“En büyük eylem eğitimdir” Şiarı ile yola çıkılan ve merkezi eğitim programının oluşturulması yönünde tartışmalar yürütülen SES Kalıcı Eğitim Çalıştayı, 25-26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

37 Şube ve Temsilcilikten, 97 kişinin katıldığı iki günlük programda sendikamızın merkezi eğitim programının oluşturulması yönünde tartışmalar yürütülmüştür. Çeşitli konuların ele alındığı grup atölyelerinde önümüzdeki döneme dair yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]