UZMAN HEKİM OLMAYANLARIN İCAP NÖBETLERİ

Mart 2017’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği görüşü uyarınca uzman hekim olmayanların icap nöbeti tutamayacağı ve böylece bu kişilere icap nöbet ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir. Buna rağmen uzman hekim olmayan sağlık personelinin icap nöbet listesine yazıldığı ve icap nöbetlerine çağrıldığı bilinmektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır? Öncelikle icap nöbet listesinin mutlaka

Devamı »

4/B VE 4/C’LİLERİN NÖBET VE İCAP NÖBET ÜCRETLERİNDEN SGK PİRİM KESİNTİSİ YAPILMASI

5510 sayılı kanunun 80.maddesinde bu kanuna tabi olanlar bakımından hangi ödemelerin prim kesintisine tabi tutulmayacağı tek tek belirtilmiştir. Bunlar içerisinde nöbet ve icap nöbet ücretleri yoktur. Bu nedenle 657 sayılı kanunun ek 33.maddesindeki düzenleme yeterli değildir. Prim kesintisi yapılmaması için 5510’un 80.maddesine özel düzenleme yazılması gerekmektedir. Sonuç olarak, 4/B ve

Devamı »
Skip to content