Gizlilik Sözleşmesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan üyelerimize “personel gizlilik sözleşmesi” imzalatılmak istenmektedir. Sözleşmelerin imzalanması zorunlu mudur? 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelinin görev ve sorumlulukları bu kanun ve ilgili mevzuat ile

Devamı »

SÜT İZNİ SÜRELERİ

Bilindiği gibi hizmet kolumuzda farkı statülerde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Buna göre; Devlet memuru olarak çalışan kadın memurlar 657 sayılı kanunun 104. Maddesinin D fıkrası uyarınca “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için

Devamı »

UZMAN HEKİM OLMAYANLARIN İCAP NÖBETLERİ

Mart 2017’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği görüşü uyarınca uzman hekim olmayanların icap nöbeti tutamayacağı ve böylece bu kişilere icap nöbet ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir. Buna rağmen uzman hekim olmayan

Devamı »