Samsun’da KHK’lı üyemiz, Barış Akademisyeni Dr. Taner Özbenli’nin göreve iade kararı olmasına rağmen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hukuksuzca göreve başlatılmamasına karşın SES Samsun Şubesi ve Eş Genel Başkanımız M. Sıddık Akın’ın katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklaması metni şöyle:

Prof. Dr. Taner ÖZBENLİ Barış Bildirisini imzalayan akademisyenlerden olduğu için 677 no’lu KHK ile kamu görevinden çıkarılmış ve 25 yıl görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından ayrılmak zorunda kalmıştır. Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2019 tarihinde, söz konusu bildiriyi imzalamanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna, Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olduğu, ifade özgürlüğünü kullanmanın kamu görevinden çıkarılma gerekçesi olarak gösterilemeyeceğine karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararından sonra İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Eylül 2019 tarihinde Prof. Dr. Taner Özbenli’nin üzerine atılı bulunan suçtan beraatine karar verdi. Bu mahkeme kararlarının açık hükümlerine rağmen Olağanüstü Hal Komisyonu 2021 yılının Kasım ayında, kamu görevinde ihraç edilme kararının hukuksuz yolunda yapılan başvuruyu reddetti. Komisyonun bu kararına karşı itiraz yapılan Ankara 22. İdare Mahkemesi, bildirinin akademik özgürlüklerle ilişkisini vurgulayarak Komisyonun yürüttüğü işlemin iptaline, Taner Özbenli’nin OMÜ’deki görevine 30 gün içinde iadesine karar verdi. OMÜ Rektörlüğü’nün göreve iade kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle yaptığı İstinaf başvurusunu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 14. İdari Dava Dairesi 17 Ocak 2024 tarihinde Ankara 22. İdare Mahkemesince verilen göreve iade kararının usul ve hukuka uygun olduğunu belirterek reddetmiştir.

Ankara 22. İdare Mahkemesi’nin iade kararını uygulamak hukuksal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğa rağmen OMÜ Rektörlüğü 13 Aralık 2023 tarihinde Prof. Dr. Taner Özbenli’ye gönderdiği yazıda, “Emekliye ayrılma nedeniyle göreve iade konusunda yerine getirilmesi gereken bir yargı kararının varlığından söz edilemeyeceğini” belirterek görevi iade işlemini gerçekleştirmemiştir. Bu, açık bir suçtur. Nitekim OMÜ’nün bu uygulaması hakkında Prof. Dr. Taner Özbenli Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Samsun 2. İdare Mahkemesinde bu kararın yürütmesinin durdurulması için dava açmıştır. Anayasa Mahkemesi Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza atılmasını Anayasal güvenceye sahip ifade özgürlüğü hakkının kullanımı olarak değerlendirmiştir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin 1. Fıkrası, Anayasa’nın 25. Ve 26. Maddelerinde ifade ve düşünce özgürlüğü en geniş anlamıyla güvence altına alınmıştır. İfade özgürlüğü demokrasinin en önemli güvencelerindendir. TCK 26. Maddesine göre “hakkını kullanan kimseye ceza verilmez”. Akademisyenlerin herhangi bir yurttaş gibi en kritik konularda görüş bildirmeleri bir toplum için hayati önem taşır. Emekli olmak mahkeme kararının uygulanmasının önünde bir engel oluşturmaz. Kamu görevinden ihraç edilen kamu görevileri emekli olsalar dahi, yeniden kamu görevlerine iadelerinin yapılması ve emeklilik işlemlerinin durdurulması gerekmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 81 No’lu ve 81 No’lu Genelgeye Ek olarak yayımlanan Devlet Memurları Genel Tebliğleri ile yapılan açıklamalar vardır. Nitekim, Barış Bildirisi’ni imzaladığı için KHK ile kamu görevinden çıkarılan, bu süreçte emekli olmuş ve sonra İdare Mahkemelerinden göreve iade kararı alan pek çok akademisyen Akdeniz, Dokuz Eylül ve Ankara Üniversitesinde eski görevlerine geri döndürülmüştür. OMÜ Rektörlüğü’nün de yapması gereken, Prof. Dr. Taner Özbenli hakkında Ankara 22. İdare Mahkemesi’nin göreve iade kararını vakit geçirmeden uygulamasıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]