2021

AKP Hükümetleri Döneminde Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin En Önemli Ayağı Olan 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Gerileme Yaşanmış, Devrim Gibi Vadedilen Aile Hekimliği Sistemi Bir Fayda Getirmemiştir

Yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerine bakarak o ülkenin sağlık sistemi hakkında genel bir fikir sahibi olmak mümkündür. Hükümetler uzun yıllardır koruyucu sağlık anlayışından vazgeçmiş, tedavi ağırlıklı sağlık politikalarını, halkın ve

Devamı »
2021

Çocukların Tutuklu Yargılanmasına Son Verilsin!

31 Ekim 2021 itibariyle Türkiye hapishanelerinde 1.347 tutuklu çocuk bulunuyor. 566 hükümlü çocuğun ise cezaları, COVID-19 izniyle hapishane dışında infaz ediliyor. Tutuklu çocuklar, çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında

Devamı »
2021

Sağlık Emekçileri Tükenmeye ve Ölmeye Devam Ediyor!

Pandemi sürecinde sağlık emekçilerinin çalışma koşulları kötüleşti. Uzun çalışma saatlerinden kaynaklı yorgunluk, dinlenme haklarının ortadan kaldırılması, sosyal hayattan izole bir yaşam sürdürmeleri ve psikososyal risklerin daha da artması, tükenme, mobbing,

Devamı »
2021

Sadaka Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik içeren 17/09/2021 tarihli yeni yazı yayınlanmıştır. Bu yazıya göre “Aşılamanın

Devamı »
2021

Ceza Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz!

İki yılı geçkin süredir canını ortaya koyarak sağlık hizmeti sunan, hakları ödenmeyen, sorunları maskelenen, kaybettiği 400’den fazla meslektaşı için Covid-19’dan kaynaklı hayatını kaybettiğini ispata zorlanan, tüm bunlara rağmen yılmadan, durmadan

Devamı »
2021

Ülke Yangın Yeri, Geçmiş Olsun!

Manavgat yanıyor; canlılar, ağaçlar, evler ve hatıralar yanarken yetkililer seyirci gibi izliyor. Yangın söndürmek için ülkelerden uçurulan uçaklar bir türlü Manavgat’a gönderilemedi. İtfaiye yerel imkanlarla yetersiz kalıyor. Yangın devlet hastanesine

Devamı »
2021

OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz!

Bu hafta 12-13 Temmuz 2021 tarihinde görüşülen 2/3740 torba yasa tasarısında, aşağıdaki yasa tasarı maddeleri; işkolumuzdaki emek ve meslek örgütlerimizi ve sağlık hizmetlerini yakından ilgilendirmektedir. TBMM Genel Kurulu’nda cuma ve

Devamı »
2021

Artık Elinizi Sağlık Emekçilerinden Çekin

Bilindiği üzere OHAL kaldırılırken 375 sayılı KHK’ye eklenen Geçici 35. Madde ile “maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı

Devamı »
2021

Ücretsiz Ulaşım Hakkımız Sağlansın

Pandemi dönemi sağlık emekçilerinin artan iş yüküne rağmen reel olarak eriyen ücretlerine karşı ücretsiz servis talebinin iktidar tarafından karşılanmadığı dönemde belediyelere ait toplum ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma süresinin uzatılmasını talep

Devamı »
2021

Rekora Koşarken Sağlık Emekçilerini Daha Fazla Tüketmeyin

Pandeminin başından beri Sağlık Bakanlığı’na çağrımız sağlık emekçilerinin ve tüm toplumun yaşamını koruması, önlenebilir ölümlerden canlarımızın kaybını önlemesiydi. Covid’e karşı etkin aşılar üretildiğinden beri defalarca toplumsal hareketliliğin azaltılması, bu sırada

Devamı »
2021

Faşizm Öldürür! Demokrasi Yaşatır

Faşizm ve gericiliğin en büyük sağlıksızlık olduğunu dün HDP İzmir İl binasına yapılan katliam amaçlı, planlı ve organize saldırı ile bir kez daha gördük. Parti yetkililerin açıklamasına göre katliamın yaşandığı

Devamı »