“Vergide Adalet” Eylemleri 11. Haftasında: “Vergide Adaleti Güçlendirdik” Diyen Maliye Bakanı, Sağlık Çalışanlarından Yüksek Vergi Kesintisi Yapmaya Devam Ediyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun (TTB AHEK) “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemleri, 11. haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

Vergide Adaleti Güçlendirdik Diyen Maliye Bakanı, Sağlık Çalışanlarından Yüksek Vergi Kesintisi Yapmaya Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık” diye açıklama yaparken, sağlık çalışanları her ay ücretlerinden kesilen yüksek vergiler yüzünden artan enflasyon karşısında her geçen gün fakirleşiyor.

Sadece 2021 yılında başlatılan kur korumalı hesaplarından kazanılan paralardan bile vergi almayan, gelire göre vergi adaletsizliği yaratan hükümetin son açıklamaları, yeni tasarruf paketi programı inandırıcı olamıyor.

Bugün 15 Mayıs, ücretlerimizi aldığımız gün, nisan ayında hak ettiğimiz ücretlerimizden her ay olduğu gibi bu ay da yüksek vergi kesintisine uğradık. Her malın ve hizmetin fiyatı sürekli artarken bizler her ay ücretlerimizden yapılan yüksek vergi kesintileri nedeniyle eksilmiş ücret alıyoruz.

Sadece sağlık çalışanlarından değil ücretli kesimlerin tümünden düşük ücret, yüksek vergi kesintileri ve dolaylı vergilerin yüksekliği ile toplumda gelir ve vergide eşitsizlik, adaletsizlik yaratmıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basına verdiği demecinde “Türkiye’de verginin %65’i dolaylı vergi. %24’ü de çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye kalıyor %11. Esas vergi vermesi gereken kazananlar %11 veriyor. Emekçiler %24’ü veriyor, gerisini kazanan kazanmayanın gözünün yaşına bakmadan elektrikten, sudan, telefondan, sütten, ekmekten alıyorlar. Bu sistem değişmelidir” ifadesinin, haftalardır “Vergide Adalet İstiyoruz” talebimizin artık ülkenin önemli gündemi haline geldiğinin göstergesi olduğunu, talebimizin çalışanların ve halkın ortak talebine dönüşerek ortak mücadele hattına destek olacağını görüyoruz.

21 Şubat 2024 tarihinde başlattığımız, her hafta çarşamba günleri tüm aile sağlığı merkezi binalarında ve hastane önlerinde “Vergide Adalet İstiyoruz” eylemlerimiz 11. haftasında devam ederken, hükümetin yüksek enflasyon karşısında tasarruf tedbirleri paketi adı altında çalışanlara yeni yükler getirmesini kabul etmeyeceğimizi, mevcut vergi yükünün çalışanların sırtına yüklemesine seyirci kalmayacağımızı bildirmek isteriz.

Aile hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda %35’e varan vergi kesintilerine son verilmesini, ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını istiyoruz. Bunun için 11 haftadır yürüttüğümüz çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğimizi buradan bir kez daha bildiriyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten yanıtlaması için 11. eylem haftamızda sorularımızı yineliyoruz:

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Kamuda gösterişe, şatafata, israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadele sonuç alınana dek sürecek. Bu mücadeleye katılımınız için tüm mağdur olan çalışanları ve halkımızı Çarşamba eylemlerimize davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]