Mahkeme Kararına Rağmen Klinik Şef-Şef Yardımcılığında Kadrolaşmaya Devam!

Facebook
Twitter
WhatsApp

AKP’li Milletvekilleri Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun teklifi hazırlayarak 23.11.2007 tarihinde TBMM’ye sundu. Üstelik bir önceki AKP Hükümeti döneminde klinik şef-şef yardımcılığında kadrolaşmanın önünü açan icraatlarıyla nam salmış Sağlık Bakanlığı Müsteşarı şimdi ise milletvekili olan Necdet Ünüvar’ın imzasıyla.            

AKP Hükümetinin bir önceki döneminde Klinik şef-şef yardımcılığında hiçbir bilimsel kriter bulunmadan hazırlanan ve kadrolaşmanın önünü açan yasaya karşı SES olarak açtığımız dava devam etmektedir. Yine aynı yasa Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş ardından da Anayasa Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. 

AKP Hükümeti Hazırladığı Yasa Taslağı ile Kadrolaşmada Israr Ediyor! 

Kanun teklifinin gerekçesinde Kanunun 5413 sayılı Sağlık Bakanlığının Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki klinik şef ve şef yardımcısı ünvanlara yapılacak atamalarla ilgili düzenlemenin  Anayasa Mahkemesince yürütmesinin durdurulduğu ve bu durdurma kararının gerekçeleri dikkate alınarak objektif kriterlere bağlanması gerekliliğinden söz ediliyor. Yasa taslağında şef-şef yardımcılığı kadrolarına müracaat edebileceklerin vasıfları sayılarak, başvuranların yine bakanlığın tespit ettiği 3 kişi tarafından mülakata tutulacağı belirtiliyor.

Bu kurulda yer alacak üç kişinin profesör olmasının dışında hangi bilimsel kriterler üzerinden tespit edileceği  belirsizdir. . Bağımsız olması gereken kurulda Türk Tabipler Birliği, YÖK temsilcileri bulunmamaktadır. Hazırlanan yasa taslağında  sendika olarak ısrarla savunduğumuz şef-şef yardımcılığı atamalarında  önce dil sınavının gerçekleştirilmesi ardından objektif ve bilimsel kriterler taşıyan bağımsız kurul tarafından bilim sınavının gerçekleştirilmesi düzenlemesinin yanından bile geçilmemektedir.  Ayrıca kanun teklifinde kurul tarafından yapılan mütaalalara dayanarak yapılacak atamaların mevcut kadroların %35’ini geçemeyeceği belirtilmiştir. Yapılacak atamaların boş olan kadroların %35’i değil mevcut kadroların %35’i olması atanacak sayının yükseltilmesi  kadrolaşmaya hız kazandıracaktır. 

AKP Kadrolaşmak İçin Anayasayı İhlal Ediyor! 

Eğitim ve Araştırma Hastanelerine sınavsız klinik şef ve şef yardımcılığı atamaları ile ilgili gerek Anayasa Mahkemesinde gerekse de SES olarak Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava devam etmektedir. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yasama organında yasa yapılması açıkça Anayasaya aykırıdır. AKP kadrolaşmak için Anayasayı bile hiçe saymaktadır.                

Sendikamız konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

27 Kasım 2007                                                                                                                              

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]