönetmelik kapsamında üye ve kadro sayısı fazla olan şube/temsilciliklerin genel merkez ile ortaklaşarak komisyon kurması ve bölgesinde ki tüm illerde üye sayısını şube yeter sayısına ulaştırıncaya kadar çalışma yürütmesi için yapılacak örgütlenme çalışmalarını kapsar.

KOMİSYONLARIN OLUŞUMU

MADDE 3: Tüm illeri coğrafi bölgelere ayırarak bu bölgelerdeki üye sayısı ve kadro sayısı iyi olan illerin sorumluluğunda oluşacak örgütlenme komisyonları tarafından gönüllü ekipler oluşturulur. Bölge Örgütlenme Komisyonları işbu yönetmelik ekinde belirtilmiştir. Bu komisyonlar ihtiyaç halinde her yıl yenilenir. Komisyonlara şube/temsilciliklerimiz tarafından; yönetim organlarında yer alanlar, işyeri temsilcilerimiz, aktivistlerimiz, örgütlenme çalışmalarına katkısı olacak üyelerimiz dahil edilir. İhraç üyelerimizin sendikal sürece daha etkin katılımı için bu komisyonlarda sorumluluk almaları için çalışma yürütülür. Bölge Komisyonlarının oluşumunda ve çalışmasında genel merkez örgütlenme sekreteri ile ortaklaşma içinde çalışılır.

DAYANAK

MADDE 4: Tüzük 55. Madde

İŞLEYİŞ:

MADDE 5: Her yıl Mayıs ayında tutulan yetki tutanakları sonrası yapılacak ilk MTK’da (Haziran MTK’sı) ekte belirtilen Bölge Örgütlenme Komisyonları genel merkez örgütlenme sekreteri ile birlikte raporlarını sunarlar. MTK, Bölge Komisyonlarının faaliyetinin ne şekilde devam edeceği ya da etmeyeceğine karar verebilir.

MALİ GİDERLER

MADDE 6: Komisyonların örgütlenme giderleri genel merkez tarafından karşılanır.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 6: Bu yönetmelik 3-4 Haziran 2023 tarihinde yapılan 10. dönem 8. MTK’unda alınan karar ile MYK’nın 08.06.2023 tarih ve 271 sayılı kararı ile 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 7: Bu yönetmeliği MYK yürütür.

BÖLGE ÖRGÜTLENME KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMA YAPACAKLARI İLLER:

 • İzmir-Aydın-Muğla Örgütlenme Komisyonu: İzmir Şubemiz yürütücülüğünde 3 ilden oluşacak bölge örgütlenme komisyonu Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa illerinde çalışma yürüteceklerdir.
 • Ankara-Eskişehir Bölge Örgütlenme Komisyonu: Ankara şubemiz yürütücülüğünde Bilecik, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Sivas illerinde çalışma yürüteceklerdir.
 • Mersin – Adana Bölge Örgütlenme Komisyonu: Mersin ve Adana ortak yürütücülüğünde Kayseri, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir illerinde çalışma yürüteceklerdir.
 • Antalya-Denizli Bölge Örgütlenme Komisyonu: Antalya Şubemiz yürütücülüğünde Isparta, Burdur, Konya illerinde çalışma yürütecektir.
 • Samsun-Tokat Bölge Örgütlenme Komisyonu: Samsun şubemiz yürütücülüğünde Ordu ve Sinop ilinde çalışma yürütecektir.
 • Trabzon-Dersim Bölge Örgütlenme Komisyonu: Trabzon şubemiz yürütücülüğünde Artvin, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize ilerinde örgütlenme çalışması yürütecektir.
 • Van–Hakkari-Bitlis Bölge Örgütlenme Komisyonu: Van şubemiz yürütücülüğünde Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan illerinde örgütlenme çalışması yürütecektir.
 • Şanlıurfa-Gaziantep-Adıyaman Bölge Örgütlenme Komisyonu: Şanlıurfa şube yürütücülüğünde Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş illerinde çalışma yürütülecektir.
 • Amed – Mardin Bölge Örgütlenme Komisyonu: Amed şube yürütücülüğünde Erzurum, Elazığ, Bingöl illerinde örgütlenme çalışması yürütecektir. İhtiyaç halinde Karadeniz illerinde çalışma yürüten diğer örgütlenme komisyonlarına da destek verecektir.
 • Batman ve Şırnak Bölge Örgütlenme Komisyonu: Batman şube yürütücülüğünde Muş ve Siirt’in örgütlenme çalışmalarına destek vereceklerdir. İhtiyaç halinde doğu ve güneydoğudaki illerde çalışma yürüten diğer örgütlenme komisyonlarına da destek verecektir.
 • İstanbul Şubeleri Bakırköy-Şişli- Aksaray Bölge Örgütlenme Komisyonu: 3 şubenin ortak yürütücülüğünde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinde çalışma yürüteceklerdir.
 • İstanbul Anadolu Şube-Zonguldak Bölge Örgütlenme Komisyonu: İst/Anadolu şube yürütücülüğünde Bartın-Karabük-Kastamonu illerinde çalışma yürütülecektir.
 • Bursa ve Kocaeli Bölge Örgütlenme Komisyonu: Bursa şube yürütücülüğünde Yalova, Sakarya-Düzce- Bolu illerinde çalışma yürüteceklerdir.

Bölge komisyonlarında sorumlu olarak ifade edilen şube/temsilcilikler diğer örgütlenme komisyonlarındaki şube/temsilcilikler ile toplantılar yapıp örgütlenme faaliyetlerini planlama, örgütlenmeye gidilecek illerdeki şube/temsilciliklerimizin yöneticileri veya yönetici yok ise üyeler ile temas kurma gibi organizasyonlardan sorumlu olacaktır. Ayrıca örgütlenme gezilerine yönelik programları ve geziler sonrası çalışmalar hakkında raporlamaları da sağlayacaklardır. Tüm çalışmaları genel merkez ile koordineli bir şekilde yürüteceklerdir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]