Mart 2017’de Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği görüşü uyarınca uzman hekim olmayanların icap nöbeti tutamayacağı ve böylece bu kişilere icap nöbet ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir. Buna rağmen uzman hekim olmayan sağlık personelinin icap nöbet listesine yazıldığı ve icap nöbetlerine çağrıldığı bilinmektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır?

  1. Öncelikle icap nöbet listesinin mutlaka kurum amiri tarafından imzalı ve resmi mühürlü onaylı olmasına dikkat edilmelidir. Yani icap nöbet listesinin yazılı görevlendirme biçiminde düzenlenmesi gerekmektedir.
  2. Usüle uygun bir icap nöbet görevlendirmesi yapıldığında, ilgili kişinin yasal olarak buna itiraz hakkı vardır. İtiraz ederken TKHK Hukuk Müşavirliği görüşü hatırlatılmalı ve listeden çıkartılması talep edilmelidir. Bu talep mutlaka yazılı yapılmalıdır.
  3. İtiraza rağmen icap nöbet listesi değiştirilmez ve icap nöbetine çağrı olursa bu durumda yazılı emre uyulur ancak bunu karşı şikayet ve dava hakkı bulunmaktadır.
  4. İlgili kişi bir üst makama şikayette bulunarak icap nöbet listesini düzenleyen kurum amirini şikayet etmeli ve bu şikayetle beraber listeden çıkartılmasını talep etmelidir.
  5. Bu talebe yasal dava açma süresi içerisinde yani 60 gün içinde cevap verilmez veya olumsuz cevap verilir ise cevap tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili kişinin dava açma hakkı bulunmaktadır.
  6. İtiraza rağmen ilgili kişi icap nöbet listesinden çıkartılmaz ise bu durumda icapçı kaldığı süreye denk gelen icap nöbet ücretini yazılı dilekçe ile talep etmelidir. Talebine olumlu yanıt verilmez veya parası ödenmez ise yasal dava açma süresi içerisinde dava açabilir.
  7. Yasal yollara başvuru ile ilgili olarak SES üyeleri Şube/Temsilcilikler aracılığı ile Genel Merkezimize müracaat edebilir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]