Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulması amaçlanan ve gündemde olan yasaya dair Genel Merkezimiz tarafından yapılan açıklama:

ÖLDÜREN DEĞİL YAŞATAN YASA İSTİYORUZ!

Doğa sadece insanların değil, bitkiler, hayvanlar dahil tüm canlı ve cansız varlıkların doğasıdır. Biz insanlar, diğer tüm canlılar gibi dünyanın sahibi değil sakiniyiz.

Gün geçtikçe artan şehirleşmeyle birlikte Mega inşaatlarla (baraj, otoyol, yeni yerleşim alanları, AVM’ler, turizm bölgeleri, şehir hastaneleri vb.) toprakların-tarım alanlarının işgal edilmesi, ormanların, tarihi ve kültürel varlıkların hızla yok edilmesi kapitalist uygarlıkların tarih boyunca doğaya ve içindeki tüm canlılara tahakkümlerinin sonucudur.

Doğaya bu kadar müdahale pandemide gördüğümüz gibi insanlığın da felaketini getirmektedir. Doğal yaşam alanlarında hızla büyüyen kentler özellikle hayvanların yaşam alanlarını da ortada kaldırmıştır. Kentlerde evcilleştirilen ve sokağa bırakılan ya da zaten doğal yaşam alanları yerine kendilerine sadece sokakları bıraktığımız hayvan dostlarımızın yaşamları üzerinde sürekli yeni kararlar alınmaktadır. Hayvanların özgür yaşamlarına müdahale son dönemlerde gittikçe artmaktadır.

Türkiye’de de durum benzerdir. Yeni çıkarılmak istenen yasayla sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması gündeme gelmektedir. Yani acısız öldürme yöntemi. Buna da acısız bir şekilde “insani koşullarda” yaşamlarına son verilmesi denilmektedir. “İnsani koşullarda” lafı bile insanın doğadaki tüm canlılara tahakkümünü ortaya koymaktadır. Doğayı paylaşan canlı türü olan insan bir başka canlının yaşam hakkına müdahaleyi hangi hakla kendine reva görmektedir. Sorgulamamız gereken asıl konu budur.

Doğal ortamlarına el koyduğumuz diğer canlılara yönelik bu yasa tasarısı insani değildir. Olsa olsa sömürgeci, tahakkümcü kapitalist insana ait gaddarca duyguların açığa çıkarılmasıdır.

Yasa yapıcılara sesleniyoruz;

Bu gaddarlıktan vazgeçin, tüm canlıların yaşam hakları vardır. Madem doğal alanları biz talan ettik, sömürgeleştirdik o zaman hayvan dostlarımıza yeni doğal ortam içinde beslenme ve barınmalarını da esas alacak bir şekilde çalışmalar yapılması zorunludur.

Bu yasayı derhal geri çekin. Bu alanda çalışma yapan veteriner örgütleri, hayvan hakları savunucuları ile birlikte bilimsel yöntemleri esas alacak düzenlemeler ve uygulamalara başlayın.

İçindeki tüm canlılarla birlikte doğanın sağlığını ve yaşamak hakkını korumak için mücadele edeceğiz.

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]