Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanları eylemlere devam diyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES Ankara şubemizin Cebeci ve İbn-i Sina Hastanelerinde fazla çalışmaya karşı 5-6 Aralık günleri başlattığı eylemler büyüyerek devam ediyor. Hastane yönetiminin günlük mesaiyi 9 saate çıkarması üzerine harekete geçen sağlık emekçileri her gün saat 16.00’da hastaneden toplu halde çıkarak, bir saatlik iş bırakma eylemeleri yılbaşına kadar sürdürülmüştü. İşyeri meclisinin aldığı karar doğrultusunda yönetimle yapılan görüşmelerle somut adım atılması talep edilmiştir.

 

Yönetimin somut adım atmaması üzerine toplanan işyeri meclisi eylemlere devam kararı almıştır. 9 Ocak 2008 Çarşamba günü Cebeci hastanesi çalışanları yaklaşık 3 km yürüyerek İbn-i Sina hastanesi Dekanlık ek binası önünde toplanan sağlık çalışanlarıyla buluştu. Yaklaşık 300 sağlık çalışanının katıldığı eylemde basın açıklaması radyolojide çalışan bir sağlık emekçisi tarafından yapıldı. Coşkulu olduğu görülen çalışanlar sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler.

 

Talepler;

– Sağlık emekçileri arasındaki ücret eşitsizliklerinin giderilmesi,

– Döner sermaye kaynaklı alacaklarının derhal ödenmesi,

– Çalışma koşullarının düzeltilmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması,

– Nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi.

 

 

1.fotoğraf:  2.fotoğraf   3.fotoğraf    4.fotoğraf

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

Mevcut Hükümetlerin bugüne kadar saldırganca uyguladığı; son 3 yıldır uygulamakta ısrar ettiği ve hezimetle sonuçlandırdığı “sağlıkta dönüşüm programı” gün geçtikçe “sağlıkta yıkım programı” olarak kendini bütün ağırlığıyla sağlık emekçileri üzerinde hissettirmektedir.

               

Başka bir anlatımla, AKP Hükümeti eliyle iş dünyası için “çıkar dönüşümü” sağlık çalışanları içinse yıkım programıdır.

               

Bu uygulamada asıl hedeflenen: Sağlık kurum ve kuruluşlarının işlevsizleştirilmesi; özelleştirmeye olan talebin arttırılıp sağlığımızın satılmasıdır. Dişli çarkın devam etmesi için yapılan yıkım çalışmaları kurumsal hoşnutsuzluk, iş barışının zedelenmesi, iş niteliğinin bozulması, düşük ücret, statü farklılığı gibi sağlık emekçileri açısından çok acı sonuçlar doğurmuştur.

               

Fakat bizler; üretimin vazgeçilmez unsurları “sağlık emekçileri” olarak onurumuza, geleceğimize, insanca yaşam hakkımıza sahip çıkıp, meşru ve fiili eylemlerimize bundan önce olduğu gibi bugün de devam etmekteyiz.

 

Üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olup bugüne kadar yoğun bir mücadele programı ile eşit-güvenceli iş, eşit ücret, ek ödemelerimiz, yemek kalitesinin arttırılması, çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi için 12 Aralık 2007 tarihinde başlattığımız kararlı eylemlerimize 10 gün boyunca ara vermeden devam ettik. Dirençli duruşumuz karşısında Ankara Üniversite Yöneticileri tarafından taleplerimizin Senatoda görüşüleceğine dair söz verilmiştir. Fakat söz verildiği halde çalışanlara herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

               

Bunun üzerine bizler İşyeri Meclisi kararıyla tekrar bir araya geldik. Bundan sonra da Temsilciler Meclisimizle kaldığımız yerden aynı coşkuyla mücadelemize devam edeceğiz.

               

Her türlü ayrımcılığa, adaletsizliğe, çifte standarda karşı tüm sağlık emekçileri için buradayız!

               

Bütün sağlık çalışanlarının (taşeron, sözleşmeli, kadrolu) statü ayrımına son verilmesi, adil ve güvenceli iş olanaklarına kavuşturulması için buradayız!

               

Ek ödemelerimizin eksiksiz yatması, çalışma saatlerimizin düzenlenmesi, koşullarımızın iyileştirilmesi, nitelikli ücretsiz sağlık hizmetinin verilmesi için, sağlık çalışanları arasında fark gözetmeksizin tüm sağlık emekçilerini, sağlıkta yıkım uygulamalarına DUR demeye, ve ortak mücadeleye davet ediyoruz!    

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ  SES İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]