META NELERİ İÇERİR? Sağlık Hizmetlerinin Metalaşması*

Mitolojiden okuduğumuz Midas’ın hüzünlü öyküsü günümüze ait ne çok şey söylüyor: Dokunduğumuz her şey metalaşıyor. En temel ihtiyaçlarımızı ancak belirli bir para karşılığında elde edebiliyoruz. Midasvari biçimde dokunduğumuz her şey metalaşıyor. Birilerinin varoluş koşuları, metalaşmanın yoğunlaşıpgenişlemesine bağlı hale gelmiş/getirilmiş. Eğitim, ormanlar, fikri mülkiyet hakları, parklar, su havzaları ve çalışmamızın konusu

Devamı »

Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları / Selime Güzelsarı

Özet: Son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları daha faz- la rağbet görmekte ve farklı uygulama modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mo- deller yoluyla özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği de giderek artmaktadır. Kamu-özel ortaklıkları devlet tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinin piyasalaştı- rılması ve sağlığın bir metaya dönüştürülmesinde

Devamı »
Skip to content