TÜRKİYE’DE KAMU PERSONELİ İSTİHDAMINDA DÖNÜŞÜM: SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Günümüzde yeni kamu işletmeciliği anlayışının etkisiyle kamu kurumlarının işleyiş ve örgütlenme tarzındaki değişime paralel olarak devletin istihdam ettiği personelin çalıştırılma rejimi de değişime uğramaktadır. Sağlık alanı yeni kamu işletmeciliğinin personel yönetimine ilişkin uygulamalarının en belirgin görüldüğü alanlardan biridir. Bu süreç dahilinde, sağlık hizmetlerinde örgütlenme değişimini yansıtan “aile hekimliği” ve “kamu hastane birlikleri” modellerinde personel istihdamı “sözleşmelilik” esasına dayandırılmakta; hizmetin özel hukuk sözleşmeleri ile üçüncü kişilere yaptırılmasının yolunu açan “taşeron personel çalıştırma” düzenlemesine gidilmekte; özel hastane işletmeciliğinin geliştirilmesi ve ucuz işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik “yabancı sağlık personeli” istihdamının yolu açılmaktadır. Çalışmada, sağlık hizmetlerinin niteliğindeki dönüşümün sağlık personeli istihdamının yönünü kadroluluktan sözleşmeliliğe doğru çevireceği ve kamu-özel ortaklığı ile kamu hastane birlikleri tarzındaki örgütlenme değişiminin taşeron personel ile yabancı sağlık personeli istihdamını arttıracağı ileri sürülmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]