8 Kasım dünya radyoloji gününde…BİR KEZ DAHA: RADYASYON VİTAMİN DEĞİLDİR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bu yıl dünya radyoloji gününe radyoloji çalışanlarının ve halkın sağlığını yok sayan anlayışın gölgesinde giriyoruz.

Bu öyle bir anlayış ki; radyasyonla yüksek risk altında çalışan radyoloji çalışanlarının çalışma saatlerini 5 saatten 9 saate çıkarıyor, diğer yandan halkın sağlığını tehlikeye atan, doğanın tahribine neden olacak Nükleer Santral yasası TBMM’de yasalaştırılıyor.

 

8 Kasım’da tüm Türkiye’de bir kez daha Radyasyon vitamin değildir, fazla çalışmaya hayır diyerek hastane önlerinde eylemdeyiz!

 

 ÇÜNKÜ: 

28.03.2007’de çıkarılan yasa ve ardından yürürlülüğe giren yönetmelikle radyoloji çalışanları artık günde 5 saat değil 9 saat çalıştırılacak. Bu düzenleme ile çalışanlar daha fazla radyasyona maruz bırakılarak kansere, meslek hastalıklarına ve ölüme davetiye çıkarılıyor. Bu düzenlemenin Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlandığını belirten Sağlık Bakanlığı yetkililerine rakamlarla bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:

 – Bugün Türkiye’de kamu hastaneleri ve özel sektörde çalışan radyoloji emekçisi sayısı yaklaşık 13.000. Ülkemizde 6.000 kişiye bir radyoloji teknisyeni düşmektedir. Avrupa ülkelerinde ise  57 milyon nüfuslu İngiltere’de 3048 kişiye bir röntgen teknisyeni, 16,5 milyon nüfuslu Hollanda da 3330 kişiye bir, yine 80 milyon nüfuslu Almanya’da 2711 kişiye bir, 60 milyonluk Fransa da 2857 kişiye bir röntgen teknisyeni düşmektedir. 

 – Türkiye’deki tıbbi alandaki radyoloji cihazlarının %44’ü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından onaylanmış değildir. Röntgen cihazı bulunduran merkezlere lisans vermeye yetkili TAEK’e göre kayıtlı cihaz sayısı 9 bin 101. Ancak Türkiye’deki toplam cihazı sayısını TAEK de bilmiyor. Cihaz sayısının her yıl çoğalması denetimlerin önemini daha da artırıyor. Bugün hâlâ pek çok devlet hastanesinde ruhsatsız radyoloji merkezleri var.

(TÜMRAD-DER’in yaptığı araştırmaya göre)– Radyoloji çalışanlarının aldığı radyasyon oranının tespiti için kullanılan dozimetrelerin ölçümü düzenli yapılmamakta ve dozimetresiz 3000 kişi çalışmaktadır. Radyoloji çalışanlarının sağlık kontrolleri düzenli yapılmamaktadır.

 – Avrupa ve OECD ülkelerinde bir radyoloji teknisyeni günlük mesai saatinde 20-25 hastaya ortalama 50-60 şutlama yaparken, ülkemizde ise bir teknisyen 75-80 hastaya ortalama 250 şutlama yapmaktadır. Kaldı ki bu oran performansa bağlı döner sermaye uygulamasından sonra tanı ve tedaviye katkısı olmayan gereksiz tetkiklerle artmış ve çalışanların iş yükü %100’lere varan artış göstermiştir.

– Ülkemizde hizmet sunan röntgen birimlerinde birçok röntgen ünitesi kurşunla kaplanmış değildir. Kurşunla kaplanmış olanların ise önemli bir bölümünde duvarlar defalarca tadilat gördüğü için koruyuculuk vasfını yitirmiş durumdadır. Bu durum röntgen odalarının bitişiğindeki odalara radyasyon sızıntısı olmasına neden olmaktadır.Kısacası AB mevzuatı doğrultusunda yasa hazırlayanların önce radyoloji ünitelerini ve radyoloji çalışanlarının çalışma koşullarını AB standartlarına uygun halle getirerek işe koyulması gerekir. Üstelik AB ülkelerinde 7.5 saat olan günlük çalışma ülkemizde koşullar kötü olmasına rağmen 9 saat olarak tespit edilmiştir.

Kendi çalışanlarının sağlığını düşünmeyen bir Bakanlık halkın sağlığını nasıl koruyup geliştirecektir. Dünya radyoloji gününde yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Sağlık çalışanlarının ve halkın sağlığını tehlikeye atan düzenlemelerden vazgeçin. Radyoloji çalışanlarının çalışma saatlerini uzatan yönetmeliği geri çekin!  

MERKEZ YÖNETİM KURULU

7 Kasım 2007

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]