“Vergide Adalet” Eylemleri 18. Haftasında: Şirketlerin Kârını Artıran, Çalışanların Vergi Yükünü Azaltmayan Vergi Paketine İzin Vermeyeceğiz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) ile Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK)’nun başlattığı, illerde sağlık emek-meslek örgütlerinin de katıldığı “Aile Hekimliği ve Sağlık Çalışanları Vergide Adalet İstiyor” başlıklı eylemler, 18. haftasında devam etti.

Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları birçok ilde basın açıklamaları düzenledi, pankartlar ve dövizler taşıdı, kokartlar taktı. Eylem süreci için hazırlanan görseller de ASM’lerin girişlerine ve panolarına asıldı.

SES Eş Genel Başkanımız M. Sıddık Akın ve MYK üyemiz Salih Erbaş, Ankara’daki basın açıklamasına katıldı.

“Vergide Adalet” eylemleri, ASM’ler için vergi kesintileri yıl içinde sabit kalana ve kesinti oranı üst sınırı %15 olana dek her çarşamba sürecek.

İllerde okunan basın açıklaması şöyle:

Şirketlerin Kârını Artıran, Çalışanların Vergi Yükünü Azaltmayan
Vergi Paketine İzin Vermeyeceğiz!

Bugün 10 Temmuz Çarşamba. 18 haftadır “Vergide Adalet” istiyoruz.

TBMM bu hafta içinde yeni vergi paketini görüşecek. Yeni vergi paketi içinde maalesef çalışanların vergi yükünü azaltan bir madde yok. Vergi paketi, emeğiyle geçinenlere yeni ek vergiler getiriyor.

Haftalardır sağlık çalışanlardan alınan yüksek vergi oranlarının düşürülmesi için sağlık birimleri önlerinde yaptığımız basın açıklamalarına kayıtsız kalan hükümet, emeğiyle geçinen halkın vergi yükünü artırmanın programını hazırlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuoyu nezrinde artık inandırıcılığı kalmamıştır. Hükümetin her açıkladığı ekonomik program ve hayata geçirdiği her paket sonucunda emekçi kesimler yoksullaşırken, başta hükümete yakın olan şirketler kârlarına kâr katıyorlar.

Vergi yükünü çalışanların sırtına yükleyen politik tercih iflas etmiştir. Çalışanların her geçen gün azalan satın alma gücü dayanılmaz hale gelmiştir.

Biz sağlık çalışanları hem kendi ekonomik kayıplarımız ve her gün muayene ettiğimiz şifa dağıtığımız hastalarımızın yaşadığı yoksulluk bizleri derinden üzmektedir. Toplumun da sesi olma sorumluluğumuz gereği 18 haftadır alanlarda taleplerimizi yineliyoruz.

Yoksulluk rakamlarını yazmaktan, hükümetin TÜİK’in aldatıcı gerçek olmayan oranlara göre, çalışanlara yaptığı komik ücret artışlarını dile getirmekten usandık.

18 haftadır hükümete sorularımızı, vergi paketinin TBMM’ye geldiği hafta yineliyoruz:

  • Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?
  • Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Kazancına göre düşük vergi verenleri veya hiç vergi vermeyenleri kollamaya devam edecek misiniz?
  • İhbarcılığı adaletsiz ve eşitsiz vergi toplama politikanızı örttüğünü düşünüyor musunuz?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Kamuda gösterişe şatafata israfa dayalı harcamaların son bulacağını söylediğiniz tasarruf paketinin çalışanların sırtına yeni yükler getirmeyeceğini söyleyebilir misiniz?

Yeni vergi paketini TBMM’ye getiren hükümete ve tüm milletvekillerine sesleniyoruz:

Yılın ilk ayından itibaren tercihen düşük düzeyde tutulan vergi dilimlerine girdiğimiz gerekçesiyle ücretlerimizden yüksek vergi kesintileri yapılıyor. Kesinti oranları yılsonuna doğru %35 civarına çıkıyor. Bu adaletsiz ve eşitsiz vergi yükünü sırtımızdan alın, her ay sabit kalmak koşuluyla en fazla %15 vergi kesinti oranlarını hayata geçirin.

Aile hekimliği çalışanları ve diğer tüm sağlık çalışanları olarak 18 haftadır sürdürdüğümüz “Vergide Adalet İstiyoruz” eylemlerimiz şayet TBMM’de karşılık bulmazsa, her çarşamba olduğu gibi taleplerimiz hayata geçene dek eylemlerimizi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]