Haberler

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Yaşanan Baskılara Dikkat Çeken Amed Şubemiz: Baskılar ve Soruşturmalar Bizi Yıldıramaz! Onlar Geçici, Biz Kalıcıyız!

Amed Şubemiz, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaşanan usulsüzlük, mobbing ve baskılara dikkat çekerek, “İhraç üyelerimize dahi soruşturma açılıyor, tüm sendikal çalışmalarımız engellenmeye çalışıyor. Bilinmelidir ki biz buradayız ve emekçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Şube Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Amed Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken

Devamı »
Haberler

KESK Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırmasının Sonuçlarını Açıkladı

Bugün saat 11.00’da konfederasyon merkezimizde KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil ve Mehmet Bozgeyik, Genel Sekreter Şenol Köksal, Eğitim-Örgütlenme ve Basın-Yayın Sekreteri Varol Öztorun’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında “Kamu Emekçileri Eğilim Yoklaması Araştırması” sonuçları açıklandı. Raporun sunumunu KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik yaptı. Raporun sunumu ve basın açıklaması

Devamı »
Genel Merkezden

Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması Hakkında Değerlendirmemiz ve Yapılması Gerekenler

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili 7433 Sayılı Kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sendikamız 16 Ocak 2023 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine katılarak görüşlerimizi ifade etmiş, daha önce güvenceli istihdam ile ilgili hazırlamış olduğumuz “4/B Nedir, 3+1 Nedir, Diğer İstihdam Biçimleri Nelerdir, 4/A’dan Farkı Nedir,

Devamı »
KESK Açıklamaları

10 Ekim Katliamı’nın Üzerinden 7 Yıl Geçti, Adalet Arayışımız Sürüyor!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 10 Ekim Barış Derneği (10 Ekim-Der), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Koordinasyonu, 10 Ekim Ankara Katliamı’na dair devam eden yargı sürecinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)

Devamı »
Genel Merkezden

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Düzenlemesi Görüşmelerini TBMM’de Takip Ederek Sendikamızın Raporunu Sunduk

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanunlar ile 663 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlenesine ilişkin aralarında Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım ve Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Eylem Kaya Eroğlu’nun da bulunduğu KESK heyeti KESK ve bağlı sendikaların

Devamı »
2023

OHAL’in Devamıyla İlgili 7145 ve 7333 Sayılı Kanunlar Konusunda AYM Kısmi İptal Kararı Hakkında Bilgi Notumuz

OHAL sona erdikten sonra 7145 Sayılı Kanunla OHAL yetkilerinin üç yıl uzatılması ve akabinde 7333 sayılı kanunla bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili kanunların çeşitli maddelerinin iptali için CHP’li 138 milletvekilinin Anayasa Mahkemesine yaptığı her iki kanun bakımından farklı başvurular birleştirilmiş ve AYM’nin 12 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30.06.2022

Devamı »
2023

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Öncelenmeli, Kamusal Olarak ve Kadrolu Personel Eliyle Verilmelidir!

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi için Dünya Bankası/IMF tarafından “sağlık reformu” adı altında önerilen ve AKP tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak hayata geçirilmiş olan proje ile birinci basamakta sağlık ocakları kapatılarak 2010 yılı sonu itibari tüm ülke genelinde uygulanmakta olan aile hekimliği sistemine geçilmiştir. Topluma ve bireye yönelik koruyucu hizmetlerin

Devamı »
Genel Merkezden

Görevde Yükselme Sınavına Dair Sağlık Bakanlığına Yazı Gönderdik

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılacak Görevde Yükselme Sınavına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı

Devamı »
Haberler

KESK: TÜİK’in “Saçma Sapan” Rakamlarına Göre Değil, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret İstiyoruz!

Bugün Türkiye’nin her yerinde alanlara çıkan KESK Şubeler Platformları Ankara’da TÜİK Genel Merkezi  önünde diğer illerde ise TÜİK Bölge Müdürlükleri önünde ” TÜİK’in Saçma Sapan  Rakamlarına Göre Değil, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret İstiyoruz! başlıklı açıklamalar yaptılar.   Yaşanan gerçek enflasyonun %150’lere dayandığı koşullarda Cumhurbaşkanının “müjde” olarak duyurduğu %25’lik maaş

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına Dair Hak İhlali Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi Valilik Yasağına Rağmen Basın Açıklamasına Katılan Yöneticilerimizin İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin Bir İhlal Kararı Daha Verdi Konfederasyonumuz KESK 5/11/2018-9/11/2018 tarihleri arasında kamu görevlerinden çıkarılan üyelerimizin Kamu Denetçiliği Kurumuna, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonunun lağvedilerek görevlerine iade edilmeleri talebiyle başvurularda bulunmasına karar vermişti. KESK’in söz konusu kararı

Devamı »
Genel Merkezden

Barış Şehitlerimizi Andık

2015 yılında sokağa çıkma yasakları sırasında Cizre’de halka sağlık hizmeti sunmaya çalışırken katledilen üyelerimiz Eyüp Ergen, Şeyhmus Dursun ve Abdülaziz Yural için 30 Aralık SES Barış Şehitleri günü dolayısıyla Eş Genel Başkanlarımız Gönül Adıbelli ve Hüsnü Yıldırım ile Şube/Temsilcilik yönetici ve üyelerimiz, KESK’e bağlı sendikaların şube yönetici ve üyeleri, katledilen

Devamı »
Genel Merkezden

Sağlıkta Eylem Platformu Olarak TÜİK’e Sesleniyoruz: Gerçekleri Saklama, Rakamlarla Oynama!

2021 Temmuz ayında siyasi iktidar ile sözde yetkili konfederasyon arasında imzalanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi, daha önceki 5 toplu sözleşmede olduğu gibi kamu emekçilerini Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamlarına muhtaç etmiştir. Bilindiği üzere toplu sözleşmede 2022 yılı için %5 + %7, 2023 yılı için %8 +

Devamı »
2022

26 Aralık Eski Eş Genel Başkanlarımızın Davasına Dair Bilgi Notu: Eski Eş Genel Başkanlarımızın Tutuklu Olduğu Davada Hukuksuz Şekilde Tutukluluğun Devamına Karar Verildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eski Eş Genel Başkanlarımız Selma Atabey ve Gönül Erden ile sendikamız eski yöneticileri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Bedriye Yorgun, Erdal Turan ve Ramazan Taş hakkında devam eden yargılamanın 26/12/2022 tarihinde yapılan duruşmasında eş genel başkanlarımızın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmayı çok sayıda

Devamı »
Haberler

Hatay Şubemiz: Banka Promosyon Anlaşmasındaki Personele Yönelik Cezai Yaptırımlar İptal Edilsin!

Hatay Şubemiz “Banka promosyon anlaşmasındaki personele yönelik cezai yaptırımlar iptal edilsin” açıklamasında bulundu. Şubemiz adına açıklama yapan Hatay Şube Eş Başkanımız Meryem Avcı şöyle konuştu: “Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma yapılan bankalar yatırılan maaşlar karşılığında promosyon ödemeleri yapmaktadırlar. Maaşlar birkaç gün öncesinden bankalara yatmakta

Devamı »
2022

%2’lik Sendika Üyelik Barajının Yasalaşmasına Dair Bilgilendirme Notu

2021 yılı Ağustos ayında 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde kabul edilen bir madde ile TİS priminden yararlanmak için getirilen %1’lik baraj bilindiği gibi konfederasyonumuz KESK tarafından açılan dava yoluyla yargı tarafından iptal edilmişti. Arkasından sendikal hak ve özgürlüklerin önünün kesilmesine yönelik yetkilendirilmiş yapı ile koalisyon ortağı gibi

Devamı »
Genel Merkezden

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı Çalışma Talebi Reddedilen Üyemiz Adına Açtığımız Davada Mahkeme Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan üyemizin ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açtığımız davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda: “Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine

Devamı »
Haberler

Antalya Şubemiz: Sağlık Sistemindeki Aksaklıkların Sorumlusu Vatandaşlar Değil, AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programıdır

Antalya Şubemiz hastane randevusu alıp randevuya gidemeyen hastaların aynı branştan on beş gün boyunca tekrar randevu alamayacak olmasına tepki gösterdi. Şubemiz adına açıklama yapan Antalya Şube Eş Başkanımız Şükran İçöz şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığı sistemin cezasını yine sağlık hizmeti almakta zaten zorlanan halka kesmek istiyor. Randevu alamayan yurttaşımız zorla oluşturduğu

Devamı »
Genel Merkezden

AYM Osman Turan Bozacı’nın Cenazesinde “Katil Devlet” Sloganı Attığı Gerekçesiyle Kınama Cezasıyla Cezalandırılan Üyemizin Başvurusunda İhlal Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden Osman Turan Bozacı’nın cenazesinde “Katil Devlet” solganı attığı gerekçesiyle “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işlediği değerlendirilerek kınama disiplin cezasıyla cezalandırılan üyemizin başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Devamı »
2022

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Dikkatine (ZORUNLU AÇIKLAMA) Barajlara Karşıyız! Baraj Sorunumuz Yoktur!

6. Dönem Toplu İş Sözleşme Döneminde kabul edilen bir madde ile TİS priminden yararlanmak için getirilen %1’lik baraj bilindiği gibi yargı tarafından iptal edilmişti. En son 21 Aralık 2022 tarihinde torba yasa içerisinde bu sefer %2’lik baraj getirildi. Yüzde 1’lik baraja karşı defalarca açıklamalar yaptık ve konfederasyonumuz KESK tarafından dava

Devamı »
2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Madde Bağımlılığı İle İlgili İtirafları Önemli Ama Eksiktir!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir’de yaygınlaşan madde bağımlılığı konusunda geçen Kasım ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti. Koca’nın 22.12.2022 tarihinde önergeye verdiği cevap: “2006 yılından itibaren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yataklı Erişkin Madde Bağımlılığı Merkezi (AMATEM) 26 yataklı olup, toplam 30

Devamı »
2022

Müjde Değil! Promosyon Anlaşması Emekçiler Üzerinden Bankaların Karına Kar Katılması Sözleşmesidir!

Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma yapılan bankalar yatırılan maaşlar karşılığında promosyon ödemeleri yapmaktadırlar. Maaşlar birkaç gün öncesinden bankalara yatmakta ve maaşların tamamı birkaç günlüğüne, ayın 15’inde çekilmeyen maaş ve bankalarda kalan kısımları üzerinden de daha uzun süreli değerlendirmeler ile bankalar karlarına kar katmaktadırlar. Yine

Devamı »
Haberler

Promosyon Fiyaskosuna Tepki Gösteren İstanbul Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz İle Hep-Sen İş Yeri Temsilciliği: Emekten ve Emekçiden Alenen Çalan Bu Anlaşmayı Reddediyoruz!

İstanbul Şişli Şube Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz ve Hep-Sen İş Yeri Temsilciliği hastane önünde banka promosyonlarına dair açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlarımız Gönül Adıbelli ve Hüsnü Yıldırım’ın da katıldığı eylemde ortak açıklamayı yapan İş Yeri Temsilcimiz Sefer Şimşek şöyle konuştu: “Bilindiği üzere, kamu sağlık emekçileri

Devamı »
Haberler

Antalya Şubemiz: Promosyon Fiyaskosuna Sessiz Kalmayacağız!

Antalya Şubemiz Sağlık Bakanlığı ile yetkili sendika tarafından promosyon konusunda anlaşmaya varılmasına tepki gösterdi. Şubemiz adına açıklama yapan Antalya Şube Eş Başkanımız Şükran İçöz öyle konuştu: “Bakanlık düzeyinde henüz resmi bir açıklama yapılmadan 25 bin lira gibi komik bir rakamın “kazanım” diye durulması teslimiyetçi sarı sendikacılığın bir göstergesidir Şartlar ortada

Devamı »
Haberler

İstanbul Aksaray Şubemiz: Promosyon Fiyaskosunu Kabul Etmiyoruz!

İstanbul Aksaray Şubemiz “promosyon fiyaskosuna” karşı Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bina B kapısı önünde açıklama yaptı. Açılış konuşmasını İstanbul Aksaray Şube Eş Başkanımız Yasemin Bakır’ın gerçekleştirdiği eylemde şubemiz adına açıklamayı yapan İş Yeri Temsilcimiz Hande Rida Karakaya şöyle konuştu: “Promosyon anlaşması ile ilgili

Devamı »
Haberler

Dersim Şubemiz: Sosyal Hizmetlerde Siyasi Kadrolaşmaya, Baskı, Sürgün ve Mobbinge Hayır!

Dersim Şubemizin baskı, mobbing ve keyfi yer değişikliklerine karşı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde yapmak istediği ancak il müdürlüğünün önüne polisin yığılmasıyla engellenen açıklama Sanat Sokağında gerçekleştirildi. İl Müdürlüğünden Sanat Sokağına kadar yürüyüş gerçekleştiren Şubemiz adına açıklamayı yapan Dersim Şube Eş Başkanımız Kahraman Yürük şöyle konuştu: “Sosyal hizmetler

Devamı »
2022

Hukuksuzluk Giderilsin, Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!

Eski Eş Genel Başkanlarımız Selma Atabey ve Gönül Erden’in tutuklu, eski MYK üyelerimiz ile Ankara eski şube yöneticilerimiz ve üyelerimizin tutuksuz yargılandığı davanın 26 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Adliyesinde görülecek dördüncü duruşmaları öncesinde genel merkezimizde basın toplantısı gerçekleştirdik. Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin, KESK MYK Üyeleri ile KESK’e bağlı

Devamı »
Haberler

Alanlar Emekçilere Yasaklanamaz!

Bugün saat 11.00’da KESK merkezinde, üye 11 sendikanın yürütme kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantı düzenlendi. Basın toplantısında Ankara Valiliğinin 17 Aralık Tandoğan mitingi ile ilgili kararı protesto edildi, 16 Aralık Cuma günü 12.30’da TBMM önünde bütçe taleplerinin ve toplanan imzaların sunulacağı basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Basın toplantısında KESK adına

Devamı »
2022

Örgütlenme ve Sendika Seçme Hakkına Darbeyi Kabul Etmiyoruz!

Meclise sunulan ‘’Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin’’ 11. Maddesinde; “Bulunduğu hizmet kolunda yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ön görülüyor.  Hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin

Devamı »
Haberler

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz ve Dev Sağlık-İş İstanbul Şubesi: Geçinemiyoruz, Promosyon Anlaşmaları Enflasyona Göre Revize Edilsin!

İstanbul Şişli Şube Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) İstanbul Şubesi dün Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde “Geçinemiyoruz, promosyon anlaşmaları enflasyona göre revize edilsin, bir an önce ödensin” açıklamasında bulundu. Hastane önünde açıklama yapan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş

Devamı »
Eğitim Haberleri

Malatya İş Yeri Temsilciler Eğitimimizi Gerçekleştirdik

Malatya İş Yeri Temsilcileri Eğitimimiz 10-11 Aralık tarihlerinde Melid Otel’de gerçekleştirildi. Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Eylem Kaya Eroğlu ve Malatya Şube yöneticilerimiz ile iş yeri temsilcilerimizin katıldığı eğitimin birinci günü Erkan Aydoğanoğlu’nun gerçekleştirdiği “Emek Mücadeleler Tarihi ve KESK/SES Tarihine Kısa Bir Bakış” sunumuyla başladı. Kubilay Yalçınkaya’nın “Sağlık Politikaları, Sağlık Emek

Devamı »
Kadın Haber

Çocuklarımızı Karanlık Zihniyete Teslim Etmeyeceğiz!

AKP+MHP iktidarının uyguladığı liberal, muhafazakâr, gerici politikalar her gün bir yerde karşımıza kadına, çocuklara yönelik şiddet, tecavüz, taciz, istismar vakaları olarak çıkmaya devam ediyor. Açığa çıkan her çocuk istismarı vakasında iktidar toplumun aşina olduğu farklı bir gündem yaratma, faili değil mağduru suçlama, normalleştirme, münferit bir olay gibi yansıtma vb politikalarla

Devamı »
Genel Merkezden

Fiili ve Meşru Mücadelemiz İş Yerlerinde, Alanlarda Sürerken Hukuksuz İdari İşlemlere Karşı Yargı Yoluyla Kazanımlarımız Devam Ediyor

Geçici Görevlendirme Kararının İptali Batman Şube üyemiz adına Genel Merkez Hukuk Büromuzca;  üyemizin istem dışı geçici görevlendirme işlemine karşı açılan davada öncelikle yürütmeyi durdurma, ardından görevlendirmenin hukuka aykırılığı tespit edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Emsal mahkeme kararı için tıklayınız Disiplin Cezasının Sicilden Silinmesi için Açtığımız Davayı Kazandık. Gaziantep Şube üyemiz

Devamı »
Eğitim Haberleri

İstanbul Aksaray İş Yeri Temsilciler Eğitimimizi Gerçekleştirdik

İstanbul Aksaray İş Yeri Temsilcileri Eğitimimiz 3-4 Aralık tarihlerinde Silivri Selimpaşa Konağı’nda gerçekleştirildi. Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Sıddık Akın ve İstanbul Aksaray Şube/Temsilcilik yöneticilerimiz ile iş yeri temsilcilerimizin katıldığı eğitimin birinci günü Menderes Tutuş’un “Emek Mücadeleleri” sunumuyla başladı. Osman Öztürk’ün “Sağlık Politikaları, Sağlık Emek Gücü” sunumuyla devam eden eğitim

Devamı »
Genel Merkezden

SES’li Aile Hekimlerinden ASM Emekçileri Açıklaması

Birinci Basamak Komisyonumuzun yaptığı toplantı sonrasında üyemiz olan aile hekimleri tarafından kaleme alınan ali sağlığı merkezlerinde (ASM) ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik haklarına ilişkin talepleri içeren açıklama:

Devamı »
Haberler

Hatay Şubemiz: Güvencesiz Çalışan Kamu Dışı Sağlık Emekçileri Kadroya Alınsın

Hatay Şubemiz “Güvencesiz çalışan kamu dışı sağlık emekçileri kadroya alınsın” açıklamasında bulundu.   Şubemiz tarafından gerçekleştirilen açıklamada konuşan Hatay Şube Eş Başkanımız Meryem Avcı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada sözleşmelilerin uzun bir süredir beklediği kadro konusuna yer verdiğini ifade ederek, söz konusu açıklamanın uzun süredir “amasız, fakatsız, koşulsuz kadro” talebi için

Devamı »
2022

Sözleşmeli Değil, Kadrolu ve Güvenceli Çalışmak İstiyoruz!

Hepinizin bildiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28/11/2022 tarihli kabine toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin bir açıklama yapılmıştı. Arkasından Çalışma Bakanlığı tarafından bu açıklamanın detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Çalışma Bakanlığı, açıklamanın detaylarını aşağıdaki şekilde sunmuştu; Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile A) Hâlihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel

Devamı »
Haberler

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz: Geçinemiyoruz! Promosyon Anlaşmaları Enflasyona Göre Revize Edilsin ve Bir An Önce Ödensin!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz bugün hastane önünde “Geçinemiyoruz! Promosyon anlaşmaları enflasyona göre revize edilsin, bir an önce ödensin” açıklamasında bulundu. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilciliğimiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle

Devamı »
Haberler

Adana Şubemiz: Promosyon Süreci Emekçilerle Birlikte Şeffaf Bir Şekilde Yürütülsün!

Adana Şubemiz bugün İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Promosyon süreci emekçilerle birlikte şeffaf bir şekilde yürütülsün” açıklamasında bulundu. Eylemde şubemiz adına açıklama yapan Adana Şube Eş Başkanımız Mürşit Enis Akyüz şöyle konuştu: “Sene başında, yükselen enflasyon ve emeklilerin promosyonlarının yenilenmesi haberleri üzerine; “promosyon sözleşmesi yenilensin” diyerek gerekli yerlere sendika olarak yazı

Devamı »
Haberler

Düzce Temsilciliğimiz Akçakoca Devlet Hastanesinde Deprem Nedeniyle Oluşan Ağır Hasar İçin Yetkililerden Açıklama Talep Etti

Düzce Temsilciliğimiz, 23 Kasım’da Düzce’de gerçekleşen depremin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’nin “ağır hasarlı” olduğu açıklamasında bulunarak, yetkililerden hasar tespiti ve iptal edildiği söylenen yeni bina projesiyle ilgili bilgi talep etti. Hastane önünde Temsilciliğimiz adına açıklama yapan Düzce Temsilcilik Eş Başkanımız Cemal Yılmaz şöyle konuştu: “Bilindiği üzere 17 Ağustos ve 12

Devamı »
KESK Açıklamaları

KESK: Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!

Önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada sözleşmelilerin uzun bir süredir beklediği kadro konusuna yer verilmiştir.   Hemen başta ifade etmek gerekirse Cumhurbaşkanının açıklaması uzun süredir “amasız, fakatsız, koşulsuz kadro” talebi için mücadele eden sözleşmelilerde hayal kırıklığı yaratmıştır. Daha da önemlisi sözleşmelilere “müjde” olarak sunulan düzenleme bundan sonra

Devamı »
Haberler

Alanya Temsilciliğimiz: Promosyon Anlaşması Sağlık Emekçilerinden Yana Acil Olarak Şeffaf Bir Şekilde Güncellenmelidir!

Alanya Temsilciliğimiz banka promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi talebiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde açıklama yapan Alanya Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyemiz Piraye Özgür Turan şöyle konuştu: “Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda

Devamı »
Haberler

25 Kasım’da Alanlardaydık: Saçımızın Teline, Yaşamımıza, Kimliğimize, Bedenimize, Haklarımıza, Emeğimize, Özgürlüğümüze Sahip Çıkıyor, Direnişi Büyütüyoruz!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar tüm illerde alanları doldurdu. SES’li ve KESK’li kadınların da erkek ve devlet şiddetine, ayrımcılığa, güvencesizliğe ve gericiliğe karşı alanlarda ve iş yerlerinde “Saçımızın teline, yaşamımıza, kimliğimize, bedenimize, haklarımıza, emeğimize, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz!” şiarıyla katıldıkları eylemlerde kadın düşmanı politikalar

Devamı »
Haberler

İstanbul Aksaray Şubemizden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Önünde 25 Kasım Açıklaması

İstanbul Aksaray Şubemiz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü eylem-etkinlikleri kapsamında bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acili önünde açıklama yaptı. Açılış konuşmasını İstanbul Aksaray Şube Kadın Sekreterimiz Fadime Dursun’un yaptığı eylemde şubemiz adına açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş yeri temsilcimiz Simel Kalsen şöyle

Devamı »
Haberler

Ankara Şubemiz: Bankalar Kazanırken Emekçiler Kaybediyor!

Ankara Şubemiz bugün Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhane önünde “Bankalar kazanırken emekçiler kaybediyor” açıklamasında bulundu. Şubemiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sağlık bakanlığını 2023 bütçesine baktığınızda tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılan payın %70 koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın ise bir önceki seneye göre daha da azaltılarak %30

Devamı »
Skip to content