Yönetmelikte 32. Maddesinde başvuruda istenecek belgeler sayılmakta olup bu belgelerden biri arşiv araştırması formudur:

32/(3) Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.

657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde, devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara 676 sayılı OHAL KHK’si ile “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” koşulu da eklenmiştir.   OHAL KHK’si ile 657 sayılı kanunda düzenleme yapılmasının hukuksal bir dayanağı olmamakla birlikte bu maddenin nasıl ve kimlere uygulanacağına dair bir düzenleme de bulunmamaktadır. KPSS ile atanmaya hak kazanan pek çok kişi, haklarında herhangi bir adli soruşturma dahi olmamasına rağmen, masumiyet karinesi ihlal edilerek, güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle atamaları yapılmamaktadır.

Taşeron işçilerin de güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya alınmamaları durumunda bu kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemin iptali talebiyle idari dava açma hakları bulunmaktadır. Dava açma süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. Tatil günleri de süreye dahildir.

AYRINTILI HUKUKSAL BİLGİ VE DAVA TAKİBİ İÇİN SENDİKAL İLE TEMASA GEÇİLMELİDİR

İşyerlerimizde sınav bahanesiyle elenen işçilerin sendikalı olmaları durumunda hukuksal sürecin üyesi oldukları Sendika tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Sendika üyesi olmayan ve hukuksal destek talep eden işçilerin şube ve temsilciliklerimize başvurmaları durumunda Hukuk Birimimiz tarafından dava dilekçesi hazırlanarak destek sağlanacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]