Siyasal iktidarın, tümüyle araçsallaştırdığı yargı organları eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yerel yönetimlerde ve meslek örgütlerinde seçimle iş başına gelenlere yönelik baskı ve gasp politikalarını bugüne kadar kabul etmediğimiz gibi, bundan sonra da kabul etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Emek-meslek örgütleri olarak, tüm sorumluları derhal halkın iradesine saygı göstermeye, yükseltilen itirazlara yönelik hak ihlallerine son vermeye çağırıyoruz.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]