Mahkeme Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Eski Müdür V. Ali Ekber Yurt hakkındaki şikayetin işlemden kaldırılması kararının iptaline karar verdi.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Eski Müdür V. Ali Ekber Yurt, müdür vekili olarak görev yaptığı sürede üye ve yöneticilerimize yönelik sistematik şekilde baskı ve tehditlerde bulunmuş, üyelerimizi yıldırma amaçlı iki kez sürgün etmişti.

Ali Ekber Yurt’un Dersim Şube yönetim kurulu üyemiz Duygu Kurban Güzel’e yönelik tehdit ve hakaretleriyle ilgili olarak şikayetimiz hakkında Tunceli Valiliği disiplin yönünden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı gerekçesiyle işlemden kaldırma kararı vermişti. Hukuka aykırı davranışların cezasızlıkla korunmasına yönelik kararın iptali talebiyle açtığımız davada Erzincan İdare Mahkemesi 29.05.2024 tarihli 2023/1097 Esas, 2024/776 Karar sayılı kararıyla işlemden kaldırma kararının hukuka uyarlığı bulunmadığını tespit etti. Kararın iptaline karar verdi.

Ali Ekber Yurt, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yaptığı sürede üye ve yöneticilerimizi iki kez hukuka aykırı şekilde sürmüş, bu hukuka aykırılık mahkeme kararlarıyla tespit edilmişti. Ali Ekber Yurt üye ve yöneticilerimiz sürgün edildikleri ilçeden evlerine dönerken yollarını kesmiş, hakaret ve tehditlerde bulunmuştu. Üyelerimizin bu konu ile ilgili ayrıca bir şikayeti bulunmakta.

Hukuka aykırılıklara, sendikal hak ve özgürlüklerimizin ihlal edilmesine, mobbinge karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]