2021

112 Sağlık Emekçilerinin Acil Çağrısıdır: SES Verin, SES Olun!

112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarının her geçen gün daha da artmasına rağmen en basit sorunları bile pansuman günü birlik tedbirlerle çözülmeye çalışılmakta, sorunu yaratan koşullar ısrarla ortadan kaldırılmamaktadır. Yaptığımız işyeri ziyaretlerinde 112 istasyon noktalarında, komuta ve çağrı merkezlerinde kurum yöneticileriyle, sağlık emekçileriyle yaşanan sorunları, sorunların çözüm önerilerini

Devamı »
2021

AKP Hükümetleri Döneminde Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin En Önemli Ayağı Olan 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Gerileme Yaşanmış, Devrim Gibi Vadedilen Aile Hekimliği Sistemi Bir Fayda Getirmemiştir

Yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerine bakarak o ülkenin sağlık sistemi hakkında genel bir fikir sahibi olmak mümkündür. Hükümetler uzun yıllardır koruyucu sağlık anlayışından vazgeçmiş, tedavi ağırlıklı sağlık politikalarını, halkın ve sağlık örgütlerinin itirazlarına rağmen uygulamaya koymuşlardır. Sağlık alanının özelleştirmeci bir anlayışla dönüştürülmesinin öncesi olmakla birlikte, AKP hükümetleri döneminde, tek parti

Devamı »
2021

İş Yerlerindeki Birleşik Mücadele Gelecek Güzel Günlere Olan Umudumuzu Büyütüyor!

Sağlık ve soysal hizmet emekçileri uzun yıllardır eriyen ücretleri, giderek ağırlaşan çalışma koşulları, mobbing, şiddet ve son iki yıldır yaşamımıza mal olan Covid-19 pandemisi gibi birçok sorun ile uğraşmanın yanında hakları için de mücadele etmektedir. İşkolu emekçilerinin mücadelesinde çoğu zaman sendikamız öncülük etmektedir. Mücadelenin işyerlerinde ortaklaşması için de ciddi çabalar

Devamı »
2021

Erkek, Devlet, KHK Zulmü Son Bulacak, Yaşam Kazanacak!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi iktidar hukuku lağvederek OHAL ve KHK ile yönetilen bir rejime geçiş yaptı. OHAL döneminde gece yarısı çıkarılan KHK’ler ile yüzbinleri aşan insan savunma hakkı bile tanınmadan ihraç edildi. Haksız, hukuksuz ve savunması dahi alınmadan ihraç edilen 10 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin

Devamı »
2021

Halkımıza ve Tüm Sağlık Meslekleri Çalışanlarına Çağrımızdır

Sağlık iş kolunda hastane ve sağlık kurumlarında; klinik, poliklinik, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, aile ve toplum sağlığı merkezleri, sosyal servisler, filyasyon, aşı merkezlerinde hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, teknisyen, laborant, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist, sağlık işçisi hep birlikte toplum için sağlık hizmeti üretiyoruz. Barışçıl bir ortam, meslekler

Devamı »
2021

Halkımıza ve Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine Çağrımızdır

Bugün gelinen aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlerle çalışamaz duruma gelmiştir. Ödediğimiz vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddet, değersizleştirme ve sağlık yöneticilerinin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları, çağdışı yönetim modelleri

Devamı »
2021

Sağlık ve Sosyal Hizmet Ekibinin Tüm Bileşenleri Olarak 6 Aralık 2021 Pazartesi Günü İş Bırakmaya, Haklarımızı Birlikte Kazanmaya!

Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarına, 1 Aralık 2021 günü görüşmeleri süren 287 sıra sayılı torba yasaya eklenen bir madde ile sabit ek ödemelerine ve emeklilik ek ödemelerine yönelik yapılan düzenleme sonrası yaşananlara karşı, birçok sosyal medya hesaplarında hekimlerin sendikalardan istifa etmesine yönelik çağrılar yapılmakta, dolayısıyla bu yapılan iyileştirmelere sanki karşı

Devamı »
2021

MAAŞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLDİ

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin özlük haklarının düzenlenmesi için TBMM’de yaşananlara dair bize ulaşan bilgi notudur) 1 Aralık 2021 tarihinde hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme bugün itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının iş bilmezliğinin bir sonucu ile daha karşı karşıyayız. Sağlık alanının bütünlüğünü

Devamı »
2021

Sağlık Ekip İşidir! Ekibin Her Bireyi İçin İnsanca Yaşamaya Yetecek Ücret İstiyoruz!

Bugün hekim maaşları ve ek göstergesi için Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını dinledik. Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler ve hemşireler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere

Devamı »
2021

SES Şubeleri ve Temsilcilikleri Olarak Kamuoyuna Açık Mektubumuzdur: Önceki Dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden Bir An Önce Serbest Bırakılsın

Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarının karşılanmasına yönelik mücadelenin yanında barış, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelesi de yürütmekte ve iktidarın saldırılarına maruz kalmaktadır. İktidar ihraçlar, açığa almalar ve sürgünlerle yürüttüğümüz mücadeleyi engellemeye çalışsa da başaramamıştır. Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in tutuklanması da sendikamıza yönelik

Devamı »
2021

Çocukların Tutuklu Yargılanmasına Son Verilsin!

31 Ekim 2021 itibariyle Türkiye hapishanelerinde 1.347 tutuklu çocuk bulunuyor. 566 hükümlü çocuğun ise cezaları, COVID-19 izniyle hapishane dışında infaz ediliyor. Tutuklu çocuklar, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında ya da yetişkin kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk koğuşlarında tutulmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BMÇHS), bir

Devamı »
2021

Sağlığımız, Güvenliğimiz, Geleceğimiz Tehlikede! Seyirci Kalmayacağız

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde “nöbet tutamaz” raporuna rağmen yoğun bakımda tuttuğu nöbet sonrası düşük yapan hemşire ve iş yerlerimizde ağırlaşan çalışma koşulları ve mobbing ile ilgili genel merkezimizde basın toplantısı gerçekleştirdi. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Genel Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli sağlık

Devamı »
2021

Sağlık Emekçileri Tükenmeye ve Ölmeye Devam Ediyor!

Pandemi sürecinde sağlık emekçilerinin çalışma koşulları kötüleşti. Uzun çalışma saatlerinden kaynaklı yorgunluk, dinlenme haklarının ortadan kaldırılması, sosyal hayattan izole bir yaşam sürdürmeleri ve psikososyal risklerin daha da artması, tükenme, mobbing, kronik yorgunluk, iş yeri stresi ve şiddetle birlikte sağlıkçı intiharlarında çok ciddi bir artış gözlenmektedir. Maalesef bu intiharlara bir yenisinin

Devamı »
2021

OHAL Komisyonu Lağvedilsin, İhraç Edilenler İade Edilsin! OHAL Uygulamalarını Devam Ettiren Geçici 35. Madde Kaldırılsın!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL yönetimine geçen hükümet, binlerce emekçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç etti.  İhraç edilen emekçilerden 10 binden fazlası sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan emekçiler iken 795’i de üyelerimizden oluşuyordu. Konuyla ilgili bugün genel merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında hukuk büromuzun hazırladığı raporu ve

Devamı »
2021

OHAL Komisyonu Lağvedilsin! İhraç Edilenler İade Edilsin! OHAL Uygulamalarını Devam Ettiren Geçici 35. Madde Kaldırılsın!

29 Ekim 675 Sayılı KHK’nin yıldönümünde haksız hukuksuz şekilde ihraç edilen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, KHK düzeniyle mücadelede kararlı olduğumuzu tekrarlıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren hükümet hukuku lağvetti, OHAL ve KHK ile yönetilen bir rejime geçiş yaptı. OHAL döneminde gece yarıları çıkarılan 32 KHK ile

Devamı »
2021

Eski Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’e Yönelik Cezaevindeki İnsanlık Dışı Muameleyi Kabul Etmiyoruz!

Merkez Yönetim Kurulumuz, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in cezaevinde yaşadığı haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenledi. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey şöyle konuştu: “25 Mayıs 2021 Salı günü Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, önceki dönem Eş Genel

Devamı »
2021

Kadın Hekime Yönelik Cinsiyetçi Tutumu Kınıyoruz! Hiçbir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçisi Kadın Yalnız Değildir

Barındığı konutta güvenlik ve adli kolluk tarafından kadın bir hekimin özel hayatına yönelik uygulanan cinsiyetçi tutumu kınıyor, arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Türkiye’de kadın sağlık emekçilerine yönelik sergilenen bu durum münferit bir durum değil. İstanbul’da, Kars’ta, Batman’da, Dersim’de kadın katliamlarını engellemeyenler kadınların misafirlerinin cinsiyetlerini takip ederek ahlak bekçiliği yapmayı görev bilmektedirler.

Devamı »
2021

ASM’LERDE CEZA YÖNETMELİĞİNE KARŞI ALANLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı uzunca bir süredir eylem ve etkinlikler örgütlemekteyiz. Bu kapsamda 16 ve 27 Ağustos tarihlerinde de birer günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Yine 11 Eylül 2021 tarihinde işkolumuzda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ankara’da miting gerçekleştirdik. Aynı kapsamda 7 Ekim 2021 tarihinde

Devamı »
2021

Sağlıkta Şiddete Karşı Çözüm Bulunsun, Artık Yeter!

Önceki gün, İstanbul Bayrampaşa’da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli hemşire Ercan ACAR, aynı hastanede tedavi gören bir bebeğin babasının önce yumruklu saldırısına daha sonra kurşunlarına hedef oldu. Ağır yaralanan arkadaşımız tedavi altına alındı. Çok üzgünüz… Hemşire arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Devamı »
2021

Sadaka Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik içeren 17/09/2021 tarihli yeni yazı yayınlanmıştır. Bu yazıya göre “Aşılamanın seyri dikkate alındığında yeni kurallar belirleme ihtiyacı ortaya çıktığından” yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtilmiş ve daha önceki açıklamamızda vurguladığımız, ek

Devamı »
2021

“Bebeklere Yanlışlıkla Aşı Yapıldı” Açıklamasını Kabul Etmiyoruz

“Bebeklere Kızamık ve Hepatit B yerine yanlışlıkla Covid aşısı yapıldı, sonuçları yayınlayacağız” iddiası kabul edilebilir değildir. Toplumdaki aşı tereddütünü artıracak bu açıklama aynı zamanda pandemiyle mücadele eden biz sağlık emekçilerine özellikle de birinci basamak sağlık emekçilerine yönelik güveni de sarsacak, kabul edilmesi imkansız bir açıklamadır. Aşılar en güvenilir tıbbi ürünler

Devamı »
2021

5 Dakika Muayene Zamanı ile 90. Hasta Olmak İster misiniz?

Evet, bu başlıktaki soruyu en başta Türkiye’yi yöneten siyasilere, Sağlık Bakanına ve bürokratlara soruyoruz? Siz gerçekten “normal bir vatandaş” gibi MHRS sisteminden zorla ve günler sonrasına randevu alıp 80 ya da 90. hasta olarak muayeneye gidip, sadece 5 dakika içinde hekiminizin derdinizi anlayıp derman olacağına inanıyor musunuz? Bu durumda sağlıklı

Devamı »
2021

Eski Eş Genel Başkanımız Gönül Erden Serbest Bırakılsın!

25 Mayıs 2021 Salı günü Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, eski Genel Başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK üyelerimiz Fikret Çalağan ve Belkıs Yurtsever ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş Başkanımız Rona Temelli ve Ankara Şube Yöneticilerimiz Erdal Turan ve Ramazan Taş gözaltına

Devamı »
2021

ASM’lerde Baskıya Son Verin, Cezalandırma Yönetmeliğinizi Geri Çekin!

Yıllardır aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sorunların çözümünü bekleyen emekçiler yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile mevcut haklarını da kaybettiler. Bu yönetmelik; cezalandırmayı esas alan, işten atmayı kolaylaştıran, ücretleri düşüren ve angarya çalışmayı katmerleştiren bir hale geldi. Elbette böylesine bir yönetmelik karşısında ASM emekçileri ve sendikamız kayıtsız kalamazdı. Defalarca

Devamı »
2021

Sendikal Hak ve Özgürlükler Üzerindeki Baskılara Karşı Birlikte Duralım, Emeğin Haklarını Birlikte Kazanalım!

Memur-Sen ve Kamu-Sen konfederasyonlarının 6. Dönem Toplu Sözleşmesini emekçilerin beklentilerinin çok altında imzalamalarıyla iş yerlerimiz oldukça hareketlendi. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mali, özlük ve çalışma yaşamının antidemokratik yapısına yönelik sorunlarına çare olamayan sendikalar üyelerine hesap vermeyecek duruma geldikleri için konuyu saptırmak, kısa süre içinde yeni sorunlarla satış sözleşmesini unutacağımızı

Devamı »
2021

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Ek Ödeme Değil, Hak Ödeme İstiyoruz

Altıncı Dönem Toplu Sözleşmesi ile sağlık emekçilerinin daha derin bir güvencesizliğe ve yoksulluğa itilip taleplerinin görmezden gelinmesi üzerine sendikamız, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği bugün çevrimiçi gerçekleştirdikleri basın toplantısında “Ek ödeme

Devamı »
2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Görev Yapan İş Yeri Temsilcilerimiz Günseli Uğur ve Arzu Sert Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi ve İşyeri Temsilcisi Hemşire Günseli Uğur, sendikal eylem ve etkinlikleri nedeniyle altı ay süreli olarak geçici görevlendirme adı altında İzmir Buca ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezine görevlendirilmiş ve sürgün niteliğindeki bu görevlendirmenin iptali talebiyle İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Devamı »
2021

Sendikalara Getirilen % 1’lik Baraja Karşı Zorunlu Açıklamamızdır

2022-2023 Yılı için imzalanan toplu iş sözleşmesine dair görüşlerimizi hem işkolu hem de konfederasyon düzeyinde çeşitli biçimlerde işkolumuz emekçileri ve kamuoyu ile paylaştık. Bu paylaşımlarımız web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır. TİS masasına bilindiği gibi Memur SEN ve Kamu SEN ortak talepler ile oturdu. TİS imzalanmaya başlandığı günden

Devamı »
2021

Ceza Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz!

İki yılı geçkin süredir canını ortaya koyarak sağlık hizmeti sunan, hakları ödenmeyen, sorunları maskelenen, kaybettiği 400’den fazla meslektaşı için Covid-19’dan kaynaklı hayatını kaybettiğini ispata zorlanan, tüm bunlara rağmen yılmadan, durmadan emek vermeye devam eden sağlık emekçileriyiz. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde bugüne kadar her değişiklikte geriye gidilmiş hak kayıpları

Devamı »
2021

YOKSULLUK SINIRI ALTINDA SEFALET ÜCRETİNİ DEVAM ETTİREN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ DE ASM’LERDEKİ CEZA YÖNETMELİĞİNİ DE KABUL ETMİYORUZ.

27 AĞUSTOS 2021 CUMA GÜNÜ HİZMET ÜRETMİYORUZ. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET İŞKOLUMUZDA ÇALIŞAN TÜM EMEKÇİLERİ VE ÖRGÜTLERİNİ DESTEK VERMEYE VE HİZMET ÜRETMEMEYE DAVET EDİYORUZ. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunların çözümsüz bırakılarak kronikleştiği bir dönemde bütün dünyayı etkileyen küresel bir salgınla karşı karşıya kaldık. Yaşamak ve yaşatmak için çaba harcarken

Devamı »
2021

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN; TEDİRGİN OLMA, AŞI OL!

SES, TTB, Dev Sağlık İş ve Tüm Rad Der ortak açıklama yaparak aşı çağrısı yaptı. Basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Selma Atabey okudu. TTB Merkez Konsey üyesi Onur Naci Karahan aşının ve aşılamanın önemine vurgu yaptı. Basın Metni İçin >>>    

Devamı »
2021

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİN DE BUGÜN SENDİKAL FAALİYETLERİMİZ HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI. SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYRUZ.

Ülkemizde milyonlarca kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin 2022-2023 mali, özlük ve sosyal durumunu ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması için konfederasyonlar dün masaya oturdular. Bugün Dünyanın 3. büyük hastanesi ve Avrupa’nın en büyük hastanesi olarak çok reklam edilen 13000 kamu emekçisinin çalıştığı kurumda SES Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz ve Ankara

Devamı »
2021

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Hak Mücadelesinin Yanı Sıra Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelesini de Sürdüren SES’imiz 25 Yaşında

Sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda başta sağlık ve sosyal hizmetler olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmaya, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürülmeye çalışıldığı dönemde bu saldırılara yanıt olarak kamu hizmetinin sunulduğu her yerde sendikalar kurulmaya başlandığında, 80’li yılların sonu idi. 12

Devamı »
2021

Sağlık Emekçileri Yemek ve Beslenme Hizmetlerinden Memnun Değil! İş Yerinde Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Bir Halk Sağlığı Sorunudur

Sağlık emekçilerinin yemek ve beslenme durumlarına ilişkin yaptığımız anketin sonuçlarını bugün genel merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısıyla açıkladık. Eş Genel Başkanımız Selma Atabey’in TİS sürecinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yeterli ve dengeli beslenme taleplerini gündeme alacaklarını vurguladığı açılış konuşmasının ardından Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan TİS ve Hukuk Sekreterimiz

Devamı »
2021

Ülke Yangın Yeri, Geçmiş Olsun!

Manavgat yanıyor; canlılar, ağaçlar, evler ve hatıralar yanarken yetkililer seyirci gibi izliyor. Yangın söndürmek için ülkelerden uçurulan uçaklar bir türlü Manavgat’a gönderilemedi. İtfaiye yerel imkanlarla yetersiz kalıyor. Yangın devlet hastanesine kadar ulaşmış durumda, harekete geçilmesi için şehrin tamamen yanması mı bekleniyor? Hastanelerde, kamu kurumlarına ait binalarda afet yönetimine geçildi mi?

Devamı »
2021

OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz!

Bu hafta 12-13 Temmuz 2021 tarihinde görüşülen 2/3740 torba yasa tasarısında, aşağıdaki yasa tasarı maddeleri; işkolumuzdaki emek ve meslek örgütlerimizi ve sağlık hizmetlerini yakından ilgilendirmektedir. TBMM Genel Kurulu’nda cuma ve cumartesi günü görüşülecek olan bu yasanın, antidemokratik ve insan hakları ihlalleri içeren hükümlerinin kabul edilmemesini talep ediyoruz. 15 Temmuz tarihi,

Devamı »
2021

OHAL Rejimi Kalıcı Hale Getirilmeye Çalışılıyor!

2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte suçlu suçsuz ayırımı yapılmadan milyonlarca insan en temel insan hakları dahi gözetilmeden mağdur edilmiştir. En büyük mağduriyetlerden birini de gece yarısı KHK’leri ile hiçbir soruşturmaya dahi gerek görmeksizin işinden ekmeğinden atılan yüzbinlerce kamu emekçisi yaşamıştır. OHAL kaldırılırken 375 sayılı

Devamı »
2021

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLMELİDİR

 İktidarın; 2003 yılından beri hayata geçirmeye çalıştığı, sürekli bununla övündüğü, ancak  başta  Sendikamız olmak üzere, ortak mücadele yürüttüğümüz sağlık emek ve meslek örgütlerinin kabul etmediği “Sağlıkta Dönüşüm Programı”, bazı gelişmiş ülkelerde ve yine doğu bloku ülkelerinde denenmiş olmasına rağmen başarı sağlayamamış hatta zamanla vazgeçilmiş bir projeydi. Sendikamız başta olmak üzere

Devamı »
2021

Artık Elinizi Sağlık Emekçilerinden Çekin

Bilindiği üzere OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 35. Madde ile “maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” kamu emekçileriyle ilgili

Devamı »
2021

Ücretsiz Ulaşım Hakkımız Sağlansın

Pandemi dönemi sağlık emekçilerinin artan iş yüküne rağmen reel olarak eriyen ücretlerine karşı ücretsiz servis talebinin iktidar tarafından karşılanmadığı dönemde belediyelere ait toplum ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Sağlık emekçilerinin hastanelerde, birinci basamak ve filyasyonda Covid-19’la mücadelesi sürerken ek olarak pandemiye karşı toplum bağışıklığının oluşması için aşılama

Devamı »
2021

Toplu İş Sözleşmesi Bir Oyun Değil, Emeğin Mücadelesi ve Güvencesidir! Gerçek Toplu Sözleşme İçin Birlikte Örgütlenmeye ve Mücadeleye!

Ağustos ayında gerçekleşecek ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Merkez Yönetim Kurulumuz TİS taleplerimizi açıkladı. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun farklı istihdam biçimleri ve taşeronlaştırma uygulamaları ile güvencesizliğin en yaygın olduğu iş

Devamı »
2021

Rekora Koşarken Sağlık Emekçilerini Daha Fazla Tüketmeyin

Pandeminin başından beri Sağlık Bakanlığı’na çağrımız sağlık emekçilerinin ve tüm toplumun yaşamını koruması, önlenebilir ölümlerden canlarımızın kaybını önlemesiydi. Covid’e karşı etkin aşılar üretildiğinden beri defalarca toplumsal hareketliliğin azaltılması, bu sırada toplumun ekonomik olarak desteklenmesi, bu sürede de hızla tüm toplumsal kesimlerin aşılanması çağrımızı yineledik. Böylesi bir aşı kampanyasının gönüllü katılımcıları

Devamı »
2021

Faşizm Öldürür! Demokrasi Yaşatır

Faşizm ve gericiliğin en büyük sağlıksızlık olduğunu dün HDP İzmir İl binasına yapılan katliam amaçlı, planlı ve organize saldırı ile bir kez daha gördük. Parti yetkililerin açıklamasına göre katliamın yaşandığı saatlerde kalabalık bir kitle ile yapılması planlanan toplantının bazı nedenlerle ertelenmesi çok daha fazla insanın tesadüfen hayatta olduğunu gösteriyor. Katilin

Devamı »
2021

AŞI HAKTIR, AŞI HAYAT KURTARIR! SEVDİKLERİMİZ VE KENDİMİZ İÇİN AŞI OLALIM!

Aşılar, güvenli geliştirilme süreçlerinden hayat kurtarıcı etkilerine kadar tüm sağlık emekçileri ve toplum için çok önemli ürünlerdir. Sendikamız ve sağlık emekçileri olarak yıllardır toplumun aşılarla önlenebilir hastalıklar tarafından korunmasının önemine verdiğimiz değer, aşı kampanyalarına gönüllü katılımlarımız, aşı politikalarında yanlış uygulamalara yönelik muhalefetimiz, aşı araştırma ve üretme tesislerinin tasfiyesine karşı duruşumuz

Devamı »
2021

Yöneticilerimizin Gözaltı Süreçlerine Dair Bilgi Notu

25 Mayıs 2021 Salı günü gözaltına alınan; Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Eski Genel Başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK üyelerimiz Fikret Çalağan ve Belkıs Yurtsever ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş Başkanımız Rona Temelli ve Ankara Şube Yöneticilerimiz Erdal Turan, Ramazan Taş

Devamı »
2021

Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, SES: SES’imize Dokunma! Gözaltına Alınan Sağlık Emekçilerini Serbest Bırak!

25 Mayıs 2021 tarihinde, yine bir şafak vaktinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Selma Atabey, önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden, eski Genel Başkan Bedriye Yorgun, eski MYK üyeleri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş Başkanı Rona Temelli ve Ankara

Devamı »
2021

Sendikamıza Yönelik Gözaltılarla İlgili Bilgi Notu

25 Mayıs 2021 Salı sabahı erken saatlerde; Eş Genel Başkanımız Selma Atabey Eski Eş Genel Başkanımız Gönül Erden Eski Genel Başkanımız Bedriye Yorgun Eski MYK Üyemiz Fikret Çalağan Eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever Eski Ankara Şube Eş Başkanımız Runa Temelli Eski Ankara Şube Yöneticimiz Erdal Turan Eski Ankara Şube Yöneticimiz

Devamı »