Örgütsel metin ve belgeler

KATILIM ÇİZELGESİ ŞUBE YÖNETİM KURULU İZİN BAŞVURU YAZISI YÖNETİM KURULU BİLGİ FORMU TEMSİLCİLİK BİLGİ FORMU 9.OLAGAN GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ

Devamı »

2016 YILI YETKİ SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER

İşyerleri tutanakları “15 Mayıs’ı takip eden iki iş günü içinde” taraflarca imza altına alınacaktır. İmzalanan tutanakların 15 Mayıs’ı takip eden 2 iş günü mesai bitimine kadar kurum müdürlüklerine gönderileceği, yine 15 Mayıs’ı takip eden 5 iş gününde müdürlüklerde tutanakların tutulacağı ve ilgili merkeze gönderileceği yönetmelikte belirtilmiştir.   2016 yılı yetki

Devamı »

ÜYE TESPİT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24578 SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri

Devamı »
Skip to content