Sıkça Sorulan Sorular

Facebook
Twitter
WhatsApp

Gizlilik Sözleşmesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan üyelerimize “personel gizlilik sözleşmesi” imzalatılmak istenmektedir. Sözleşmelerin imzalanması zorunlu mudur? 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personelinin görev ve sorumlulukları bu

SÜT İZNİ SÜRELERİ

Bilindiği gibi hizmet kolumuzda farkı statülerde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Buna göre; Devlet memuru olarak çalışan kadın memurlar 657 sayılı kanunun 104. Maddesinin D fıkrası uyarınca

UZMAN HEKİM OLMAYANLARIN İCAP NÖBETLERİ

Mart 2017’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği görüşü uyarınca uzman hekim olmayanların icap nöbeti tutamayacağı ve böylece bu kişilere icap nöbet ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]