Genel seçimlere 22 gün kala AKP Hükümeti birinci basamak sağlık hizmetlerinin; sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, 112 acil istasyonlarının parasız olacağını açıkladı.

SES olarak yıllardır sağlık hizmetlerinin eşit, ücretsiz ve nitelikli sunulması gerektiğini söyledik, bunun için mücadele yürüttük. Bugün seçim popülizmi ile sağlık ocakları ücretsiz diyen AKP’nin 5 yıllık Hükümeti zamanında sağlıkta Cumhuriyet tarihinin en hızlı piyasalaştırma, özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi. Parası olmayan vatandaş sağlık kuruluşlarının kapısından adımını atamadı, hizmet satın almalar ve taşeron uygulamaları hizmetin kalitesini düşürdü. 11 ilde sağlık ocakları kapatılarak, GSS ile tüm Türkiye’de uygulanacak olan, ticarethane gibi işleyecek Aile Hekimliği sistemine geçildi. 1. basamak sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlandırma konusunda samimiyet varsa;

  1. Ücretsiz sağlık hizmetleri seçime kadar değil,  sürekli olmalıdır
  2. Sadece poliklinik ve muayene hizmetleri değil her türlü ilaç ve tedavi giderleri de ücretsiz karşılanmalıdır.
  3. Uygulama sadece birinci basamak sağlık kuruluşlarını değil, ikinci ve üçüncü basamak dahil tüm sağlık kuruluşlarını kapsamalıdır.
  4. GSS ile paralı hizmete dönüşecek olan Aile Hekimliğine son verilmeli, yıllardır kaderine terk edilen sağlık ocaklarına yatırım yapılmalıdır.
  5. Sağlık kuruluşlarının ciddi boyutlardaki personel sıkıntısı kadrolu personel ile giderilmelidir.
  6. GSS yasası geri çekilmelidir.
  7. Tüm bu hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan pay yükseltilmeli, sağlık çalışanlarının temel ücretleri artırılmalıdır. 03.07.2007
    MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]