Bu yazıda, 1990’lardan beri Birleşik Krallık’ta uygulanmakta olan, geleneksel kamu yatırım/hizmet üretim modelinden daha verimli olduğu iddiası ile yeni bir model olarak tüm dünyada hızla yaygınlık kazanmaya başlayan ve ülkemizde entegre sağlık hastaneleri için kamunun ihale süreçlerini 2011 yılında başlattığı Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) modelinin mali bir değerlendirilmesi sunulmaya çalışılmaktadır. Ortaklık modelinin temel özelliklerinin neler olduğu, çeşitli uygulamalardan hareketle modelden beklenilen amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı, içinde bulunulan kriz konjonktüründe KÖO modelinin “hâlâ” ne derece cazip bir model olduğu gibi sorular makalenin konusunu oluşturmaktadır. Modelin dünyadaki en geniş çaplı ilk uygulamalarını gerçekleştirmiş ve dolayısıyla uzun erimli ilk sonuçlarını da almış olan, pek çok bağımsız kurumun ilgili projelere ve sonuçlarına ilişkin detaylı incelemeler yaptığı Birleşik Krallık deneyimi makalenin temel referansı olacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]