ÖZEL HASTANELERDEKİ “BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ” SAĞLIK HAKKINA VE ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALEDİR!

            1 Aralık 2013 gününden itibaren özel hastanelere muayene amaçlı başvuranlardan 13 Kasım 2013 te SGK’ca yayınlanan“biyometrik kimlik doğrulama sistemi” uygulaması nedeniyle “avuiçi damar izi” ve ya “parmak izi” alınıyor.             Bu uygulamaya gerekçe olarak hak etmeyenlerin başkalarının TC numarasını kullanarak muayene ve tedavilerin yapıldığı ifade ediliyor. Sağlıkta dönüşüm adı

Devamı »

ENGELLİLERİ YILDA BİR KEZ HATIRLAMAK DEĞİL; SOSYAL, SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL YAŞAMDAKİ TÜM ENGELLER KALDIRILSIN!

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ             Birleşmiş Milletler, 1992 yılında sayıları her geçen gün artan engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için 3 Aralık gününü “uluslar arası Engelliler Günü” olarak ilan etmiştir.             Bu karar “engellilerin” topluma kazandırılması ve insan haklarının tüm ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla üye ülkelerce benimsenmiştir.            

Devamı »

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI KUTLU OLSUN..!

          “İNSANIMIZ DİŞSİZ, MUAYENEHANESİNDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMİ İŞSİZ, ADSM’lerde ÇALIŞANLAR KÖLE DURUMUNDADIR” Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta; “Ağız ve Diş sağlığı” konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlamak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı politikalarını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI)

Devamı »

Bugün 8 Kasım, “DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ”

Bugün, röntgen ışınlarının, Alman Fizikçi W.C. Röntgen tarafından bulunuşunun 118. yılı ve bu vesileyle bugün tüm dünyada “DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Gönül isterdi ki sağlık çalışanları bu günü bayram tadında kutlasın. Ne yazık ki radyasyonla çalışan tüm sağlık çalışanları, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Dünya Radyoloji Günü’nü

Devamı »

`MODERN KÖLELİK : TAŞERONLAŞMA

Anayasası olan bir ülkede parlamento yasa çıkaracak, yasalara uygun düzenlemeleri de hükümetler yapacak, sonra dönüp uygulamalara baktığımızda; yönetim organlarınca bütün yazılı kurallar hiçe sayılarak; “ben yaptım, oldu”  “oldu – bitti” anlayışı içinde;  “hak, adalet, sorumluluk” duygularından uzak, devlet olma ciddiyeti taşımayan kişilerin eliyle kuralsızlığı devlete  egemen kılacaksınız. Her şeyi bir

Devamı »

ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİNE BAYRAM HEDİYESİ

BAYRAM TATİLİNDE İLAVE ÜCRET KIYAĞI   12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ” Vakıf Üniversiteleri dahil, ayırımsız tüm özel hastanelere Sağlık Hizmeti sunumundan Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatları üzerinden % 200 oranında (iki katına kadar) ilave ücret alınması” hakkı verildi. Yapılan

Devamı »

ÖZEL VE VAKIF HASTANELERİNE BAYRAM HEDİYESİ

BAYRAM TATİLİNDE İLAVE ÜCRET KIYAĞI  12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ” Vakıf Üniversiteleri dahil, ayırımsız tüm özel hastanelere Sağlık Hizmeti sunumundan Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatları üzerinden % 200 oranında (iki katına kadar) ilave ücret alınması” hakkı verildi. Yapılan bu

Devamı »

SOSYAL HİZMETLERDEKİ OYUNU BOZACAĞIZ

Temel insan haklarının gerçekleşmesinde dezavantajlı olan grupların, devlet eliyle  desteklenerek toplumsal yaşama etkin katılımını sağlamayı amaçlayan sosyal hizmetler, bugün AKP’nin siyasi emellerini gerçekleştirmek için her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirdiği bir alan olmuştur.             AKP’nin “yeniden yapılandırma” adına son 10 yıldır eski adıyla SHÇEK kurumuna çektirmediği eziyet kalmamıştır. Hem sosyal hizmet emekçileri,

Devamı »

“savaş bir halk sağlığı sorunudur” 3 EKİM TEZKERESİNE HAYIR…!

Küresel sermayenin ihtiyaçlarına uygun ekonomik ve siyasi projelerini hayata geçirmek için her yolu deneyen emperyalistler bugün de boş durmuyor. Amaçlarına ulaşmak için farklı milliyetlerden, etnik kimlik ve mezheplerden halkları birbirine düşman etmeye, dünyayı kana bulayan katliamlara imza atmaya devam ediyor. Bölgesel bölüşüm savaşlarına ve ardında bıraktığı acılara her gün bir

Devamı »

BİR EFSANE, BİR RÜYA

BİR EFSANE, BİR RÜYA; TOPLUMUN HER KESİMİNE AYIRIMSIZ BEŞ YILDIZLI SAĞLIK HİZMETİ: “ŞEHİR HASTANELERİ !…” 11 Eylül 2013 günü İstanbul’da 15 “Şehir Hastanesi” yapımı ile ilgili sözleşme, Başbakan’ın da katıldığı bir törenle imzalandı. Küresel Sermayeye büyük bir rant sağlanması anlamına gelen Kamu Özel Ortaklığı yoluyla yapılacak “Entegre Sağlık Kampüsleri” ile

Devamı »

HÜKÜMETİ SURİYE HALKINA AYIRIMSIZ SAĞLIK HİZMETİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ…!

            2 yılı aşkın bir süreden beri Suriye’de devam eden iç savaşta yüz binden fazla insan yaşamını yitirmiş, birkaç milyon insan zorunlu olarak Suriye’yi terk etmiştir. Bu kapsamda Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yaklaşık beşyüzbin civarındaki insanın ikiyüzbini sığınmacı kamplarında geri kalanı ise kendi imkanları ile geçici ikamet belgesi alarak

Devamı »

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” BALONU SÖNDÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINA NÖBET’E HAYIR……!

2002 yılından itibaren hızlandırılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 1. Basamak Sağlık Hizmeti veren Sağlık Ocakları tasfiye edilmiş, Aile Hekimliği sistemine geçilmiştir. Şimdi de çeşitli düzenlemelerle 1. basamak sağlık hizmetinde çalışan sağlık emekçilerine, (hekim, ebe, hemşire vb) işletme haline getirilmiş hastanelerin acil servislerinde nöbet hizmeti, 112 acil ambulans hizmetinde de geçici

Devamı »

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNU GERÇEKLERİ AÇIKLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ…!

            Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK), “Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi”nde yer alan (11.1.11) maddesinin Vakıf ve Özel hastaneler için kaldırılma gerekçesini açıklamaya davet ediyoruz.               Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı zeyilname ile cezai şartlar içerisinde yer alan (11.1.11) maddesini özel sağlık hizmeti sunucuları ile yaptığı sağlık hizmeti alım sözleşmesinden çıkardı. Bu madde,

Devamı »

SAĞLIK BAKANLIĞI “ÖLÜN AMA KİMSENİN HABERİ OLMASIN” DİYE BUYURUYOR……!

            Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastane Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı çıkışlı bir “GENELGE” yayınladı. 19.07.2013 günlü 2013/10 sayılı genelgede, Sağlık Çalışanlarına Yönelik “şiddet” bilgilerinin adli makamlar dışında, basın-yayın kuruluşlarıyla paylaşılmaması isteniyor. Bu şekilde hem şiddete uğrayan çalışanın toplumdaki itibarının zedelenmesi önüne geçileceği, hem de toplumsal bir krize neden olmamasının

Devamı »

Hukuksuzluğa, Şiddete ve Gözaltına Alınmalara son verilmelidir!

Taksim Dayanışması bileşenleri, dayanışmayı oluşturan emek/meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilci ve yöneticilerinden yaklaşık 50 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından 38 kişi serbest bırakılırken 12 kişi tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Yapılan yargılama sonucunda 12 kişinin de suçsuz olduğu anlaşılmış ve serbest bırakılmışlardır. Tüm kamuoyunun yakında izlemiş olduğu

Devamı »

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SAĞLIĞIMIZI TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR…….!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun(SGK) tasarruf önlemleri, halkın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. SGK, Özel Sağlık Kuruluşları ve Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri’nden aldığı sağlık hizmeti bedelini arttırmamak için tek kullanımlık tıbbi malzemelerin yeniden kullanılmasının yolunu açtı. Özel Sağlık Kuruluşlarıyla yapılan hizmet satın alma sözleşmesinde gerçekleştirilen bir değişiklikle, özel ve vakıf hastanelerinde tekrar kullanılmaması

Devamı »

“İKTİDARIN SESİ” VE ADINA “SENDİKA” DİYEN ÖRGÜTÜ ASLİ GÖREVİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ…!

KESK, DİSK, TMMOB, TTB VE TDB ortak kararı ile Taksim Gezi Parkı’na vahşice saldırılarak 15 Haziran 2013 günü boşaltılması, Taksim ve çevresinde polis terörü estirilmesi, İstanbul’da adeta sıkıyönetim ilan edilmesi üzerine alınan bir günlük destek grevi ve eylem kararı; hükümet politikalarına yandaşlığı pekiştirme görevi gereği, üstüne vazife olmayan bazı örgütlerce

Devamı »

GÖZALTINA ALINAN SAĞLIKÇILAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR…!

20 gündür süren “Taksim Gezi Parkı Direnişi” ile simgeleşen halk direnişi hükümet tarafından Tazyikli su, Gaz, Job ve Plastik Mermi kullanılarak Ankara ve İstanbul’da çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Demokratik tepkilerini ortaya koyan genç, yaşlı, kadın, çocuk herkese vahşice saldırılmış, bugüne kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi ağır olmak

Devamı »

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını 5 Haziran’da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz

Kamu Emekçilerinin Mücadelesi Bizim de Mücadelemizdir   Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını 5 Haziran’da Aktif Tutum Almaya Davet Ediyoruz 27 Mayıs 2013 Türkiye’de çalışan, içlerinde sağlık emekçilerinin de bulunduğu yaklaşık 2,5 milyon kamu emekçisinin çözüm bekleyen sayısız sorunu varken sorunlara sorun katacak yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam etmektedir. Son olarak

Devamı »

BU ÇIĞLIĞI DUYUN….. ÖLÜMLERİ ENGELLEYELİM

  Cezaevlerinde ölümleri kanıksamak istemiyoruz. Her gün bir cezaevinde ölümleri duymaktan ve ölümleri seyretmekten sağlıklı bir yaşamı sürdürmek mümkün olmuyor. En son 7 Mayıs 2013 tarihinde Sincan F2 cezaevinde tutuklu İrfan ESKİBAĞ göz göre göre ölüme gönderildi. Hastanın tedavisi cezaevi koşullarında mümkün olmadığı bilinmesine rağmen, sorumlular gereğini yapmayarak bir ölüme

Devamı »

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME DEĞİL, SÜRGÜN YÖNETMELİĞİ…!

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 19 Şubat 2013 tarihinde Sosyal Hizmet Merkezi Yönetmeliğini yayınlamış, hukuk tanımaz uygulamasına bugün bir yenisini daha eklemiştir. 17 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği adı altında sürgün yönetmeliği yayınlanmıştır. Çalışanların büyük bir bölümünü ilgilendiren

Devamı »

THY EMEKÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYORUZ

GREV SÜRESİNCE THY İLE SEYAHAT ETMİYORUZ.             THY’ de çalışan emekçilerin ekonomik, özlük ve demokratik hakları için başlatmış olduğu grevi selamlıyoruz. Hükümetin tüm manipüle etme, emekçilere yönelik baskılarına rağmen direnişi sürdüren Hava İş sendikasının yönetimini ve üyelerini kutluyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; Hava İş’in yaptığı GREV süresince

Devamı »

21-28 NİSAN EBELER HAFTASI 5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Yaşadıkları sayısız sorun ve olumsuzluklara rağmen, ‘’İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin onurlu üyeleri ebelerimizi tebrik ediyoruz. Ebeler haftasını ve 5 mayıs dünya ebeler gününü kutluyoruz. Sağlıkta dönüşüm programıyla gelinen son noktada sağlık alanında çalışan her meslek grubu

Devamı »

SAĞLIK’TA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜNDE DE ŞİDDET DEVAM ETTİ

            17 Nisan 2013 (dün) gerçekleştirdiğimiz G(Ö)REV eylemine katılan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini; baskılara ve tüm manipülasyonlara rağmen kararlı ve direngen duruşlarından dolayı kutluyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet hakkı mücadelesine sahip çıkarak bizimle birlikte alanlara çıkan emek meslek örgütleri, siyasi parti ve STK temsilcilerine teşekkürü borç biliyoruz. Dün

Devamı »

İLACINI TEMİN EDEMEDİĞİNİ SÖYLEYEN KANSER HASTASINA VERİLEN CEVAP: “İLACININ PARASINI AL VE SUS….!”

 14 Nisan 2013 günü Edirne’de, ilacını temin edemeyen bir kanser hastası (Dilek ÖZÇELİK), ilde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan yardım etmesini istemiş, ilgili bakan gayrı ciddi bir biçimde hastaya “para” verip olayı geçiştirerek, bir hükümet üyesinin ciddiyeti ile bağdaşmayacak bir tavır göstermiştir. Olayın yaşanma gerekçesi bir yana, yaşananlar, hükümetin

Devamı »

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ÇALIŞANLARA “ŞİDDET” OLARAK DÖNMEYE DEVAM EDİYOR…..!

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın son uygulaması olan Kamu Hastane Birlikleri ile gelen ve çalışanlara; Ağır bir iş yükü ve angarya ile karşı karşıya getirilme, 7/24 Esnek, kuralsız ve baskı altında çalışma, Baskısı altında çalışmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiş PERFORMANS uygulaması, Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin

Devamı »

DÜN SAĞLIĞI METALAŞTIRIRKEN HEKİMLERE HER TÜRLÜ HAKARETİ YAPAN HÜKÜMET BUGÜN İSE “SİZ DE KAZANIN KURUMDA KAZANSIN” DEMEKTEDİR.

  Sağlık Bakanından müjde(!) Pamuk eller cebe… AKP hükümeti, kısaca “Tam Gün”  olarak bilinen kanunun içindeki düzenlemelerden vatandaşa olumlu olarak yansıyacak önemli hususlardan birinin üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri adına alınan fark ücretini kaldırılmasıydı. Anayasa Mahkemesinin bu düzenlemeyi iptal etmesinden sonra yeni yasa çıkarılması için verdiği 6 aylık sürenin sona ereceği

Devamı »

SOSYAL HİZMET LÜTUF DEĞİL BİR HAKTIR

Her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü Dünya Sosyal Hizmetler günü. Yani yoksulların, ezilenlerin, dışlananların, ötekileştirilenlerin, yaşlı, çocuk, engelli gibi dezavantajlı grupların, kısacası bugünkü toplumsal sistemde “itilmiş ve kakılmışlar” ile onlara “hizmet” vermeye çalışan emekçilerin günü. Eşitsizlikler ve baskılar üzerine kurulu her sistem, işleyişinin “kurbanı” olanlara bir gün tayin ederek

Devamı »

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR, EDECEK……

Sağlık Bakanı’nın, 14 Mart günü “Tam Gün” yasası ile ilgili yeni bir “Müjde” vermeye hazırlandığı bilgisi çeşitli haber portallarında ve basında yayınlanıyor . Halkın hekim seçme özgürlüğünü böyle gören, sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücretler ödenmesi zorunluluğunu, ilaca ulaşmanın güçlüklerini görmezden gelen  bir anlayıştan beklenen

Devamı »

SİİRT’TE ÜYELERİMİZE ZORUNLU İDARİ İZİN

               8 Mart 2013 (yarın) Siirt’in Kurtalan ilçesinde devlet hastanesinin açılışı Sayın Başbakan tarafından gerçekleştirilecektir.  Her ne kadar daha önce bu hastanenin açılışı yapılmış olsa ve hizmet sunumu devam etse de bizler tekrardan hayırlı olsun demek istiyoruz. Bu gün genel merkezimize ulaşan bir haber bizleri resmen şok etmiştir.             

Devamı »

Sağlık Emekçileri TBMM Önünde Eylem Yaptı

Şehir Hastaneleri İçin “Yargı Engelini Aşma Yasası” Çıkarılıyor Başbakanın “kuvvetler ayrılığı yüzünden bu fakirin 6 yıllık hayali gerçekleşmiyor”, “yargı son derece lüzumsuz şeylere takılarak engel oluyor, projeler yürümüyor” dediği efsane ‘Şehir Hastaneleri’ sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı iptal davalarında yargının yürütmeyi durdurma gerekçelerini ortadan kaldırmak için

Devamı »

14 Şubat Perşembe Günü Anayasa Mahkemesi’nin önündeyiz

Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getiren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 14 Şubat 2013 Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek. Konu ile ilgili, Sendikamız (SES)Sağlık ve Sosyal Hizmet

Devamı »

SAĞLIĞI PİYASALAŞTIRAN BAKANDAN, SAĞLIĞIN TİCARETİNİ YAPAN BAKANA…..!

  24 Ocak 2013 günü, tam da Kamu Hizmetlerinin tasfiyesinin startının verildiği 24 Ocak 1980’in yıldönümünde, AKP Hükümeti, kabinede revizyon yaptı. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığı piyasalaştırarak, her kademesine katkı ve katılım payı getirerek ticarileştiren, Sağlığı Sosyal Güvenlik Kurumu’na devreden, sağlıkta taşeronu neredeyse temel çalışma haline getirip, çalışanları esnek-kuralsız, güvencesiz

Devamı »

ÜREME SAĞLIĞI YASA TASARISI GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Kadın cinayetleri ve intiharlarına, tecavüzlerine her gün yenileri eklenirken, Türkiye’nin yüksek tirajlı gazetelerinde de hastanelerde dudak uçuklatan, kâbuslar yaşatan kürtaj uygulamalarına ilişkin trajik öyküler yayınlanmaktadır. Yasaklanmaya çalışılan kürtaj uygulaması, kadını horlayan, küçük gören, suçlu gösteren, tıbbi öykülerle köşe yazılarına taşınmaktadır. Kürtaj ile ilgili bu yazıların yasağa hizmet etme amacıyla hükümet

Devamı »

“TAŞERON ÇALIŞTIRMA” “ÖLÜM” DEMEKTİR…!

30 yılı aşkın süredir kar amaçlı emeği ucuzlatmak adına başlatılan “TAŞERON” çalıştırma her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Daha fazla kar etmek ve maliyeti düşürmek için   alınmayan tedbirler sonucunda “taşeron çalıştırma” can almıştır. Zonguldak Kozluk Kömür ocağında Taşeron şirkete bağlı çalışan 8 Taşeron maden işçisi yaşamını yitirdi. En yaygın uygulamasını “Sağlıkta Dönüşüm

Devamı »
Skip to content