Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

AYM’nin İptal Kararı Üzerine Kocaeli Şube Eş Başkanımız Nilay Etiler’in Sendika Yöneticiliğinin Sonlandırılması Talebiyle Açılan Davanın Duruşması Yarın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde Görülecek. Davamızın Takipçisiyiz!

OHAL sürecinde sendikal haklara yönelik müdahalelerin en yaygın biçimi kamu görevinden ihraçlar olmuştu. Sendikal hak kullanımına yönelik müdahaleler; kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin sendika kurullarında yer alması nedeniyle yaptırımlara tabi

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Depremzede Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Mesaiye Çağrılmasına Karşı Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı İş Yerlerine Verilecek Örnek Dilekçeler

Depremden etkilenen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin depremzede olmalarına ve çalışma koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum amirleri tarafından mağdur edildikleri ve çalışmaya zorlandıkları tarafımıza bildirilmektedir. Bu süreçte Hukuk Büromuz

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Dava Açtık

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan YÖK Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği’nde yer alan hukuka aykırılıklara karşı Danıştay’a yürütmeyi durdurmalı iptal davası açtık. Dava Dilekçemiz için tıklayınız

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Kadın Sağlık Emekçilerine Yönelik Cinsiyetçi ve Ayrımcı Açıklamalarda Bulunan Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk!

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal 19 Mayıs 2022 tarihinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla kadınları hedef göstermiş, kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırma çabasına girmiştir. Sendikamız adına kadın sağlık emekçilerine

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurularak İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay’a dava açtık.

Devamı »

ASM’LERDE NÖBET GENELGESİNE DAVA AÇTIK

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 09.12.2014 tarih ve 2014.5727340/01006 sayılı yazısı ile 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 2014/33 sayılı genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile genelgeye dayanak olan

Devamı »

Radyoloji Çalışanları 9 Saat Davası için Dilekçe Örneği

…………………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA   (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir)     DAVACI: Adı soyadı, Adresi                  TC Kimlik No:    DAVALI: Sağlık Bakanlığı / ANKARA   D. KONUSU: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün

Devamı »