Gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanı şiddete uğramasın.

Son olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rauf HAZNEDAR hocamız hunharca bir saldırıya maruz kaldı. Sert bir cisimle darp edilerek ağır yaralanan hocamıza geçmiş olsun derken bu tür saldırıların nedenlerini sorgulamak, sorumlularını tespit etmek ve bundan sonra böylesi saldırıların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Uzun zamandır tehditler almasına rağmen hiçbir önlem alınmaması hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının nasıl bir ortamda hizmet sunduklarının vahim bir örneğidir. 

Bu türden saldırıların son dönemlerde yoğunlaşmış olması uygulanan sağlık politikalarını akla getirmektedir. “Sağlıkta dönüşüm” adı altında yürütülen program sağlık hizmetlerini hızla piyasalaştırırken, sağlık çalışanlarının toplumsal saygınlığı zedelemektedir. Kamusal sağlık anlayışının terk edilmesiyle oluşan dejenerasyon sağlık çalışanlarını mağdur etmekte, hiçbir günahı olmaksızın çalışanları vatandaşla karşı karşıya getirmektedir.  Yıllarını insanı hayatına, yaşama ve yaşatmaya adamış bir insana yapılan saldırıyı kınıyoruz. Henüz vakit varken sağlıkta özelleştirme programının biran önce durdurulmasını; yerine, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu hedefleyen KAMUSAL sağlık politikalarının uygulanmasını istiyoruz. 14.11.2007   

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]