Dünyada ve Türkiye’de taşların yerinden oynadığı, bölgesel savaşların, kitlesel kat- liamların yaşandığı, halkların eşit, özgür ve kardeşçe bir arada yaşama talebinin güncel- liğini koruduğu bir dönemden geçilmektedir. Geçtiğimiz üç yıl içinde yaşanan gelişmeler, her açıdan derin bir çürüme içine giren siste- min emekçilere yönelik ekonomik ve siyasal saldırılarının artmasını beraberinde getirmiş- tir. Emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırgan politikalar hız kesmeden sürerken, çalışma ve yaşam koşulları ağırlaşmış, siyasi iktidarların baskıcı-otoriter uygulamaları be- lirgin bir şekilde artmıştır. Can yakıcı güncelliğiyle iş cinayetleri art- mış, işçi sağlığı, iş güvenliği konusu işçi ve emekçilerin mücadelesinin temel gündem- lerinden biri olmayı sürdürmüştür. 13 Mayıs 2014 te Soma’da meydana gelen iş cinaye- tinde büyük bölümünün taşeron olduğu,301 işçi hayatını kaybetmiştir. Bir kez daha taşe- ronlaştırmanın üretimle birlikte, işçilerin ha- yatını da ucuzlatan bir sistem olduğu gözler önüne serilmiştir. Soma’daki katliam, yıllar- dır ısrarla hayata geçirilen ve işkolumuzu da kapsayan özelleştirme uygulamaları ile işçile- rin can güvenliğini ortadan kaldıran taşeron sisteminin acı sonucunu ortaya koymuştur. İktidarda olduğu 15 yıl içinde AKP hüküme- ti başta eğitim olmak üzere toplumsal yaşa- mın bütün alanlarında ‘’tek din, tek mezhep’’ anlayışına dayalı tekçi ve cinsiyetçi bir top- lum modeli oluşturma hedefinde hayli mesa- fe katetmiştir. Laik yaşam değerlerinin itibar…. devamı için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]