Broşür-Kitap

SES Genel Merkezi 8. Dönem Çalışma Raporu

Dünyada ve Türkiye’de taşların yerinden oynadığı, bölgesel savaşların, kitlesel kat- liamların yaşandığı, halkların eşit, özgür ve kardeşçe bir arada yaşama talebinin güncel- liğini koruduğu bir dönemden geçilmektedir. Geçtiğimiz üç yıl içinde yaşanan gelişmeler, her açıdan derin bir çürüme içine giren siste- min emekçilere yönelik ekonomik ve siyasal saldırılarının artmasını beraberinde

Devamı »
Genel Kurul Kararları

SENDİKAL HAREKETİN SORUNLARI ve ÖRGÜTLENME

Emek mücadelesi; çalışma yaşamında yaşanan değişim-parçalılık-otoriterleşme-esneklik ve emek hareketine dayatılan parçalılık ve bu parçalılığın yaratığı muğlaklıktan kaynaklı olarak ciddi bir krizi yaşıyor. Bu durumu en çok da sağlık alanı yaşamaktadır. Sağlık hizmetlerin karmaşıklaşması-genişlemesi-mekansal olarak faklılaşması-mesleklerin çeşitlenmesi-çalışma biçimlerinin değişmesi bu sorunları büyütmektedir. Ayrıca toplum için temel bir hizmet olmasından kaynaklı olarak

Devamı »