Sözleşmeden Kadroya Geçenlerin Kademe İlerlemesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yazı yazıldı

Facebook
Twitter
WhatsApp

7433 sayılı kanun uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine tabi olarak sözleşmeli statüde çalışan kamu görevlileri aynı kanunun 4/A maddesindeki devlet memurluğu kadrolarına geçme hakkı elde etmişlerdir. 7433 sayılı kanunun 3.maddesinde, “bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydı ile kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir” hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı kanunun 64.maddesinde son 8 yılda disiplin cezası almamış kamu görevlilerine bir kademe ilerlemesi yapılacağı belirtilmiştir.

Sendikamıza ulaşan bilgilere göre sözleşmeli iken kadroya geçen kamu görevlilerinden son 8 yılda disiplin cezası almayanlara ilave bir kademe ilerlemesi yapılması taleplerinin karşılanmadığı anlaşılmaktadır.

Konu ile yetkili bir kurum olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Müdürlüğüne,  7433 sayılı kanunun 3.maddesi ve 657 sayılı kanunun 64.maddesi uyarınca sözleşmeli iken kadroya geçen personelden durumu uygun olanlara ilave bir kademe ilerlemesi yapılması için gereğinin yapılması adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına yazı yazıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]