2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Madde Bağımlılığı İle İlgili İtirafları Önemli Ama Eksiktir!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir’de yaygınlaşan madde bağımlılığı konusunda geçen Kasım ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti. Koca’nın 22.12.2022 tarihinde önergeye verdiği cevap: “2006 yılından itibaren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yataklı Erişkin Madde Bağımlılığı Merkezi (AMATEM) 26 yataklı olup, toplam 30

Devamı »
2022

Müjde Değil! Promosyon Anlaşması Emekçiler Üzerinden Bankaların Karına Kar Katılması Sözleşmesidir!

Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma yapılan bankalar yatırılan maaşlar karşılığında promosyon ödemeleri yapmaktadırlar. Maaşlar birkaç gün öncesinden bankalara yatmakta ve maaşların tamamı birkaç günlüğüne, ayın 15’inde çekilmeyen maaş ve bankalarda kalan kısımları üzerinden de daha uzun süreli değerlendirmeler ile bankalar karlarına kar katmaktadırlar. Yine

Devamı »
2022

Hukuksuzluk Giderilsin, Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!

Eski Eş Genel Başkanlarımız Selma Atabey ve Gönül Erden’in tutuklu, eski MYK üyelerimiz ile Ankara eski şube yöneticilerimiz ve üyelerimizin tutuksuz yargılandığı davanın 26 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Adliyesinde görülecek dördüncü duruşmaları öncesinde genel merkezimizde basın toplantısı gerçekleştirdik. Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin, KESK MYK Üyeleri ile KESK’e bağlı

Devamı »
2022

Beslenme Hakkı Çocuğun İnsan Hakkıdır!

Sendikamız, çocuk hak örgütleri, kitle örgütleri, kadın derneklerinin içinde yer aldığı 45 örgüt ‘Beslenme çocuğun insan hakkıdır’ açıklaması yaparak okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek talep etti. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı, temel bir insan/çocuk hakkıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve

Devamı »
2022

Örgütlenme ve Sendika Seçme Hakkına Darbeyi Kabul Etmiyoruz!

Meclise sunulan ‘’Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin’’ 11. Maddesinde; “Bulunduğu hizmet kolunda yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ön görülüyor.  Hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin

Devamı »
2022

Sözleşmeli Değil, Kadrolu ve Güvenceli Çalışmak İstiyoruz!

Hepinizin bildiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28/11/2022 tarihli kabine toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Arkasından Çalışma Bakanlığı tarafından bu açıklamanın detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çalışma Bakanlığı, açıklamanın detaylarını aşağıdaki şekilde sunmuştu; Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile A) Hâlihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel

Devamı »
2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 Yılı Bütçe Tasarısı Bağımlılık İlişkisini Derinleştiren, Seçime Yatırım Bütçesidir!

Meclis komisyonlarında görüşülmeye başlanacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 yılı bütçe tasarısına dair raporumuz aşağıdadır: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 bütçesi görüşülmeye başlanıyor. Görüşülecek olan bütçe taslağı üzerinden Bakanlığın önümüzdeki yıl için nasıl bir hizmet hedeflediğine dair değerlendirmelerimizi ve taleplerimizi paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bütçe görüşmelerine

Devamı »
2022

Sağlık Sistemi Yaz- Boz Tahtasına Döndü! MHRS Ek Randevu ve Mesai Dışı Çalışma Sistemi İle Sorunlar Çözülmez!

AKP iktidarları döneminde övünülerek uygulanan “sağlıkta dönüşüm” programının sonuçlarının sağlık emekçileri ve halk sağlığı açısından yıkım getireceğini uzun yıllardır dile getiriyor ve buna karşı koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği basamaklandırılmış,  erişilebilir, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde kamusal hizmet sunumu gerektiğini savunuyoruz. Sağlık emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretlerinde iyileştirme yapılma yerine; angarya ve

Devamı »
2022

Diyarbakır’da Sağlık Emekçilerine Yönelik Silahlı Saldırıyı Kınıyoruz

Merkez Yönetim Kurulumuz, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü ek binasında yemek boykotu yapan sendikamız üyelerine ve sağlık emekçilerine yönelik silahlı saldırıya karşı basın toplantısı düzenledi. Genel Merkezimizde düzenlenen basın toplantısında Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Eylem Kaya Eroğlu ile Amed

Devamı »
2022

Sendikal Mücadelemiz Yargılanamaz!

Sendikal Mücadelemiz Yargılanamaz! 10. Dönem 7. Merkez Temsilciler Kurulumuz, aralarında Eş Genel Başkanımız Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’in tutuklu bulunduğu ve önceki dönemlerde MYK üyeliği yapmış, önceki dönem Ankara Şube Eş Başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere toplamda sekiz arkadaşımızın yargılandığı davanın 3 Ekim

Devamı »
2022

Üniversite Hastanelerinde Görevli Personele Ek Ödeme Ödenmesi İle İlgili Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

Üniversite hastanelerinde çalışan arkadaşlarımıza döner sermayeden ek ödemesi verilmesi ile ilgili yönetmelik değişikliği 15 Eylül 2022 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliği incelediğimizde ilk etapta dava açılmasını gerektirecek hukuka aykırılıklar vardır. Bunlar; Yönetmelik değişikliği ile aktif çalışılmış gün içerisinde senelik izninin, doğum öncesi ve sonrası izinler ile süt izinlerinin, şua izninin,

Devamı »
2022

Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Emekçileri İle Asistan Hekimlerin 15-16 Eylül Tarihlerinde Yapacakları Eylem/Etkinlikleri Destekliyoruz!

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bugünlerde yaşadığımız gibi mücadeleyi birleşerek büyüttüğümüz her dönemde kısmi de olsa kazanımlar elde etmekteyiz. Son dönemlerde ücretle ilgili temel talebimiz olan yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret talebiyle yaptığımız eylem/etkinler ve onlarca iş bırakma sonucunda 2022 ağustos ayı içerisinde adaletsiz ek ödeme düzenlemelerine

Devamı »
2022

DÖNER SERMAYE, EK ÖDEME, TEŞVİK HİÇ DEĞİL! YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDE EMEKLİLİĞE YANSIYAN TEMEL ÜCRET İSTİYORUZ!

Özel hastane patronu olan Sağlık Bakanımız tarafından öve öve anlatılan “Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği” 12.08.2022 tarih ve 31921 sayı ile resmi gazetede yayımlandı. Sağlık emekçilerinin temel ücretleri yıllardır uygulanan döner sermaye, ek ödeme gibi ücretlendirmeler nedeniyle sürekli eriyor. Sağlık emekçilerine 2010 yılına kadar döner sermaye, 2010 yılından sonra ek

Devamı »
2022

MÜCADELEDE 26 YIL!

SES Var. UMUT Var. SES’te ÖRGÜTLEN Kamu emekçilerinin; 1960’lı yılında başlayan örgütlenmesi darbelerle ortadan kaldırılmaya çalışılmış fakat kapı kulu zihniyetini kabul etmeyen örgütlenme çalışmalarını bırakmayan emekçiler 1990’lı yıllarda büyük bir hamle içine girerek geleceklerinde söz ve karar sahibi olmanın, işine ve ekmeğine sahip çıkmanın yolunun örgütlenmekten geçtiğinin bilinci ile sendikal

Devamı »
2022

BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL ENFLASYON VE EKONOMİK KRİZ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YENİLENMELİDİR!

Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma yapılan bankalar yatırılan maaşlar karşılığında promosyon ödemeleri yapmaktadırlar. İşkolumuz sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan personelin de banka promosyon sözleşmeleri sağlık müdürlükleri ve sosyal hizmet müdürlükleri tarafından yapılmakta ve promosyon miktarları bu sözleşmeler ile belirlenmektedir. Banka promosyon sözleşmeleri hazırlanırken

Devamı »
2022

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden Çağrı: ‘Sağlık Bakanlığını Sağlıkta Şiddeti Önlemek İçin İşbirliğine Çağırıyoruz’

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri şiddetin önlenmesine yönelik idari düzenlemeler hakkındaki değerlendirmelerini iletmek ve işbirliği çağrısında bulunmak üzere Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ile görüşme taleplerini içeren dilekçeyi, 21 Temmuz 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığına sundu. Bakanlık önünde sağlık emek ve meslek örgütleri adına söz alan TDB Genel Sekreteri K.Tümay İmre, ‘Bildiğiniz

Devamı »
2022

Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz!

4 Temmuz 2022 tarihinde sendika yöneticilerimizin yargılandığı davanın 2. duruşmasına dair bilgilendirme notudur. Sendikamızın 4 dönem eş genel başkanları/genel başkanlıklarını yapmış, önceki dönem MYK üyelerimiz ile önceki dönem Ankara Şube Eş Başkanımız ve MYK üyelerimize yönelik 25 Mayıs 2021 tarihinde bir sabah operasyonu ile başlayan ve önceki dönem Eş Genel

Devamı »
2022

Hukuksuzluk Sona Erene, Eski Eş Genel Başkanımız Gönül Erden Serbest Kalana Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz!

İki dönem Eş Genel Başkanlığımızı yapan Gönül Erden’in 22 Eylül 2021 tarihinden bu yana tutuklu olduğu ve şu anki Eş Başkanımız Selma Atabey’in ve diğer eski yöneticilerimizin de adli kontrol altında bulunduğu davanın 4 Temmuz 2022 günü görülecek ikinci duruşması öncesinde dün genel merkezimizde KESK yöneticileri ve KESK Ankara Şubeler

Devamı »
2022

TBMM Başkanlığına Sunulan Ek Gösterge Düzenlemesi Kanun Teklifi Taleplerimizi Karşılamamaktadır!

Uzun yıllardır iş kolumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7200 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, talebimizi ısrarla dile getiriyor ve mücadelesini yürütüyorduk. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucu 2018 yılından beridir de hükümet bu konuya ilişkin vaatlerde bulunmaktaydı.

Devamı »
2022

30 Haziran-1 Temmuz Tarihlerinde İş Bırakıyoruz! Ceza Yönetmeliği İptal Edilene, Emekçilerin Sorunları Çözülene ve Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Öncelendiği Sistem İnşa Edilinceye Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz!

Merkez Yönetim Kurulumuz bugün genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısıyla birinci basamakta yaşanan sorunlar ve önerilerimizi açıklayarak, birinci basamak alanında 30 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iş bırakma eylemine çağrı yaptı. Merkez Yönetim Kurulumuz adına açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı uzunca

Devamı »
2022

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Kabulüne Dair Bilgi Notu

Ne taleplerimiz karşılandı, ne de sorunlarımız çözüldü. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. 2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmiş, altı ay beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde

Devamı »
2022

Tıbbi Kötü Uygulamalarda Tazminat Ödenmesi Hakkında Yeni Düzenlemeye İlişkin Bilgi Notu

Mücadele sonuç verdi. Haksız ve hukuksuz yere yıllarca sağlık personelini mağdur eden tazminat taleplerinde artık kasıtlı olarak görevi kötüye kullanma hali dışında tazminat ödenmeyecek. 27/05/2022 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14 ve 15. maddeleri ile

Devamı »
2022

Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri: Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Bütün Bileşenlerini 15 Haziran’da 1 Günlük İş Bırakmaya Davet Ediyoruz!

Sendikamız ve sağlık emek-meslek örgütleri TBMM Genel Kurulu’na sunulan, haklarımızı gasp eden yasa teklifine karşı 15 Haziran 2022 Çarşamba günü G(ö)REV kararı aldı. G(ö)REV ile ilgili 14 Haziran 2022 günü sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından çevrimiçi bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantının konuşan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım 2021 Aralık

Devamı »
2022

Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler İle Güvence Altına Alınan Hak Arama Özgürlüğü Engellenemez!

Sağlık ve sosyal hizmet politikalarının, sağlık sistemi ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük haklarına olumsuz yansıması devam etmektedir. Alandaki sorunlar, çözümlenmediği gibi artarak devam etmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri git gide yoksullaşmış ve çalışma koşulları da artan şiddet olayları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır. Bu

Devamı »
2022

Özlük ve Mali Haklarımız İle İlgili TBMM’ye Getirilen Yasa Tasarısı Taleplerimizi Karşılamaktan Uzaktır! Mücadeleye Devam!

2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmişti. Altı aydır beklediğimiz düzenleme 08.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirildi. Sendikamız yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile

Devamı »
2022

3600-7200 Ek Gösterge Talebimizden Vazgeçmiyoruz!

Uzun yıllardır iş kolumuzdaki sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi, tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların yukarıya doğru 7200 ek göstergeye ulaşacak şekilde yükseltilmesi, talebimizi ısrarla dile getiriyoruz. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucu 2018 yılından beridir de hükümet bu konuya

Devamı »
2022

YETKİ SÜRECİNİN ARDINDAN

Bilindiği gibi her yıl 15 Mayıs itibari ile 4688 sayılı yasa gereği iş yerlerinden başlayarak il ve Türkiye geneli kamu görevlilerinin sendikalara üye sayıları tespit edilerek iş yeri, il ve ülke geneli yetkili sendikalar belirlenmektedir. Türkiye’de sağlık emekçilerinin ilk sendikası 1965 yılında kurulan Türkiye Sağlık Personelleri Sendikası’dır. Aynı yıllarda sağlık

Devamı »
2022

“Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Ekonomik ve Sosyal Durumu” Anketimizin Sonuçlarını Açıkladık

Merkez Yönetim Kurulumuz bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenleyerek “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Ekonomik ve Sosyal Durumu” Araştırması Anketimizin sonuçlarını açıkladı. 19 Nisan-9 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2063 katılımcı ile online olarak gerçekleşen “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Ekonomik ve Sosyal Durumu” anketimizin sonuçlarını açıklayan Eş Genel Başkanımız Hüsnü

Devamı »
2022

Hemşirelik Mesleğine ve Onuruna Sahip Çıkıyoruz!

Hemşirelik mesleği tarihsel bir geçmişi olan, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen önemli bir meslektir. Hemşirelik mesleğinin varoluşu milattan önce beşinci yüzyıla kadar dayanır. 19. ve 20. yüzyılın başlarında ise hemşirelik, tıpkı doktorluğun bir erkek mesleği kabul edildiği gibi,

Devamı »
2022

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

Sağlık emek ve meslek örgütleri “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlığıyla 29 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek mitinge çağrı yapmak üzere 27 Nisan 2022 günü TTB’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Gezi Davası’nda verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. Yükselen demokrasi ve özgürlük taleplerinin

Devamı »
2022

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi işleminin iptali istemiyle sendikamız tarafından açılan ve 28 Nisan’da Danıştay’da görülecek dava öncesinde bugün genel merkezimizde basın toplantısı düzenledik. KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Korkmaz, KESK’li kadınlar ve İHD’li kadınların katıldığı basın toplantısında ortak açıklamayı yapan Genel Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli şöyle konuştu: “20 Mart 2021

Devamı »
2022

Toplumun Sağlığı Ebeliğin Varlığıyla Gelişecek!

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz 21-28 Nisan Ebeler Haftası nedeniyle genel merkezimizde basın toplantısı düzenledi. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli ebelerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek şöyle konuştu: “Sorunların bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde Ebeler Haftası mevcut koşulların

Devamı »
2022

Geçinemiyoruz, Tükeniyoruz, Bıçak Kemikte! Sonuç Alıncaya Kadar Taleplerimizden Vazgeçmiyor, Eylemlerimize Devam Ediyoruz

Merkez Yönetim Kurulumuz, bugün genel merkezimizde düzenlediği basın toplantısında Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz eylem-etkinlik takvimini ve Haziran ayında tüm iş yerlerinde kuracağımız referandum sandıklarıyla yeni mücadele hattımızın belirleneceğini açıkladı. Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yakıcı sorunlarının devam ettiğine vurgu yaparak,

Devamı »
2022

Sağlıklı Birey, Sağlıklı Toplum Ve Sağlıklı Bir Yaşam İçin Mücadelemiz Sürüyor.

Sağlık; insanın bedenen ruhen ve sosyal yönden iyi hissetmesi halidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil tam bir fiziksel ve sosyal iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma her insanın en temel insan haklarından biridir. Tüm toplumların sağlığı; barış ve güvenliğin

Devamı »
2022

SAĞLIK HAKKI, SENDİKAL HAKLAR VE KADIN MÜCADELESİ YARGILANAMAZ

 Sendikamız önceki dönem ve yeni 3 kadın Eş Genel Başkanlarımız, önceki dönem Genel Kadın Sekreterimiz ve Kadın Şube Eş Başkanımız ile yöneticilerimize toplamda 8 arkadaşımıza yönelik olarak açılan bu dava esasında kadın eşitlik ve özgürlük mücadelemize, halkın sağlık hakkına ve örgütlü yapımıza açılmış bir davadır. KESK ve KESK’e bağlı sendikalar

Devamı »
2022

  ASİSTAN HEKİMLER KÖLE DEĞİLDİR! ASİSTAN HEKİMLER HAKLARIYLA VARDIR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık emekçilerinin tüm ülkede yükselen hak taleplerine karşı şöyle demişti; “Giderlerse gitsinler!”, ardından da ekledi, “asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz” Bugün 5 Nisan Asistan Hekimler Günü. Asistan hekimlerin gününü kutluyor, eğitim hakları ve insanca yaşamak için verdikleri mücadelenin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Sağlıkta dönüşümle birlikte kışkırtılan sağlık

Devamı »
2022

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDET SADECE CEZA YASALARI İLE ENGELLENEMEZ!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES);  sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı yıllardır mücadele vermektedir. Bu konuya dair zaman zaman sendikamız hukuk bürosu zaman zaman sağlık işkolundaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte görüş ve önerilerimizi açıklamakta ve yasa teklifleri de sunmaktayız. Yasanın genel mantığına baktığımızda bizlerin önerilerinin çokta dikkate

Devamı »
2022

Haklarımız, Emeğimiz ve Sağlık Hakkımız İçin Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Olarak Üretimden Gelen Gücümüzle 14-15 Martta Mücadeleyi Büyütüyoruz.

Sosyal hizmet alanı, gerek neoliberal dönüşümün en acımasız etkilerini yaşadığımız ekonomik kriz ortamında ve gerekse de pandemi süresince artan yoksulluk koşullarında, giderek sorunlu bir alan haline gelmiştir. Sosyal hizmet alanı iktidarın himmetçi politikasıyla siyasal olarak kendini yeniden var etmeye çalıştığı bir alana dönüşmüş, sosyal dayanışma ihtiyacı içinde olan geniş kesimleri

Devamı »
2022

Haklarımız, Emeğimiz ve Sağlık Hakkımız İçin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Olarak Üretimden Gelen Gücümüzle Mart Ayında Mücadeleyi Büyütüyor, Hiçbir Yere Gitmiyoruz

Pandeminin başından beri “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diyenlerin mücadele haftasıdır 14 Mart. En temel insan hakkı olan “sağlık hakkı” için halkın sağlığı, emeğimin hakkı diyenlerin haftasıdır 14 Mart. Pandemi öncesinde olduğu gibi Tıp Bayramının 103. Yıldönümünde de;                  Sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve

Devamı »
2022

BİR YERE GİTMİYORUZ! MÜCADELEYE DEVAM!

Sağlık alanında bir sıkıntı ve eksiklik varsa birinci derecede sorumlu 20 yıldır “sağlıkta dönüşüm programının” uygulayıcısı ve hararetli savunucusu AKP hükümetleridir. İlk günden itibaren sağlık emekçilerinin ve örgütlerinin bütün itirazlarına, önerilerine kulak tıkayan hükümet ve cumhurbaşkanı şimdi de hekimleri suçlamaktadır. Uzun yıllar süren emek ve zorlu eğitimlerle yetişen hekimlerin sorunlarını

Devamı »
2022

Salgın Önlemlerini Kaldırmak Ölümlerin Artmasına Yol Açacaktır

Bugüne kadar sağlık emek ve meslek örgütleri olarak kamuoyuna ve basına yapmış olduğumuz açıklamalar dikkate alınmamıştır. Sağlık Bakanı’nın başarı tablosu olarak sunduğu tabloda Türkiye halen karalara bürünmüştür. Pandeminin üçüncü yılı dolarken, günlük yaklaşık 60 bin COVID-19 olgusu ve 200 ölüm görülmektedir. Pandeminin baskılanmaya çalışılmasında, bir taraftan bağışıklama sağlanırken diğer taraftan

Devamı »
2022

Bu Sefer de Dağ Fare Doğurmasın!

1 Aralık 2021 tarihinde hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, özel hastane patronlarının baskıları neticesinde 3 Aralık itibari ile geri çekilmişti. Bizler, hekimler ve diş hekimlere yapılan iyileştirmenin yeterli olmasa da olumlu bir adım olduğunu, yapılan bu göreceli iyileştirmenin çalışılan sağlık kurumuna, bağlı bulunulan sosyal

Devamı »
2022

Haklarımız İçin Hakkımız Olan “Üretimden Gelen Gücümüzü” Kullanmaya Devam Edeceğiz!

Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerinin kronikleşmiş sorunlarını çözmek yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 25.02.2022 Tarih ve E-49635782/929 sayılı yazısıyla sağlık emekçilerinin haklı taleplerini ve mücadelesini bastırma, sınırlandırma çabasına girmiştir. Yazıda iş bırakma eylemlerinin disiplin mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek sendikal faaliyet engellenmek istenilmektedir. Sağlık emekçilerinin taleplerinin hiçbiri ile ilgili

Devamı »
2022

Bıçak Kemikte! Oyalama Değil, Haklarımızı İstiyoruz! 14-15 Mart Tarihlerinde G(ö)REV’deyiz!

Merkez Yönetim Kurulumuz 14 Mart Sağlık Haftasına giderken taleplerimizin karşılanması için yapacağımız eylem/etkinlik programını bugün genel merkezimizde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısında ilk sözü alan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Ebru Ergin’e hastası tarafından uygulanan şiddeti kınayarak, kendisine

Devamı »
2022

Sağlık Emekçilerinin Birlik ve Beraberliğine Yönelik Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Ortak Açıklaması

Son günlerde bazı oluşumların giderek artan şekilde diğer sağlık çalışanlarına karşı kullandıkları ayırımcı dile üzülerek şahit olmaktayız. Sağlık çalışanlarını sınıflara ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren; sağlık ekibi içinde çatışmayı, öfkeyi ve nefreti ateşleyen bu söylemleri kabul etmiyor, hiçbir sağlık meslek grubuna mal etmiyor, sağlık çalışanlarını evrensel etik ilkeler çerçevesinde davranmaya, bozulan iş

Devamı »
2022

21 Şubat Dünya Anadili Günü Kutlu Olsun!

“Ne büyük mutluluktur ki, dünyamız hâlâ on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi, bir kokusu vardır.” Dil; sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda düşünme biçimi, edebiyat, sanat, felsefe, tarih, kısacası bir kültür, bir yaşayış biçimidir. Dil, yalnızca bir ifade aracı ya da ortamı değildir, ifadenin içeriğini

Devamı »
Skip to content