2007 yılı sağlıkta yıkım ve yıkıma karşı mücadele yılı olarak yaşandı.

 

AKP Hükümeti eliyle yürütülen sağlıkta “dönüşüm” programı çerçevesinde kamusal sağlık hizmetlerinden uzaklaşan bir dizi uygulama hayata geçirildi. Bu saldırı programının en önemli ayaklarından biri olan SSGSS yasasına karşı Ankara’da ve diğer illerde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirildi. Hastaları müşteriye çeviren, sağlık emekçilerini sözleşmeli köleliğe mahkum etmek isteyen ve geleceksiz güvencesiz bir hayatı dayatan bu yasaya karşı Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde pek çok demokratik kitle örgütünün de katılım gösterdiği bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

 

basın metnimiz için >>>>>

 

Basın açıklamasında ayrıca sendikamızın hazırlamış olduğu 2007 Sağlık Raporu da basına dağıtıldı.  
SES 2007 Sağlık Raporu

 

1.fotoğraf

2.fotoğraf

3.fotoğraf

4.fotoğraf

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]