Bilindiği gibi hizmet kolumuzda farkı statülerde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Buna göre;

  • Devlet memuru olarak çalışan kadın memurlar 657 sayılı kanunun 104. Maddesinin D fıkrası uyarınca “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.
  • 657 sayılı kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan kadın personel 4B ile ilgili Bakanlar Kurulu esaslarının 9. Maddesi uyarınca, “ (Ek: 3/8/2005-2005/9245) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” düzenlemesi bulunmaktadır.
  • Aile hekimliği kanunu çerçevesinde aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı kadın personel aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geçici 4. Maddesi uyarınca, “Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde iki saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur” düzenlemesi bulunmaktadır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]