Sağlıkta Dönüşüm Programının Tamamı İthaldir! Tamamı Geri Çekilmelidir!

Facebook
Twitter
WhatsApp

11 Mart’ta gerçekleştireceğimiz beyaz miting hazırlıklarımız hız kazandı. Ülkenin dört bir yanında sağlık emekçileri sağlık hakkına sahip çıkan tüm örgütlerle beraber Ankara yolculuğuna nabız sayıyor.

Hükümetin Nabzı da Artıyor!

7 Mart”ta Atatürk Eğitim Hastanesinde yöneticilerimize, arkadaşlarımıza saldırılması ve en son kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen ve Cumhurbaşkanımızca belli maddeleri veto edilen yasa tasarısındaki vetolu maddelerin görüşülmeyeceğinin açıklanması AKP hükümetinin de nabzının arttığını gösteriyor.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın Tamamı İthaldir! Tamamı Geri Çekilmelidir!
“Torba yasa”daki ithal hekim çalıştırılmasıyla ilgili maddenin geri çekilmesi bizim eylem programımıza bağlı olumlu bir gelişme olmakla birlikte asla yeterli bir adım değildir. Çünkü aynı yasa tasarısında en az bu madde kadar tehlikeli birçok düzenleme yer almaktadır. Örneğin bu tasarıda radyoloji çalışanlarının çalışma süreleri artırılarak ölüme davetiye çıkarılmaktadır.
Yine bugünlerde TBMM’ye sevk edilen “kamu hastane birlikleri pilot uygulaması kanun tasarısı” kamu hastanelerini birer ticari işletme haline dönüştürmeyi hedeflemektedir.
Dönüşüm programında yer alan Aile Hekimliği sağlık ocaklarımızın kapatılarak birinci basamak sağlık kurumlarını piyasalaştırmaktadır.
Genel Sağlık Sigortası her ne kadar Anayasa mahkemesi kararı nedeniyle yürürlüğü ertelenmiş olsa da hükümetin ve İMF’ nin öncelikli gündemidir.
Sağlık alanına dayatılan tüm ithal programlar geri çekilinceye ve yerine herkese eşit, ücretsiz nitelikli kamusal sağlık politikaları hayata geçirilinceye kadar mücadelemiz artarak devam edecektir. 09.03.2007

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]