4/B VE 4/C’LİLERİN NÖBET VE İCAP NÖBET ÜCRETLERİNDEN SGK PİRİM KESİNTİSİ YAPILMASI

Facebook
Twitter
WhatsApp

5510 sayılı kanunun 80.maddesinde bu kanuna tabi olanlar bakımından hangi ödemelerin prim kesintisine tabi tutulmayacağı tek tek belirtilmiştir. Bunlar içerisinde nöbet ve icap nöbet ücretleri yoktur. Bu nedenle 657 sayılı kanunun ek 33.maddesindeki düzenleme yeterli değildir. Prim kesintisi yapılmaması için 5510’un 80.maddesine özel düzenleme yazılması gerekmektedir. Sonuç olarak, 4/B ve 4/C’lilerin nöbet ve icap nöbet ücretlerinden SGK prim kesintisi yapılması mevzuata uygundur.
Ayrıca tüm çalışanların temel taleplerinde bir ödenen tüm ücretlerin(ek ödeme vb. de dahil) emekli keseneğine dahil edilmesidir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]