Hemşirelik mesleği tarihsel bir geçmişi olan, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen önemli bir meslektir. Hemşirelik mesleğinin varoluşu milattan önce beşinci yüzyıla kadar dayanır. 19. ve 20. yüzyılın başlarında ise hemşirelik, tıpkı doktorluğun bir erkek mesleği kabul edildiği gibi, kadın mesleği olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 20.yüzyılın sonlarında artan işyeri eşitliği beklentileriyle birlikte hemşirelik, resmi olarak cinsiyetten bağımsız bir meslek haline gelmesine rağmen cinsiyet temelli ayrımcılık sona ermemiştir. Hemen hemen tüm ülkelerde, hemşirelik uygulaması kanunla tanımlanır ve yönetilir. Ülkemizde de ilk Hemşirelik Kanunu 1954 yılında çıkarılmıştır. Bu Kanun değişik tarihlerde düzenlenmiş, son olarak ise 2011 yılında güncellenmiştir. Ancak hemşirelik meslek tanımı ve branşlaşma getirmesine rağmen meslek üzerindeki belirsizlikler devam etmektedir. Özellikle mali, özlük ve sosyal haklar verilmemiş, hemşirelik görev tanımı yapılmış olmasına rağmen bağımsız bir meslek haline gelmemiştir.

Her yıl 12- 18 Mayıs tarihleri arası hemşirelik haftası olarak ve 12 Mayıs ise Hemşirelik günü olarak kutlanmaktadır. Sağlık ekibinin en önemli parçası olan hemşireler sadece bu tarihler arasında hatırlanmak istemiyor, sorunlarının çözülmesini talep ediyor. Ağır ve uzun çalışma süreleri, son iki yıldır Covid-19 pandemisinin üzerlerindeki ağır yükü ve büyük etkileri, hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez oluğunu açığa çıkarmıştır.

Hemşireler; yoruldular, tükendiler, hatta bu süreçte yaşamlarını yitirdiler. Peki, hemşireler ne istiyor? Beklentileri neler?

Beklentilerimizi taleplerimizi şöyle sıralayabiliriz;

1-Hemşirelik Kanunu mesleğin özüne yakışır, görev tanımına uygun şekilde düzenlensin, bağımsız hale getirilsin,

2-Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da görünür hale gelen hemşire sayılarındaki açık giderilsin, OECD ortalamasına yükseltilsin,

3- Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilsin,

4- Fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlensin,

5- Performans ve döner sermaye gibi gelir güvencesi olmayan ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yerine yoksulluk sınırı üzerinde ve emekliliğe yansıyacak temel ücret verilsin,

6- Analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin,

7- Her işyerinde 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlansın,

8-Hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın,

9-Atamalarda liyakat esas alınsın,

10-3600 ek göstergeleri verilsin ve kademeli olarak artırılsın,

11- Hemşire iş gücü planlaması yapılsın, çok sayıda değil nitelikli eğitim veren hemşirelik okulları açılsın,

Bu 12 Mayıs Hemşireler günü ve haftasında da mesleğimize sahip çıkıyor, taleplerimiz yerine getirilinceye ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm hemşire arkadaşlarımızı yanımızda olmaya, haklarımızı almak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz. 12.05.2022

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]