MAAŞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin özlük haklarının düzenlenmesi için TBMM’de yaşananlara dair bize ulaşan bilgi notudur)

1 Aralık 2021 tarihinde hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme bugün itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanlığı bürokratlarının iş bilmezliğinin bir sonucu ile daha karşı karşıyayız. Sağlık alanının bütünlüğünü görmezden gelen, hekim ve diş hekimleri dışındaki sağlık emekçilerini yok sayan bu düzenlemeyi tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde düzeltmek yerine tümden geri çekmeleri sağlık emekçilerinin mevcut kaygılarını ve iktidara yönelik öfkelerini arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Bizler sağlık ekip işidir diyoruz. Hekim arkadaşlarımız için az da olsa yapılan iyileştirmeyi tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için yapın diyoruz. Bu konuda hazırladığımız kanun teklifini siyasi partilere ilettik, meclisin gündemine gelmesini sağladık. Bugün bu teklifin karara bağlanmasını bekliyorduk. Ancak hükümet yetkilileri, muhalefetin bizler için verdiği teklifi kabul etmediler. Üstelik emekli hekim ve diş hekimleri için yaptıkları düzenlemeyi de geri çekeceklerini ifade edip yeni bir teklif getireceklerini belirttiler. TBMM’de bir anlaşma sağlanamadığı için görüşmeler ileri bir tarihe ertelenmiştir.

TBMM’den aldığımız bilgilere göre; yapılan teklifte hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ek ödemesi için yapılan artış geri alınacaktır. Yine hekim dışındaki diğer sağlık emekçilerine yönelik çok komik rakamlarda artış yapılması teklifi önerilmiştir.

22 Aralık 2021 tarihinde görüşüleceği ifade edilen teklif, ciddi bir baskı unsuru olmaz ise bütçe görüşmelerinin son tarihi olan 27 Aralık 2021 tarihinden önce görüşülmeyecektir.

Bizler; hekimler ve diş hekimlere yapılan iyileştirmenin yeterli olmasa da olumlu bir adım olduğunu, yapılan bu göreceli iyileştirmenin çalışılan sağlık kurumuna, bağlı bulunulan sosyal sigortaya, aile hekimliği sözleşmesine bağlı çalışma gibi durumlara göre değişiklik göstermemesi gerektiğini, bununla birlikte bu iki meslek grubu dışında kalan tüm sağlık emekçileri için maaşta ve emeklilikte iyileştirme yapılması gerektiğini yaptığımız açıklamalar eylem ve etkinliklerle seslendirmeye devam ediyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret verilmesi, 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200 ek gösterge verilmesi, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması ve yıpranma payı talepleriyle iki günden beri gerçekleştirdiğimiz eylemlere bugün de devam ettik. Aldığımız karar doğrultusunda bugün iş yavaşlatarak öğlen aralarında kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdik.

Haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda 6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde mücadelemizi daha da büyütüp kazanım elde edinceye kadar devam ettireceğiz. 03.12.2021

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]