SES BÖLGE ÖRGÜTLENME KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmelik örgütlülüğümüzün olmadığı veya zayıf olduğu tüm iller ile bağımsız il temsilciliği üye sayısının şubelik için gerekli olan 400 üye sayısına ulaştırılması için örgüt bütünlüğünde kollektif

Devamı »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

  DAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygunolarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi,MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gerekenkurallar ile işyeri temsilciliği, 

Devamı »

EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ

SES EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ   Amaç Madde 1 Genel Merkezin, Şube/Temsilciliklerinin Eğitim Fonundan yararlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.   Dayanak Madde 2  Bu Yönetmelik; SES tüzüğünün   48.  maddesi ve Sendikamız

Devamı »

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ

HUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER   MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin

Devamı »

GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

SES GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ   AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin

Devamı »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ     DAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili

Devamı »

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve  il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM

Devamı »

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ                                                               AMAÇ: MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu

Devamı »

DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

SES DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin  kanun,tüzük,genel kurul kararlarına

Devamı »

Tam Gün Yasa Tasarısı

Kamuda çalışan hekimlerin ve özel kanunlarına göre serbest çalışma hakkı bulunan diğer sağlık personelinin tamgün esasıyla çalıştırılması ve sağlıkla ilgili diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan “Sağlık Personelinin Tam

Devamı »

Yetkili Sendika

4688 Sayılı Yasaya Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet KolundaYetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Devamı »