MESLEKİ ÜST ÖĞRETİM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

             Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.07.2014 tarih ve 37106781 sayılı zam ve tazminatlar hakkında genel yazısı ile mesleki üst öğrenimle ilgili açıklamalar yapılmış ve bu konuda devam eden sorunların büyük bir kısmını çözecek yeni bir görüş bildirilmiştir. Buna göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek herhangi bir

Devamı »

SAĞLIK BAKANLIĞI-ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİKTE KULLANIM YÖNETMELİĞİ’NE İPTAL

18.02.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının a bendinin, 6, 7, 8 ve 11. maddelerinin iptali için açtığımız davada Danıştay 15. Dairesi’nin Danıştay 11. Dairesi ile birlikte vermiş

Devamı »

4/C DÖNER SERMAYE DAVASINI KAZANDIK

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğünde 4/C statüsünde çalışan üyemiz Nurgül ÇELİK kendisine döner sermaye ödenmemesi konusunda Sendikamızın girişimiyle açtığı davayı kazanmıştır. Karar ekte gönderilmiştir. T.C. ŞANLIURFA İDARE MAHKEMESI ESAS NO : 2013/242 KARAR NO : 2013/2227 DAVACI :                       : NURGÜL ÇELİK VEKİLİ]                          : AV. ÜNSAL TANRIVERDİ Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 209/3 Merkez/ADIYAMAN DAVALI : ADIYAMAN VALİLİĞİ /ADIYAMAN

Devamı »

4/C DÖNER SERMAYE DAVASINI KAZANDIK

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğünde 4/C statüsünde çalışan üyemiz Nurgül ÇELİK kendisine döner sermaye ödenmemesi konusunda Sendikamızın girişimiyle açtığı davayı kazanmıştır. Karar ekte gönderilmiştir. T.C. ŞANLIURFA İDARE MAHKEMESI ESAS NO : 2013/242 KARAR NO : 2013/2227 DAVACI :                       : NURGÜL ÇELİK VEKİLİ]                          : AV. ÜNSAL TANRIVERDİ Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 209/3 Merkez/ADIYAMAN DAVALI : ADIYAMAN VALİLİĞİ /ADIYAMAN

Devamı »

2 AĞUSTOS’TA YAYIMLANAN TORBA KANUNU İLE İLGİLİ SENDİKAMIZIN BİLGİ NOTU

   2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de 6495 sayılı Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. 6495 sayılı kanun çok sayıda kanunun ve KHK’yı değiştirdiği için Torba Kanun olarak adlandırılmaktadır. 6495 sayılı kanunun hizmet kolumuzu ilgilendiren maddeleri şunlardır: 1-    Kanunun 8. maddesi ile 657 sayılı kanunun 86. maddesine

Devamı »

PARMAK İZİ YÖNTEMİYLE MESAİ TAKİBİNE MAHKEMEDEN RED CEVABI

İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından parmak izi ile mesai takibi uygulamasına geçilmesi sonucunda İstanbul Aksaray Şubemiz tarafından konu yargıya taşınmıştı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda parmak izi ile mesai takibinin “özel hayatın gizlilik” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle uygulama iptal edilmiştir.   Mahkeme Kararı İçin

Devamı »

ASİSTAN HEKİMLERE KEYFİ TRİAJ NÖBETİ TUTTURULAMAYACAK

Ankara Tabip Odası tarafından açılan Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimlere yönelik uygulanan keyfi acil nöbeti davasında esasa dair karar verildi . Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2012/1643 Esas nolu yargılama kapsamında verdiği bu karar, kamu sağlık kuruluşlarında acil servis hizmetlerinin yürütülmesine dair kimi önemli tespit ve ilkelere

Devamı »

Sendikal Faaliyetlerle İlgili Genelgeler

  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK17 MAYIS 2013 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 09 TEMMUZ 2013  GENELGE 1  GENELGE 2  MOBBİNG  

Devamı »

17 HAZİRAN GREV KARARI VE İFADE ÖRNEKLERİ

KESK Yürütme Kurulunun 17 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz greve ilişkin kararı ile grev nedeniyle açılan soruşturmalar için ifade örnekleri hazırlanmıştır.                 1- Üyeler için ifade örneği             2- Üye olmayanlar için ifade örneği             3- KESK Grev Kararı

Devamı »

GREV İLE İLGİLİ SAVUNMA

4-5 Haziran 2013 tarihinde yapılan grevle ilgili olarak hazırlanan örnek savunma dilekçesi, konfederasyonumuz KESK’in yazıları, AİHM ve yargı kararları ektedir.   SAVUNMA ÖRNEĞİ >>>  KESK YAZILARI >>> YARGI VE AİHM KARARLARI >>>

Devamı »

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARINDAN ALINAN DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20.03.2013 tarih ve 23207 sayılı damga vergisi konulu Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na göndermiş olduğu yazı hakkında açıklamada bulunacaktır. Gelir idaresi Başkanlığının yazısında aile hekimlerinden ve aile sağlığı elemanlarından ne şekilde sözleşme bedeli karşılığı damga vergisi alınacağı uzun uzun anlatıldıktan sonra 488 sayılı

Devamı »

ADSM’LERDE ÇALIŞAN RÖNTGEN TEKNİSYENLERİNE FİİLİ HİZMET ZAMMI VERİLMEMESİNE DAVA AÇTIK

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkanlığının 28.02.2013 tarih ve 1532 sayılı genel yazısı ile tesis edilen ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde görev yapan röntgen teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaklarına dair işleminin iptali için Danıştay’a dava açtık. Av. Öztürk Türkdoğan Necatibey Caddesi No: 82/13 Kızılay

Devamı »

DERECE ADALETSİZLİĞİNE DAVA AÇTIK

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2013 tarih ve 13159 sayılı kadro dereceli konulu genel yazısının ikinci paragrafında geçen “sağlık teknisyeni, diş protez teknisyeni ve laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12)…” ibarelerinin iptali ve dayanak 6428 sayılı kanunun 22. maddesindeki düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Danıştay’a dava açılmıştır. Dava

Devamı »

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

Sendikamız, 26 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde geçen “… iki yıl …” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması amacı ile Danıştay’a dava açılmıştır.    Av. Öztürk Türkdoğan Necatibey Cad. 82-13 Kızılay-Ankara Tel      : 0312

Devamı »

YILLIK MAHSUPLAŞMADAN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DE YARARLANMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI YAZDIK!

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığının 16.04.2013 tarih ve 49 sayılı yıllık mahsuplaşma konulu genel yazısı uyarınca 209 sayılı kanunun 5. maddesine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre verilecek ek ödemeden daha az olamayacağı belirtilmiş ve 209 sayılı kanuna göre gelir vergisi

Devamı »

YILLIK MAHSUPLAŞMA İLE İLGİLİ DİLEKÇE VE GENEL YAZI

Sağlık Bakanlığı müsteşarlığının 16.04.2013 tarih ve 49 sayılı yıllık mahsuplaşma konulu genel yazısı uyarınca 209 sayılı kanunun 5. maddesine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre verilecek ek ödemeden daha az olamayacağı belirtilmiş ve 209 sayılı kanuna göre gelir vergisi

Devamı »

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİ GENELGESİNE DAVA AÇTIK

Diş Protez Teknisyenlerinin iş yükünü artıran genelgenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açıldı. Av. Öztürk Türkdoğan Necatibey Cad. 82-13 Kızılay-Ankara Tel: (0312) 232 61 22   DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu

Devamı »

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLERİ GENELGESİNE DAVA AÇTIK

Diş Protez Teknisyenlerinin iş yükünü artıran genelgenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açıldı. Av. Öztürk Türkdoğan Necatibey Cad. 82-13 Kızılay-Ankara Tel: (0312) 232 61 22   DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) VEKİLİ: Av. Öztürk Türkdoğan DAVALI: Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu

Devamı »

SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

Sosyal Hizmet Merkezileri Yönetmeliği’nde meslek elemanı tanımının olmaması ve resen görevlendirmelerin yapılmasıyla maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açıldı.   Av. Öztürk TÜRKDOĞAN Necatibey Caddesi No. 82/13 Kızılay, ANKARA Tel      : 0312 232 61 22 Faks : 0312 230 21 93   DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI       

Devamı »

SOSYAL HİZMET YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

Sosyal Hizmet Merkezileri Yönetmeliği’nde meslek elemanı tanımının olmaması ve resen görevlendirmelerin yapılmasıyla maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açıldı.   Av. Öztürk TÜRKDOĞAN Necatibey Caddesi No. 82/13 Kızılay, ANKARA Tel      : 0312 232 61 22 Faks : 0312 230 21 93   DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA (Yürütmeyi Durdurma İstemlidir) DAVACI       

Devamı »

AYDIN’DA FİİLİ HİZMET ZAMMI DAVASI KAZANILDI

Aydın Şubemiz Üyesi İsmail YİĞİT, Aydın 1.İdare Mahkemesi’nde açtığı “fiili hizmet zammından yararlanması” ile ilgili davayı kazanmıştır.   Dava Sonucu Sayfa 1 >>>                                        Dava Sonucu Sayfa 2 >>>

Devamı »

ÖNEMLİ HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ

2911 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN AÇILAN SORUŞTURMA VE DAVALAR 6352 SAYILI YARGI PAKETİNDEN YARARLANIR Yargıtay 9. Ceza Dairesi; 31 Aralık 2011 tarihine kadar 2911 sayılı kanuna muhalefetten dolayı açılan soruşturma ve davalar ile kesinleşen hükümler 6352 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin 1.fıkrasından yararlanacağına dair karar vermiştir. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kararı İçin

Devamı »

ÖNEMLİ HUKUKSAL KAZANIMLARIMIZ

2911 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN AÇILAN SORUŞTURMA VE DAVALAR 6352 SAYILI YARGI PAKETİNDEN YARARLANIR Yargıtay 9. Ceza Dairesi; 31 Aralık 2011 tarihine kadar 2911 sayılı kanuna muhalefetten dolayı açılan soruşturma ve davalar ile kesinleşen hükümler 6352 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin 1.fıkrasından yararlanacağına dair karar vermiştir. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kararı İçin

Devamı »

SENDİKA YÖNETİCİLERİNE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

Konfederasyonumuz KESK, 2012-2013 TİS görüşmesinde hükümetin taleplerimizi kabu etmemesi nedeniyle 23 ayıs 2012 tarihinde üretimden gelen gücünü kullanarak grev kararı almıştı. Bu karar gereği Karabük Şube Başkanımız Özgül Küçüknane’nin greve katılarak basın açıklaması yapması nedeniyle verilen idari para cezası Karabük 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/221 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Devamı »

SENDİKA YÖNETİCİLERİNE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

Konfederasyonumuz KESK, 2012-2013 TİS görüşmesinde hükümetin taleplerimizi kabu etmemesi nedeniyle 23 ayıs 2012 tarihinde üretimden gelen gücünü kullanarak grev kararı almıştı. Bu karar gereği Karabük Şube Başkanımız Özgül Küçüknane’nin greve katılarak basın açıklaması yapması nedeniyle verilen idari para cezası Karabük 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/221 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Devamı »

DENİZLİ’DE GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İPTAL

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan işyeri temsilcimiz Kevser Çelik’in geçici görevlendirmesi Denizli Şubemizin hukuki girişimleri sonucu iptal edildi.     T.C. DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ ~^ Esas No : 2012/417 Karar No: 2012/1010     DAVACI_____________________ : Kevser ÇELİK VEKİLİ______________________ : Av. Uğur DİDİN Sırakapılar Mah. Şehit Şükrü Sok. DoluelApt .Kat:3

Devamı »

DENİZLİ’DE GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İPTAL

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan işyeri temsilcimiz Kevser Çelik’in geçici görevlendirmesi DEnizli Şubemizin hukuki girişimleri sonucu iptal edildi.     T.C. DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ ~^ Esas No : 2012/417 Karar No: 2012/1010     DAVACI_____________________ : Kevser ÇELİK VEKİLİ______________________ : Av. Uğur DİDİN Sırakapılar Mah. Şehit Şükrü Sok. DoluelApt .Kat:3

Devamı »

AYDIN ŞUBE BAŞKANIIZIN HUKUK KAZANIMI

Sendikanın eylem ve etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle idare tarafından verilen kınama cezasını, Aydın İdare Mahkemesi usulsüz bularak cezayı iptal etmiştir.   Mahkeme Kararı İçin >>>

Devamı »

AYDIN ŞUBE BAŞKANIIZIN HUKUK KAZANIMI

Sendikanın eylem ve etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle idare tarafından verilen kınama cezasını, Aydın İdare Mahkemesi usulsüz bularak cezayı iptal etmiştir.   Mahkeme Kararı İçin >>>

Devamı »

GREVE CEZA İPTAL EDİLDİ

19 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz greve karşı açılan soruşturmalara karşı bir kazanım daha elde ettik. Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin açtığı idari soruşturma sonucu verilen UYARMA cezası Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Mahkeme Kararı 1                            Mahkeme Kararı 2                               Mahkeme Kararı 3

Devamı »

GREVE CEZA İPTAL EDİLDİ

19 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz greve karşı açılan soruşturmalara karşı bir kazanım daha elde ettik. Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin açtığı idari soruşturma sonucu verilen UYARMA cezası Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Mahkeme Kararı 1                            Mahkeme Kararı 2                               Mahkeme Kararı 3

Devamı »

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ RİSKLİ BİRİM OLARAK KABUL EDİLDİ.

Şanlıurfa Şubemiz üyesi Gülistan ER adına açmış olduğumuz davayı kazandık. Kan Trafsfüzyon Merkezi Acil Servisin bir birimidir iddiasıyla açılan davada  burada  çalışanların hizmet sürelerine karşılık gelen döner sermaye ek ödeme tutarlarının riskli birimler katsayısı üzerinden değerlendirilmesi yönündeki açtığı davayı kazandı.

Devamı »

SÖZLEŞMELİYE İCAP NÖBETİ DAVASINI KAZANDIK

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sözleşmeli büro persoli olarak görev yapan ve icap nöbeti tutmadığı için sözleşmesi feshedilen Nihat Arslan adına açtığımız davayı kazandık.

Devamı »