YÖK’e ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne döner sermayeden ödenen taban ödemelerin gecikmesine dair yazı yazıldı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere birçok üniversite hastanesinde döner sermaye gelirlerinden ödenen taban ödemenin maaşlarla birlikte ödenmediği ya ay sonuna ya da ertesi aya kaldığı şeklinde şikayetler bulunması üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne yazı yazdık.

Bilindiği gibi gerek 209 sayılı kanunun 5.maddesi gerekse de 2547 sayılı kanunun 58.maddesi uyarınca döner sermayeden yapılacak ek ödemelere yeni bir ödeme kalemi getirilmiş ve taban ek ödeme uygulamasına geçilmiştir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde taban ek ödeme maaşlarla birlikte düzenli olarak ödenmektedir. Ancak üniversite hastaneleri söz konusu olduğunda bu ödemelerin aksadığı görülmektedir. Zaten yoksulluk sınırı altında olan ücretlerle çalışanlar yaşamlarını zor idame ettirmektedirler. Zamanında ödenmeyen ücretler kredi kartları, taksit, kira vb. ekonomik zorluklarla uğraşanların yaşamlarını daha da zorlaştırmaktadır. Diğer bir yandan da kamu sağlık kurumlarındaki düzensiz ücret uygulamalarının çalışma barışını bozduğu da görülmektedir. Konuyu gündeme getirdiğimizde üniversite yönetimleri üniversite gelirleri ile ilgili yaşanan sorunlar nedeni ile gecikmelerin olduğunu ifade etmektedirler. Emekçilerin yaşadıkları sıkıntılar çözülene dek takipçisi olacağız.

YÖK Döner sermayeden taban ek ödeme hk.pdf

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Mür Döner Sermayeden Taban Ek Ödeme Hk.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]