SSGSS’ye Karşı Emekçiler Taksim’deydi!

fotoğraf için Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’nın yeniden TBMM gündemine getirilmesi üzerine İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul

Devamı »

HERŞEY İÇİN GEÇ OLMADAN, VAZGEÇİN!

TBMM‘den demokratik tartışma mekanizmaları oluşturulmadan, bir oldu  bittiye getirilmek istenircesine 8 Mayıs 2007‘de geçirilen, ancak 10. Cumhurbaşkanı tarafından (kısmen) veto edildiği için yasalaşmayan 5654 sayılı "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve

Devamı »

Kamu Hastaneleri Özelleştiriliyor!

AKP Hükümetinin sağlıkta yıkım programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini piyasalaştıran aile hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılırken, diğer yandan Anayasa engeline takılan genel sağlık sigortası ile ilgili

Devamı »

Yeter Artık !

Savaşın ne anlama geldiğini en iyi analar ve biz sağlık emekçileri biliriz. Çünkü sonuçlarıyla hep biz baş başa kalırız. Akan kan, gözyaşları ile bozulan bu ülkenin toplum sağlığıdır.

Devamı »