Gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş ülkelerde KÖO’lar büyük mali giderlere ve risklere yol açmıştır… hükümetin yanlı tutumu ve KÖO’ların manipülasyona açık olması olağan proje risklerine yenilerini katmaktadır. Bütçesel ve/ya da istatistiksel yaklaşımların yetersizliği sonucunda hükümetler KÖO’ların kamu borç ve açıkları üzerindeki etkilerini görmeyebilirler. Pratikte ise, hükümetler sonuçta orta ve uzun dönemde beklenenin ötesinde maliyet ve risklerle karşılaşabilmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]