Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) ile Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) “Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemleri, dokuzuncu haftasında 24 Nisan 2024 günü devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

Basın Açıklaması Metni için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]