Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı. SES MYK üyeleri de bulundukları illerdeki açıklamalara katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

“Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” Eylemleri Altıncı Haftasında: Vazgeçmiyoruz!

Cebimize daha girmeden eriyen ücretlerimizden yüksek vergi kesintisine karşı eylemlerimizi sürecek!

Aile hekimliği çalışanları altı haftadır “Vergide Adalet İstiyoruz!” diye kendi aile sağlığı merkezlerinde (ASM) eylem yapıyor, sesini duyurmaya çalışıyor.

Geçen hafta yaptığımız anketlerde aile hekimlerinden Şubat 2024’te ocak vergi kesintisine ilaveten ücretlerinden ortalama 8.000 TL vergi kesintisi yapıldığını duyurmuş, hükümetin bu haksız, adaletsiz kesintilerden vazgeçmesi için ASM önlerinde eylemlerimize devam etmiştik.

Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan kaçınmıyor.

Çarşamba günleri yaptığımız “Vergide Adalet İstiyoruz!” eylemlerinin altıncısını bugün gerçekleştiriyoruz.

Aile hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda %35’e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

Deprem bölgesindeki aile hekimliği çalışanlarından yapılan büyük kesinti derhal geri ödenmelidir.

Deprem bölgesinde hizmet veren aile hekimliği çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet sessiz kalmakta, deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır.

Yapılan kesintilerin geri ödenmesi, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız.

Şirketlere vergi muafiyeti sağlamak yerine sağlık çalışanlarına haklarını verin!

Hükümete söylediklerimiz ve talebimizi açık bir şekilde bir daha yineliyoruz: Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destekler yerine, halkın sağlığı için fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verip, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin.

Vergide adalet için ortak mücadele olanaklarını yaratacağız!

Çarşamba günleri eylemlerimizi sürdürürken seçimlere üç gün kala altı haftadır taleplerimize seyirci kalanlardan hesabımızı sandıklarda da soracağız.

Şimdilik ASM’lerde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele olanaklarını yaratacağız. Talebimiz karşılanana dek tüm ASM’lerde her çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi için, verginin adaletli alınması için yürüttüğümüz mücadelede halkımızdan destek bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]