EMEĞİMİZ, ALINTERİMİZ, İŞ GÜVENCEMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN 3 KASIMDA ANKARADAYIZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

AKP Hükümetinin yoksulluğa mahkûm ettiği, iş güvencesini ve geleceğini elinden almaya çalıştığı kamu emekçileri, emekten ve demokrasiden yana toplumsal kesimlerle birlikte 3 Kasım’da alanları dolduracak.

Kamu Emekçilerinin toplu sözleşme ve grev haklarını ­tanımayarak Toplu Görüşme masasında milyonlarca emekçinin umutlarıyla oynayan AKP Hükümeti, insanca yaşanacak bir ücret talebimize karşılık olarak yüzde 2+2’lik sefalet zammını bizlere reva gördü. AKP’nin sefalet zammına karşı insanca yaşayacak bir ücret talebimiz için 3 Kasım’da Ankara’da olacağız!

 

Aynı AKP hükümeti son yıllarda artarak devam eden kamuda sözleşmeli personel çalıştırma ayıbını ortadan kaldırmak yerine, hazırlığında olduğu Kamu Personel Rejimi Yasasıyla tüm kamu emekçilerinin Kadrolu ve İş Güvenceli istihdamını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 4B, 4C ve kamudaki her türden sözleşmeli çalıştırmaya karşı, İş Güvenceli ve Kadrolu İstihdam talebimiz için 3 Kasım’da Ankara’da olacağız!

 

Yıllardır uygulanan neo-liberal politikalarla tahrip edilen sosyal alan, AKP’nin hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası ile geri dönülmez bir uçuruma sürüklenmeye çalışılmaktadır. Sağlık ve sosyal güvenlikte büyük bir toplumsal çöküntü yaratacak, sağlık hizmetini tamamen paralı, emekliliği ise imkânsız bir hayale dönüştürecek SSGSS yasasına karşı halkın sağlık hakkını korumak için 3 Kasım’da Ankara’da olacağız!

 

5 Yıllık iktidarları süresince görüldü ki, AKP toplumun tamamını ilgilendiren konularda, başta emekçiler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin taleplerine kulak vermeden, sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Aynı alışkanlığı şimdi anayasa hazırlıklarında da göstermektedir. Toplumun geniş kesimlerinin onayı alınmaksızın, kapalı kapılar ardında tek bir parti tarafından anayasa hazırlanması asla kabul edilemez. Baskıcı, neo-liberal ve muhafazakar bir anayasaya karşı, özgür, demokratik, laik, eşitlikçi ve sosyal bir anayasa talebimiz için 3 Kasım’da Ankara’da olacağız!

 Yüzde 2+2’lik sefalet zammına boyun eğmeyen, grev ve toplu sözleşme hakkımızın görmezden gelinmesine izin vermeyen, Kamu Personel Rejimi yasasıyla iş güvencemizin geleceğimizin çalınmasına razı olmayan, SSGSS yasasıyla sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızın gaspedilmesine göz yummayan, neo-liberal ve muhafazakâr bir anayasaya mahkûm olmayan tüm emekçileri Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye için 3 Kasım’da Ankara’ya çağırıyoruz.İsmail H. Tombul

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]