Genel Merkezden

AYM Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi Valilik Yasağına Rağmen Basın Açıklamasına Katılan Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Bir İhlal Kararı Daha Verdi Konfederasyonumuz KESK 5/11/2018-9/11/2018 tarihleri arasında kamu görevlerinden çıkarılan üyelerimizin Kamu Denetçiliği Kurumuna, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunun lağvedilerek görevlerine iade edilmeleri talebiyle başvurularda bulunmasına karar vermişti. KESK’in söz konusu kararı

Devamı »
2022

26 Aralık Eski Eş Genel Başkanlarımızın Davasına Dair Bilgi Notu: Eski Eş Genel Başkanlarımızın Tutuklu Olduğu Davada Hukuksuz Şekilde Tutukluluğun Devamına Karar Verildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eski Eş Genel Başkanlarımız Selma Atabey ve Gönül Erden ile sendikamız eski yöneticileri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Bedriye Yorgun, Erdal Turan ve Ramazan Taş hakkında devam eden yargılamanın 26/12/2022 tarihinde yapılan duruşmasında eş genel başkanlarımızın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmayı çok sayıda

Devamı »
Genel Merkezden

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Mahkeme Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda: “Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Osman Turan Bozacı’nın Cenazesinde “Katil Devlet” Sloganı Attığı Gerekçesiyle Kınama Cezasıyla Cezalandırılan Üyemizin Başvurusunda İhlal Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden Osman Turan Bozacı’nın cenazesinde “Katil Devlet” solganı attığı gerekçesiyle “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği değerlendirilerek kınama disiplin cezasıyla cezalandırılan üyemizin başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Devamı »
Genel Merkezden

Fiili ve Meşru Mücadelemiz İş Yerlerinde, Alanlarda Sürerken Hukuksuz İdari İşlemlere Karşı Yargı Yoluyla Kazanımlarımız Devam Ediyor

Geçici Görevlendirme Kararının İptali Batman Şube üyemiz adına Genel Merkez Hukuk Büromuzca;  üyemizin istem dışı geçici görevlendirme işlemine karşı açılan davada öncelikle yürütmeyi durdurma, ardından görevlendirmenin hukuka aykırılığı tespit edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Emsal mahkeme kararı için tıklayınız Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi için Açtığımız Davayı Kazandık. Gaziantep Şube üyemiz

Devamı »
Genel Merkezden

Zonguldak, İki-Üç Ruh Hastasının Yönetebileceği Şehir Değil!”  başlığı ile yayınlanan köşe yazısının şikayet edilmesi ve gazete hakkında yaptırım kararı verilmesini talep ettik.

9 Ekim 2022 tarihinde  “Zonguldak, İki-Üç Ruh Hastasının Yönetebileceği Şehir Değil!” başlıklı köşe yazısında “günün fıkrası: özel sağlık sigortası” olarak kaleme alınan kısmında hemşire meslek elemanı kadınlar, cinsel ayrımcılıkla alenen aşağılanmış, mesleki onur ve itibarları zedelenmiştir. İlgili köşe yazısının şikayet edilmesi ve gazete hakkında yaptırım kararı verilmesi için Basın Konseyi

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

YÖK Ek Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Dava Açtık

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan YÖK Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği’nde yer alan hukuka aykırılıklara karşı Danıştay’a yürütmeyi durdurmalı iptal davası açtık. Dava Dilekçemiz için tıklayınız

Devamı »
2022

Üniversite Hastanelerinde Görevli Personele Ek Ödeme Ödenmesi İle İlgili Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

Üniversite hastanelerinde çalışan arkadaşlarımıza döner sermayeden ek ödemesi verilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliği 15 Eylül 2022 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliği incelediğimizde ilk etapta dava açılmasını gerektirecek hukuka aykırılıklar vardır. Bunlar; Yönetmelik değişikliği ile aktif çalışılmış gün içerisinde senelik izninin, doğum öncesi ve sonrası izinler ile süt izinlerinin, şua izninin,

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Dava Açtık

12 Ağustos 2022 tarihinde “Beyaz Reform” olarak nitelendirilen Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan hukuka aykırılıkları deklare ederek, bunun bir reform değil çalışma barışını bozan bir düzenleme olmaktan öteye geçemeyeceğini belirtmiştik. Bugüne kadar uygulama yönergelerinin hazırlanması beklenmiş fakat bu sürecin uzayacağı öngörülmüş ve sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme

Devamı »
Genel Merkezden

AYM’den İhlal Kararı! Sendikal Eylem Haktır!

Konfederasyonumuz KESK’in toplu sözleşme sürecine ilişkin 03.08.2015 günü Ankara’da gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına yönelik polis saldırısında Konfederasyon yöneticilerimiz, KESK’e bağlı sendika yönetici ve üyeleri ile o dönemki Eş Genel Başkanlarımız ve MYK üyelerimiz polis şiddeti ile karşı karşıya kalmıştı. Polisin gazlı, coplu, plastik mermili sert müdahalesi sonrasında onlarca sendikacı yaralanmış

Devamı »
Haberler

AYM İdari Para Cezası İle Cezalandırılan Üyemizle İlgili Başvuruda İhlal Kararı Verdi

AYM basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle idari para cezasıyla cezalandırılan üyemizin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Konfederasyonumuz KESK’in OHAL ihraç ve sürgünlerini protesto etmek ve iade taleplerini dile getirmek için illerde oturma eylemleri yapılması kararı üzerine KESK Aydın Şubeler Platformu tarafından yapılan oturma eylemine katılan üyemize verilen

Devamı »
2022

TBMM Başkanlığına Sunulan Ek Gösterge Düzenlemesi Kanun Teklifi Taleplerimizi Karşılamamaktadır!

Uzun yıllardır iş kolumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7200 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, talebimizi ısrarla dile getiriyor ve mücadelesini yürütüyorduk. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucu 2018 yılından beridir de hükümet bu konuya ilişkin vaatlerde bulunmaktaydı.

Devamı »
2022

Tıbbi Kötü Uygulamalarda Tazminat Ödenmesi Hakkında Yeni Düzenlemeye İlişkin Bilgi Notu

Mücadele sonuç verdi. Haksız ve hukuksuz yere yıllarca sağlık personelini mağdur eden tazminat taleplerinde artık kasıtlı olarak görevi kötüye kullanma hali dışında tazminat ödenmeyecek. 27/05/2022 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14 ve 15. maddeleri ile

Devamı »
Haberler

Edirne Şube Eş Başkanımızın Davası 15 Eylül’e Ertelendi

Edirne Şube Eş Başkanımız Aynur İskar’ın 10 Ekim katliamı sonrası 13 Ekim 2015 tarihinde emek ve meslek örgütlerinin yaptığı basın açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Edirne ve Kırklareli Şube/Temsilcilik yöneticilerimiz, üyelerimiz ve sendika avukatımız Linda Sevinç Hocaoğulları’nın katıldığı dava 15 Eylül

Devamı »
2022

Özlük ve Mali Haklarımız İle İlgili TBMM’ye Getirilen Yasa Tasarısı Taleplerimizi Karşılamaktan Uzaktır! Mücadeleye Devam!

2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmişti. Altı aydır beklediğimiz düzenleme 08.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirildi. Sendikamız yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

Kadın Sağlık Emekçilerine Yönelik Cinsiyetçi ve Ayrımcı Açıklamalarda Bulunan Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk!

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal 19 Mayıs 2022 tarihinde Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla kadınları hedef göstermiş, kadınlara yönelik şiddeti meşrulaştırma çabasına girmiştir. Sendikamız adına kadın sağlık emekçilerine ve kadınlara yapılan cinsiyetçi ve ayrımcı açıklamaları kınamış, yetkilileri göreve davet etmiş, kamusal, laik sağlık hizmetlerinin savunucuları olarak suç duyurusunda

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Eylem Yapan Üyemizin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair İhlal Kararı Verdi

AKP milletvekillerince 2018 yılı Kasım ayında “Torba Yasa” olarak TBMM’ye sunulan yasa tasarısının 5. Maddesinde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen veya güvenlik soruşturması nedeniyle kamuda çalışması engellenen hekimlerin çalışma ve eğitim hakkını ihlal eden bir düzenleme yer almakta idi.  Tasarı bu nedenle sendikamız Türk Tabipleri Birliği tarafından eleştirilmiş, tasarıya karşı

Devamı »
Açılan Davalar ve Dilekçe Örn.

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürütmesinin Durdurularak İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay’a dava açtık. Dava dilekçemiz için tıklayınız

Devamı »
Haberler

AYM Üyemiz Türkan Aydoğmuş’un İş Yerinde Psikolojik Tacize Maruz Kaldığına Yönelik Bireysel Başvurusunda Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Aksaray Şube Yöneticimiz Hemşire Türkan Aydoğmuş’un çalıştığı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde ‘amiri’ konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldığına yönelik bireysel başvurusunda, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. AYM Kararı İçin tıklayınız İdare Kabul Kararı İçin tıklayınız 

Devamı »
Genel Merkezden

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarına Verilmeyen Covid-19 Ek Ödemeleriyle İlgili YÖK’e Yazı Yazdık

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin Covid-19 pandemisi sürecinde altı aylık süreye ilişkin ek ödemelerinin verilmemesi üzerine Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanlığına yazı yazarak görüş istedik. YÖK Başkanlığına gönderdiğimiz yazı için tıklayınız 

Devamı »
Genel Merkezden

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Bilgi Notu

Hukuk Büromuzun “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Bilgi Notu Bilindiği üzere 26 Nisan 2022 tarihinde 31821 sayılı Resmi Gazete’de “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin yürürlülüğe konulmasına “3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri

Devamı »
Genel Merkezden

Danıştay’dan SES’lendik: İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde feshedilmesine karşı sendikamızın açtığı davanın da dahil olduğu 10 dava dün Danıştay 10. Dairesi’nde görüldü. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Danıştay önünde buluşan kadınlar “Danıştay’ın vereceği karar Türkiye’de kendini üstün görenlerin hukukunun mu, hukukun üstünlüğünün mü hakim olacağına dair de belirleyici olacak.

Devamı »
Haberler

SENDİKA HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KARAR DAHA!

OHAL Komisyon kararı ile göreve iade edilen kişinin ihraç edildiği tarih ile göreve iade edildiği tarih arasında sendika üyelik ilişkisinin devam ettiğine karar verildi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin Kararı İçin >>>  

Devamı »
2022

Anayasa Mahkemesi’nin İltisak ve İrtibat İle İlgili Kararı Hakkında Değerlendirmemiz

Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile OHAL döneminde KHK’lerle iltisak veya irtibat nedeni ile kamu görevinden çıkarmayı Anayasaya uygun bulmuş, ancak kişilerin itiraz ve yargı süreçlerinde uygulanacak temel kriterlerle hak arama yolunun açık olduğunu da belirtmiştir. AYM aynı kararında yasadışı örgütlere üyelik veya mensubiyet kriterini

Devamı »
Haberler

KESK 2021 Yılı Kamu Sendikal Hak İhlalleri Raporunu Açıkladı

KESK 15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile ‘2021 Yılı Kamu Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nu paylaştı. Raporun sunumunu KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik gerçekleştirdi. Rapora ulaşmak için tıklayınız.   Basına gerçekleştirilen sunum aşağıdadır: Bugün sizlerle 2021 yılı sendikal hak ihlallerini paylaşmak için bir aradayız. İktidarın emekçilere ve halklarımıza yaşamı

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikal Faaliyetler Suç Değildir! Amed Şube Yöneticimiz Gülhan Tekin Tahliye Edildi

8 Kasım 2021 tarihinde tutuklanan Amed Şube Yöneticimiz Gülhan Tekin 11 Ocak’ta Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tahliye edildi. Duruşmaya KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun, Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, Amed, Batman ve Şırnak Şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz, KESK’e bağlı sendikaların Diyarbakır Şube yöneticileri ile Gülhan Tekin’in

Devamı »
Genel Merkezden

İade Edilen Kamu Görevlisinden Fazla Vergi Kesilmesine Karşı Emsal Yargı Kararı

OHAL Komisyon kararı ile İstanbul’da görevine iade edilen bir üyemiz ile ilgili fazla vergi kesintisi yapılması üzerine önce düzeltme dilekçesi verilmiş, düzeltme talebi uygun bulunmayınca Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verilmiş, şikayeti de kabul edilmeyince İstanbul Vergi Mahkemesi’ne dava açılmıştır. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi’nin 30.11.2021 tarihli ve 2020/1970 E. 2021/2907

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikamızdan Çok Önemli Bir Hukuksal Kazanım Daha: KHK’li Sendika Üye ve Yöneticilerinin OHAL Komisyonu ve Yargı Süreci Devam Ettiği Sürece Sendika ile Üyelik ve Yöneticilik İlişkisi Devam Eder

Anayasa Mahkemesi’nin 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11352 Başvuru No’lu ve 08.09.2021 tarihli Hüseyin Ercan başvurusunda verdiği kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan başvurucunun sendika temsilcisi olarak seçilmesi nedeniyle sendika üyelik ilişkisinin sona erdiği gerekçesiyle cezalandırılmasının sendika hakkını ihlal ettiği tespiti yapılmış ve Anayasa’nın 51.maddesinde güvence altına alınan

Devamı »
2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Görev Yapan İş Yeri Temsilcilerimiz Günseli Uğur ve Arzu Sert Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi ve İşyeri Temsilcisi Hemşire Günseli Uğur, sendikal eylem ve etkinlikleri nedeniyle altı ay süreli olarak geçici görevlendirme adı altında İzmir Buca ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezine görevlendirilmiş ve sürgün niteliğindeki bu görevlendirmenin iptali talebiyle İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Devamı »
Genel Merkezden

Aile Sağlığı Merkezlerinde İlave Ek Ödeme Adaletsizliği Hakkında Dilekçe

Aile sağlığı merkezlerinde aşı ek ödemelerinde yaşanan adaletsizliğe karşı sağlık müdürlüklerine iletilmek üzere aşağıdaki dilekçeden yararlanılabilinir.   …………………………… SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI’NA) ……………………. Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi/aile sağlığı çalışanı olarak görev yapmaktayım. 29.06.2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Covid-19 salgını

Devamı »
Haberler

İstanbul Şişli Şubemiz Eşbaşkanı Abuzer Aslan’a Verilen Ceza İptal Edildi

Sendikamız İstanbul Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan’a sendika yetkilisi sıfatıyla verdiği demeçlerin 11/02/2019 tarihli bir gazete haberinde yayınlanması üzerine açılan soruşturma neticesinde idarece “Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek” disiplin suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle verdiği “Kınama” cezası, İstanbul Bölge İdare

Devamı »
Genel Merkezden

İdari İzinlerin Mesai Ücretlerinin Ödenmesi İçin İş Yerlerine Verilebilecek Örnek Dilekçe

Ramazan Bayramı haftasında idari izin kullanılması nedeni ile çalışan arkadaşlarımızın çalıştıkları sürenin mesai süresi dışında değerlendirilerek fazla çalışma sayılması ve karşılığında nöbet ücreti ödenmesi için sendikamız tarafından 3 Mayıs 2021 günü Sağlık Bakanlığı’na yazılı müracaatta bulunulmuştur. Ancak bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Önceki uygulamalarda bazı iş yerlerinin talebimiz doğrultusunda

Devamı »
Genel Merkezden

İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde İş Yeri Temsilcilerimize Yönelik Baskılara Karşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile YÖK’e Yazı Yazdık

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır iş yeri temsilcilerimize yönelik idari baskılar ve açığa almalara karşı ilgili kurumun uyarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazdık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız YÖK’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

Şube/Temsilciliklerimizle TİS Gündemli Toplantı Gerçekleştirdik

Ağustos ayında başlayacak 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini belirlemek için çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik. TİS sürecinde taleplerimizi iş yerlerinden gelen talepler ile somut hale getirmek, TİS taslağımızı eksiksiz hazırlamak ve mücadele yöntemlerimizi daha iyi oluşturmak amacıyla 19 Nisan 2021 günü Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdik.

Devamı »
Genel Merkezden

Sosyal Hizmet Emekçilerinin İzin Hakları İçin İş Yerlerine Verebilecekleri Örnek Dilekçe

Hizmet kolumuzda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 16.04.2021 Cuma günü yayınlanan genelge ile Cumhurbaşkanlığının onayı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi sosyal hizmet emekçilerine de çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Sendikamız ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşam ve sağlık hakkının sosyal hizmet emekçileri bakımından da korunması noktasından hareketle dilekçe hazırlamıştır. Dilekçeyi kendi

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Emekçilerinin İzin Hakları İçin İş Yerlerine Verebilecekleri Örnek Dilekçe

Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Nisan 2021 tarihli 2021/8 sayılı “Covid19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” başlıklı genelgesinde Sağlık Bakanlığı personeli hariç bırakılarak yine ayrımcılık yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Yönetim hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2021 tarihli aynı konulu genel yazısında kapsam daha da daraltılmıştır. Sendikamız ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşam ve sağlık hakkının sağlık emekçileri bakımından

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Emekçilerinin Yakınlarının Aşılanması İçin İş Yerlerine Verecekleri Dilekçe Örneği

Üyelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin yaygın olarak birlikte yaşadıkları insanlar için aşı talebinde bulunmasının örgütlenmesi faydalı olacaktır. Bu kapsamda genel merkezimizin de Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimleri devam etmektedir. Sağlık emekçilerinin aynı evde birlikte yaşadıkları insanların aşılanması için iş yerlerine verecekleri dilekçe örneği için tıklayınız

Devamı »
Genel Merkezden

4-B ve 3+1’li Üyelerimizle Çevrimiçi Toplantı Gerçekleştirdik

4-B ve 3+1’li üyelerimizle sorunları, hukuksal durumları ve talepleri ile ilgili olarak 2 Nisan günü çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin ve avukatlarımızın da katıldığı toplantıda,  bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelenin yanı sıra 4-B ve 3+1’li emekçilerin özlük sorunları ve önerileri başlıklarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Devamı »
Genel Merkezden

İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İçin Danıştay’a Dava Açtık

İstanbul Sözleşmesi; kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyetinden dolayı şiddete maruz kalmasını önlemeyi, şiddete maruz kalanların korunması ve şiddet uygulayanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Sendikamız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı

Devamı »
2021

4/B Sözleşmelilerinin Kadroya Alınması Hakkında

Sendikamızın hazırlamış olduğu 4/B’liler ile ilgili broşürde ( ses-2020-4A-4B-4) 4/B’lilerin hakları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 4/B’liler başta olmak üzere sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi, kadrolu ve güvenceli istihdam ile personel sayısının OECD ortalamasına gelinceye kadar arttırılması için sendikamız uzun zamandan beri mücadele yürütmektedir. Farklı işkollarında çalışan 4/B’liler tarafından 3+1’ler gibi kadroya geçme

Devamı »
Genel Merkezden

Sendikal Hak İhlalleri Raporumuzu Açıkladık: OHAL Hukuksuzluğunu ve Sendikal Hak İhlallerini Durduracağız; İşimizi, Çalışma Hakkımızı, Geleceğimizi Geri İstiyoruz!

Merkez Yönetim Kurulumuz, genel merkezimizde basın toplantısı düzenleyerek sendikal hak ihlalleri raporumuzu açıkladı. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu adına konuşan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, yarın KESK tarafından “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” ana talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya başlayacak olan yürüyüşe dikkat çekti. OHAL Komisyonu’nun hukuksuzlarını anlatan Atabey, “OHAL rejimi devam etmektedir. OHAL Komisyonu

Devamı »
2021

Sendika Avukatımız ve İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan Derhal Serbest Bırakılsın!

İnsan Hakları Eylem Planı’ndan insan haklarını savunanlara yönelik gözaltı ve tutuklamalarla sivil darbe çıktı. Demokrasi havariliği yapıp 2010 referandumunda 12 Eylül’le hesaplaşacağını iddia eden, geçen onca yılda yaşattığı onca baskıya, kendisine muhalif kimseye nefes alma alanı bırakmamasına rağmen bugünlerde de demokratik anayasa yapmaktan dem vuran AKP iktidarı ülkemiz demokrasi tarihinde

Devamı »
Genel Merkezden

Mobbingle Mücadeleyi Tartıştık

Uzun süredir çalışma yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız, pandemi sürecinde ise gittikçe artan kuralsızlıklar sağlık emekçilerinin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, tükenmişliğe, depresyona ve hatta intihara giden sürece itmektedir. Sağlıkçı intiharlarının giderek arttığı bir süreçte bunun arkasında yatan nedenlerden biri olan mobbingin ne olduğu ve mobbingle nasıl mücadele edebileceğimizle ilgili Genel TİS

Devamı »
Genel Merkezden

Hukuk Sekreterlerimizle Toplantı Gerçekleştirdik

Hukuk Sekreterleri ve şube/temsilcilik yöneticilerimizle birlikte iş kolumuzda yaşadığımız hukuksuzluklar, hukuki taleplerimiz ve hukuksal işleyişimizi içeren toplantımızı gerçekleştirdik. 24 Şubat tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz toplantıya avukatlarımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de katıldı.   Hukuki İşleyiş Sunumu İçin tıklayınız 

Devamı »
2021

OHAL İlave Tedbirlerine Maruz Kalanların Başvuru Hakları

Resmi Gazetenin 17.11.2020 tarihli sayısında yayımlanan 7256 sayılı kanunun 41. Maddesi ile 7075 sayılı kanuna geçici 4. Madde eklenmiştir. Buna göre: “MADDE 41- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “İlave tedbirler için başvuru

Devamı »
Genel Merkezden

Hukuki Kazanım: Sendikal Faaliyetlerimiz Engellenemez!

29 Mayıs 2020 tarihinde Batman Şubeler Platformu tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan üç üyemizin sürgün kararlarının geri alınması talebiyle gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşmiş, konfederasyonumuz KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy Tekdemir, Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Velat Kaya, BES Genel Sekreteri Aziz

Devamı »
Genel Merkezden

Anayasa Mahkemesi’nin İhlal Kararı Üzerine Yöneticilerimiz Hakkında Verilen İdari Para Cezaları Kaldırılmaya Başladı

Anayasa Mahkemesi 17.06.2020 tarihli 2017/24457 sayılı kararı ile, şube yöneticilerimiz hakkında katıldıkları basın açıklamaları nedeniyle idari para cezası verilmesinin toplantı gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğine hükmetmesi üzerine Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği 2020/4131 D.İş sayılı kararı ile Batman Şube Yönetim Kurulu üyemiz Cihan Tüzün hakkındaki idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlık Bakanlığı’nın Personel İşlemleri Konulu Genel Yazısına Dava Açtık

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 60438742-929-3137 sayılı personel işlemleri konulu genel yazısının 1.maddesi ile istifa talebinde bulunan personelin talebinin kabul edilmeyeceği, 2.maddesi ile yaş haddi ve malulen emekli olacaklar dışındakilerin emeklilik işlemlerinin tesis edilmeyeceği, 4.maddesinde eşin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama ile öğrenim durumuna dayalı mazeret atamaları,

Devamı »
Skip to content