Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 09.12.2014 tarih ve 2014.5727340/01006 sayılı yazısı ile 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 2014/33 sayılı genelgesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile genelgeye dayanak olan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. fıkrasının 6514 sayılı kanunun 52.maddesi ile değişik 2.cümlesinin ve 5258 sayılı kanunun 5.maddesinin 2.paragrafına eklenen 2.cümlesinin Anayasa’nın 2, 5, 49 ve 50 maddelerine aykırı olması nedeni ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemi ile Danıştay’a dava açtık.

 

Dava Dilekçesi İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]