2023

Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat Hakkında AYM Kararı

Bilindiği gibi 209 sayılı kanunun 5.maddesine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yapılacak döner sermaye ek ödemesi ile ilgili kurallar düzenlenmiştir. Geçen yıl 7411 sayılı torba kanunla 209 sayılı kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının 3.cümlesi değiştirilmiş ve cümle içerisine “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibareleri eklenmişti. CHP adına Grup Başkan Vekili Engin

Devamı »
Genel Merkezden

Haksız Yapılan Atama Kararı Bölge İdare Mahkemesinde İptal Edildi

İş yeri temsilcimizin adına takip ettiğimiz haklı davamız lehimize sonuçlandı. Tokat Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca’nın hukuka aykırı şekilde yürütülen soruşturma nedenli Niksar İlçesine yapılan atama işleminin Samsun Bölge İdare Mahkemesince yürütülmesi durduruldu. Cezalandırma amaçlı yapılan atamalar hukuka aykırıdır. Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca

Devamı »
Genel Merkezden

Çocuk Bakımı Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Verilen Lehe Karar Kesinleşti

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulması kararının ardından işlemin iptaline karar vermişti. Samsun Valiliği tarafından karara karşı yapılan istinaf

Devamı »
2023

Hizmet Kolu TİS ve Hakem Kurulu Kararı Değerlendirmemiz

Bilindiği gibi Ağustos 2023’te kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri yapılmış, hizmet kolları ile ilgili mutabakat sağlanmış, genel mali ve sosyal haklar ile ilgili husus ise Hakem Kuruluna bırakılmıştır. Resmi Gazete’nin 3 Eylül 2023 tarihli sayısında hizmet kolları ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığı tebliği yayınlanmış, ayrıca Hakem Kurulu kararı da yayınlanmıştır.

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Ayvacık Devlet Hastanesinde Yaşanan Haksızlık ve Hukuksuzluğa Sessiz Kalmadık!

Bilindiği üzere döner sermayeden hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları 12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğiyle belirlenmektedir. Sendikamız tarafından bu yönetmeliğin Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama Usul ve Esasları başlığı altında Madde 5’de yer alan bazı alt maddelerinin

Devamı »
2023

TİS Taleplerimizi ve Eylem Takvimimizi Açıkladık: Grevli TİS Hakkı, Gerçek Toplu Sözleşme, Demokratik Çalışma Yaşamı İçin Birlikte Örgütlenmeye, Mücadeleye!

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenleyerek, Ağustos ayında gerçekleşecek 2023-2024 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme sürecine ilişkin taleplerimizi ve TİS süreci eylem takvimimizi açıkladı. Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, emeği ile geçinen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin yoksulluk sınırının altında

Devamı »
Haberler

İhraç Antalya Şube Üyemiz Hafize Öztürk Türkmen Görevine İade Edildi: KHK’ler Gidecek Biz Kalacağız!

Antalya Şubemiz, Antalya Tabip Odası, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Dayanışma Akademisi, 677 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Hafize Öztürk Türkmen’in mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi nedeniyle bugün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde açıklama gerçekleştirdi. Burada ilk konuşmayı yapan Barış Akademisyeni Erdal Gilgil “Sevgili Hafize Hocam

Devamı »
2023

Erbaa Devlet Hastanesinde SES’imizi Kısamayacaksınız!

Liyakatsız yöneticilerin kurumları kendi çiftlikleri gibi kanuna, mevzuata, çalışma ve insan haklarına riayet etmeyerek kamusal hizmete verdikleri zararları ortaya çıkardıkça, onlara karşı durdukça, doğruyu söyleyip uygulanmasını talep ettikçe mobbinge uğruyoruz, tehdit ediliyoruz, sürülüyoruz. Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca maaş mutemetliği yaptığı sırada kamu işçilerinin maaş ödemelerinde usulsüzlükler

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

AYM’nin İptal Kararı Üzerine Kocaeli Şube Eş Başkanımız Nilay Etiler’in Sendika Yöneticiliğinin Sonlandırılması Talebiyle Açılan Davanın Duruşması Yarın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinde Görülecek. Davamızın Takipçisiyiz!

OHAL sürecinde sendikal haklara yönelik müdahalelerin en yaygın biçimi kamu görevinden ihraçlar olmuştu. Sendikal hak kullanımına yönelik müdahaleler; kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin sendika kurullarında yer alması nedeniyle yaptırımlara tabi tutulması, yönetim kurulu üyeliklerinin iptaline ilişkin açılan davalarla devam etti. Anayasa Mahkemesi, 16.03.2023 tarihli 2020/10035 Bireysel Başvuru numaralı kararında Kocaeli

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

ASHB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile İlgili Suç Duyurusunda Bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında yaşanan usulsüzlüklerle ilgili genel merkezimize iletilen şikayetler ve basına yansıyan bilgiler üzerine açıklamada bulunmuş, Bakanlığa yazdığımız yazı ile gereğinin yapılmasını talep etmiştik. Sosyal hizmetler alanı insanla ilgilenen, korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve

Devamı »
Genel Merkezden

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Davasında Emsal Karar

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulması kararının ardından işlemin iptaline karar verdi. Kararda: “Yukarıda yer verilen mezkur düzenleme

Devamı »
2023

Yöneticilerimizin Yargılandığı Dava Bugün Görüldü

Aralarında Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey’in 04.07.2022 tarihinden beri tutuklu bulunduğu, önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in ev hapsinde olduğu ve eski MYK üyelerimiz ile Ankara Şube yöneticilerimizin tutuksuz yargılandığı davanın 8. duruşması bugün Ankara Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda Genel Kadın Sekreterimiz Selma Atabey adli

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı sonuçlarının açıklanması üzerine, sınavın ölçme ve değerlendirme esaslarının denetlenebilir şekilde kayıt altına alınmadığına ve sonuçların objektif kriterlerle belirlenmeyerek kayırmacılık yapıldığına dair şikayetler şubelerimize ve genel merkezimize iletilmiştir.  Sözlü sınav sonuçlarının hatalı belirlendiğini düşünen sosyal hizmet emekçilerinin Aile ve

Devamı »
2023

663 Sayılı KHK’nin 45/A Maddesi Kapsamında Çalışmakta İken Kadroya Atananların Mazeret Atamaları Hakkında Bilgi Notu

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamıma sözleşmeli statüsünde çalışmakta iken 26 Ocak 2023 Resmi Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden 657 DMK’nın 4/A bendi kapsamına atamaları yapılan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin özellikle

Devamı »
2023

663 Sayılı KHK’nin 45/A Maddesi Kapsamında Çalışmakta İken Kadroya Atananların Mazeret Atamaları Hakkında

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamıma sözleşmeli statüsünde çalışmakta iken 26 Ocak 2023 Resmi Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a istinaden 657 DMK’nın 4/A bendi kapsamına atamaları yapılan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin özellikle

Devamı »
Genel Merkezden

İş Bırakma Eylemi Nedeniyle Verilen Puan Kesintisi Cezasının İptali Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusu Reddedilerek Karar Kesinleşti

Eskişehir’de aile sağlığı merkezi çalışanı olarak görev yapan üyemizin 18/02/2022 tarihinde iş bırakma eylemine katılımı nedenli puan kesintisi cezası işlemine karşı açtığımız davada işlemin iptaline karar verildi. İdare tarafından yapılan istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesince reddedilerek işlemin hukuka aykırılığı KESİN olarak tespit edildi. Karar için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

Mahkeme ASM’de Çalışan Yöneticimize Sendikal İzin Kullandırılmaması İşleminin İptaline Karar Verdi

Aile sağlığı merkezinde çalışan Adana Şube Eş Başkanımız Haide inci’ye 4688 sayılı yasa kapsamında kullandırılması gereken sendika izninin kullandırılmaması işleminin iptali talebiyle açtığımız davada mahkeme işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek işlemin iptaline karar verdi. Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 14.04.2023 tarihli 2023/74 Esas, 2023/224 Karar sayılı kararında: “… Kanun koyucu

Devamı »
Genel Merkezden

AYM’den OHAL İhracı Olan Üyemizin Yönetim Kurulu Üyeliğinin İptali İle İlgili İhlal Kararı

Anayasa Mahkemesi OHAL ihracı olan üyemizin sendika yönetim kurulu üyeliğinin iptali kararının sendikal hak ihlali olduğuna karar verdi. OHAL sürecinde sendikal haklara yönelik müdahalelerin en yaygın biçimi kamu görevinden ihraçlar olmuştu. Sendikal hak kullanımına yönelik müdahaleler kamu görevinden ihraç edilen üyelerimizin sendika kurullarında yer alması nedeniyle yaptırımlara tabi tutulması, yönetim

Devamı »
2023

663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Yasa Teklifi İle İlgili Görüşümüz

TBMM’ye 20 Mart Günü Sunulan 261 Sayılı İSPENÇİYARİ ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Torba Yasa Teklifi İle İlgili Görüşümüz Öncelikle belirtmek gerekir ki AKP yasa yapım süreçlerinde sosyal tarafları tamamen dışlayan tutumunu neredeyse kural haline getirmiştir. Bu torba teklifin hazırlanmasında sosyal

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Depremzede Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Mesaiye Çağrılmasına Karşı Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı İş Yerlerine Verilecek Örnek Dilekçeler

Depremden etkilenen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin depremzede olmalarına ve çalışma koşullarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen kurum amirleri tarafından mağdur edildikleri ve çalışmaya zorlandıkları tarafımıza bildirilmektedir. Bu süreçte Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan dilekçelerin depremzede sağlık ve sosyal hizmet emekçileri tarafından kendi durumlarına uygun hale getirilerek (boş bırakılan yerler doldurularak) kurumlarına

Devamı »
2023

Cumhurbaşkanlığının Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler Genelgesine Dair Bilgi Notlarımız

Cumhurbaşkanlığının 15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2023/5 sayılı afet bölgesindeki kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu genelgesine dair bilgi notları hazırladık.  Deprem Bölgesindekilerin İdari İzinli Sayılması İle Görevlendirilmek İsteyenlere Dair Bilgi Notumuz İçin tıklayınız  Sözleşmeliden Kadroya Geçiş Süreci Hakkında Bilgi Notumuz için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

OHAL Kanunu Kapsamında Çalışmaya Zorlanan Sağlık Emekçileri İçin İdari İzin ve Tayin Dilekçe Örnekleri

OHAL Kanunu kapsamında çalışmaya zorlanan sağlık emekçilerinin çalıştırılmamalarına ilişkin Bakanlığa defalarca yazı yazılmasına rağmen,  Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce idari izin kullanımı yöneticilerin inisiyatifine bırakılmıştır. Aşağıda idari izin kullanabilmek ve ilerleyen süreçlerde tayin istemek için dilekçe örnekleri sunulmuştur. Üyelerimizin dilekçeleri kendilerine özgün koşul ve düzenlemeleri gerçekleştirerek hastane yönetimine ya

Devamı »
Genel Merkezden

Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması Hakkında Değerlendirmemiz ve Yapılması Gerekenler

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili 7433 Sayılı Kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sendikamız 16 Ocak 2023 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine katılarak görüşlerimizi ifade etmiş, daha önce güvenceli istihdam ile ilgili hazırlamış olduğumuz “4/B Nedir, 3+1 Nedir, Diğer İstihdam Biçimleri Nelerdir, 4/A’dan Farkı Nedir,

Devamı »
Genel Merkezden

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Düzenlemesi Görüşmelerini TBMM’de Takip Ederek Sendikamızın Raporunu Sunduk

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlar ile 663 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlenesine ilişkin aralarında Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Eylem Kaya Eroğlu’nun da bulunduğu KESK heyeti KESK ve bağlı sendikaların

Devamı »
2023

OHAL’in Devamıyla İlgili 7145 ve 7333 Sayılı Kanunlar Konusunda AYM Kısmi İptal Kararı Hakkında Bilgi Notumuz

OHAL sona erdikten sonra 7145 Sayılı Kanunla OHAL yetkilerinin üç yıl uzatılması ve akabinde 7333 sayılı kanunla bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili kanunların çeşitli maddelerinin iptali için CHP’li 138 milletvekilinin Anayasa Mahkemesine yaptığı her iki kanun bakımından farklı başvurular birleştirilmiş ve AYM’nin 12 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30.06.2022

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi Valilik Yasağına Rağmen Basın Açıklamasına Katılan Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Bir İhlal Kararı Daha Verdi Konfederasyonumuz KESK 5/11/2018-9/11/2018 tarihleri arasında kamu görevlerinden çıkarılan üyelerimizin Kamu Denetçiliği Kurumuna, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunun lağvedilerek görevlerine iade edilmeleri talebiyle başvurularda bulunmasına karar vermişti. KESK’in söz konusu kararı

Devamı »
2022

26 Aralık Eski Eş Genel Başkanlarımızın Davasına Dair Bilgi Notu: Eski Eş Genel Başkanlarımızın Tutuklu Olduğu Davada Hukuksuz Şekilde Tutukluluğun Devamına Karar Verildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eski Eş Genel Başkanlarımız Selma Atabey ve Gönül Erden ile sendikamız eski yöneticileri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Bedriye Yorgun, Erdal Turan ve Ramazan Taş hakkında devam eden yargılamanın 26/12/2022 tarihinde yapılan duruşmasında eş genel başkanlarımızın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmayı çok sayıda

Devamı »
Genel Merkezden

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Mahkeme Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda: “Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Osman Turan Bozacı’nın Cenazesinde “Katil Devlet” Sloganı Attığı Gerekçesiyle Kınama Cezasıyla Cezalandırılan Üyemizin Başvurusunda İhlal Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden Osman Turan Bozacı’nın cenazesinde “Katil Devlet” solganı attığı gerekçesiyle “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği değerlendirilerek kınama disiplin cezasıyla cezalandırılan üyemizin başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Devamı »
Genel Merkezden

Fiili ve Meşru Mücadelemiz İş Yerlerinde, Alanlarda Sürerken Hukuksuz İdari İşlemlere Karşı Yargı Yoluyla Kazanımlarımız Devam Ediyor

Geçici Görevlendirme Kararının İptali Batman Şube üyemiz adına Genel Merkez Hukuk Büromuzca;  üyemizin istem dışı geçici görevlendirme işlemine karşı açılan davada öncelikle yürütmeyi durdurma, ardından görevlendirmenin hukuka aykırılığı tespit edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Emsal mahkeme kararı için tıklayınız Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi için Açtığımız Davayı Kazandık. Gaziantep Şube üyemiz

Devamı »
Genel Merkezden

Zonguldak, İki-Üç Ruh Hastasının Yönetebileceği Şehir Değil!”  başlığı ile yayınlanan köşe yazısının şikayet edilmesi ve gazete hakkında yaptırım kararı verilmesini talep ettik.

9 Ekim 2022 tarihinde  “Zonguldak, İki-Üç Ruh Hastasının Yönetebileceği Şehir Değil!” başlıklı köşe yazısında “günün fıkrası: özel sağlık sigortası” olarak kaleme alınan kısmında hemşire meslek elemanı kadınlar, cinsel ayrımcılıkla alenen aşağılanmış, mesleki onur ve itibarları zedelenmiştir. İlgili köşe yazısının şikayet edilmesi ve gazete hakkında yaptırım kararı verilmesi için Basın Konseyi

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Dava Açtık

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan YÖK Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği’nde yer alan hukuka aykırılıklara karşı Danıştay’a yürütmeyi durdurmalı iptal davası açtık. Dava Dilekçemiz için tıklayınız

Devamı »
2022

Üniversite Hastanelerinde Görevli Personele Ek Ödeme Ödenmesi İle İlgili Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

Üniversite hastanelerinde çalışan arkadaşlarımıza döner sermayeden ek ödemesi verilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliği 15 Eylül 2022 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliği incelediğimizde ilk etapta dava açılmasını gerektirecek hukuka aykırılıklar vardır. Bunlar; Yönetmelik değişikliği ile aktif çalışılmış gün içerisinde senelik izninin, doğum öncesi ve sonrası izinler ile süt izinlerinin, şua izninin,

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Dava Açtık

12 Ağustos 2022 tarihinde “Beyaz Reform” olarak nitelendirilen Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan hukuka aykırılıkları deklare ederek, bunun bir reform değil çalışma barışını bozan bir düzenleme olmaktan öteye geçemeyeceğini belirtmiştik. Bugüne kadar uygulama yönergelerinin hazırlanması beklenmiş fakat bu sürecin uzayacağı öngörülmüş ve sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme

Devamı »
Genel Merkezden

AYM’den İhlal Kararı! Sendikal Eylem Haktır!

Konfederasyonumuz KESK’in toplu sözleşme sürecine ilişkin 03.08.2015 günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına yönelik polis saldırısında Konfederasyon yöneticilerimiz, KESK’e bağlı sendika yönetici ve üyeleri ile o dönemki Eş Genel Başkanlarımız ve MYK üyelerimiz polis şiddeti ile karşı karşıya kalmıştı. Polisin gazlı, coplu, plastik mermili sert müdahalesi sonrasında onlarca sendikacı yaralanmış

Devamı »
Haberler

AYM İdari Para Cezası İle Cezalandırılan Üyemizle İlgili Başvuruda İhlal Kararı Verdi

AYM basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle idari para cezasıyla cezalandırılan üyemizin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Konfederasyonumuz KESK’in OHAL ihraç ve sürgünlerini protesto etmek ve iade taleplerini dile getirmek için illerde oturma eylemleri yapılması kararı üzerine KESK Aydın Şubeler Platformu tarafından yapılan oturma eylemine katılan üyemize verilen

Devamı »
2022

TBMM Başkanlığına Sunulan Ek Gösterge Düzenlemesi Kanun Teklifi Taleplerimizi Karşılamamaktadır!

Uzun yıllardır iş kolumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7200 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, talebimizi ısrarla dile getiriyor ve mücadelesini yürütüyorduk. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucu 2018 yılından beridir de hükümet bu konuya ilişkin vaatlerde bulunmaktaydı.

Devamı »
2022

Tıbbi Kötü Uygulamalarda Tazminat Ödenmesi Hakkında Yeni Düzenlemeye İlişkin Bilgi Notu

Mücadele sonuç verdi. Haksız ve hukuksuz yere yıllarca sağlık personelini mağdur eden tazminat taleplerinde artık kasıtlı olarak görevi kötüye kullanma hali dışında tazminat ödenmeyecek. 27/05/2022 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14 ve 15. maddeleri ile

Devamı »
Haberler

Edirne Şube Eş Başkanımızın Davası 15 Eylül’e Ertelendi

Edirne Şube Eş Başkanımız Aynur İskar’ın 10 Ekim katliamı sonrası 13 Ekim 2015 tarihinde emek ve meslek örgütlerinin yaptığı basın açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Edirne ve Kırklareli Şube/Temsilcilik yöneticilerimiz, üyelerimiz ve sendika avukatımız Linda Sevinç Hocaoğulları’nın katıldığı dava 15 Eylül

Devamı »
2022

Özlük ve Mali Haklarımız İle İlgili TBMM’ye Getirilen Yasa Tasarısı Taleplerimizi Karşılamaktan Uzaktır! Mücadeleye Devam!

2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmişti. Altı aydır beklediğimiz düzenleme 08.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirildi. Sendikamız yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Kadın Sağlık Emekçilerine Yönelik Cinsiyetçi ve Ayrımcı Açıklamalarda Bulunan Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk!

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal 19 Mayıs 2022 tarihinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla kadınları hedef göstermiş, kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırma çabasına girmiştir. Sendikamız adına kadın sağlık emekçilerine ve kadınlara yapılan cinsiyetçi ve ayrımcı açıklamaları kınamış, yetkilileri göreve davet etmiş, kamusal, laik sağlık hizmetlerinin savunucuları olarak suç duyurusunda

Devamı »