fotoğraf için

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’nın yeniden TBMM gündemine getirilmesi üzerine İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Barosu, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TÜRK-İŞ İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın çağrısıyla emekçiler Taksim’de bir araya geldi. “Sağlıkta ticaret olmaz”, “Genel Sağlık Sigortası’na Hayır”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık” sloganlarıyla Taksim Anıtı’na yürüyen emekçilere çeşitli siyasi partilerden de katılım oldu ve  mücadeleyi hep birlikte yürütme kararlılığı dile getirildi. Basın açıklamasında Tasarı eğer yasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacağı belirtildi:

• Zaten kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar, hem de erkekler için 65’e çıkarılacak.

• Emekliliğe hak kazanabilmek için yakın zamanda 5.000’den 7.000 güne çıkarılan prim ödeme zorunluluğu 9.000 gün prime çıkacak.
• Emekli maaşları % 23 ila % 33 arasında düşürülecek.

• Aylık geliri 139,6 YTL’ den fazla olan bütün vatandaşlar her ay 73 ila 475 YTL Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacak.

• Sadece ayakta tedavi olununca değil; hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince de “katılım payı” adı altında para ödenecek. “Katılım payı” gerektiğinde beş katına kadar arttırılacak.

• Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak.

• Sağlık hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandaşı olmak, üstelik vergi ödemek, dahası Genel Sağlık Sigortası primi yatırmak, hatta bir de “katılım payı” ödemek yetmeyecek. Şimdi bir de “ilâve ücret” adı altında para ödemek gerekecek.

• Bütün dünyada anne sütünün önemi yeniden anlaşılır ve emzirme teşvik edilirken Türkiye’de “sigortalının çocuğuna bir ay anne sütü yeter” mantığı geçerli olacak. Daha önce doğum yapan sigortalılara altı ay süreyle verilmesi öngörülen emzirme yardımı bir aya düşürülecek.• Hastalanan sigortalılara verilen iş göremezlik ödeneği % 16 azalacak.

• Emekli Bağ-Kur’lularının maaşından 10 yıl süreyle % 10 oranında Genel Sağlık Sigortası primi kesilecek.

• Primini ödeyemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacak, hastane kapılarından geri dönecek.

• Primini ödeyemeyen çiftçilerin pamuğuna buğdayına, üzümüne tütününe el konulacak.

Bu gayri vicdani; gayri ahlaki, gayri insani girişimi durdurmak için “Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek” talebiyle başlattığımız mücadeleye hep birlikte katılalım.

BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR!  13 aralık 2007

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]