Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın son uygulaması olan Kamu Hastane Birlikleri ile gelen ve çalışanlara;

  • Ağır bir iş yükü ve angarya ile karşı karşıya getirilme,
  • 7/24 Esnek, kuralsız ve baskı altında çalışma,
  • Baskısı altında çalışmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiş PERFORMANS uygulaması,
  • Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması,
  • Görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırma

şeklinde yansıması yetmezmiş gibi, çalışanlara yönelik şiddet devam etmektedir.

Son bir haftada çeşitli illerde 6 (altı) sağlık çalışanı şiddete maruz kalmış, çalışanlar çareyi, çalışmamakta, hasta ve hasta yakınlarından “taahütname” alarak h asta kabulüne başlamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde iki Nöroloji Asistanı, Yoğun Bakım Ünitesi’nde yitirilen bir hasta yakınları tarafından darp edilmiştir.

Sendikamız, darba maruz kalan bu iki asistan nezdinde, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete karşı, şiddeti tetikleyen Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı etkin bir mücadele yürütme kararlılığındadır.

Bu bağlamda, 3 Nisan 2013 günü DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılacak eylemde Asistanlar başta olmak üzere Sağlı Çalışanları’nın yanında olacak, şiddete karşı mücadeleyi başlatacağız.

Sağlık alanındaki tüm emek ve meslek örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri ve “Eşit Ücretsiz, Erişilebilir, Nitelikli” Sağlık Hizmeti için Halkı bizlerle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

1 Nisan 2013

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]