Meclise sunulan ‘’Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin’’ 11. Maddesinde; “Bulunduğu hizmet kolunda yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ön görülüyor.  Hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendika üyelerine toplu sözleşme desteği verilmesi” ifade ediliyor.

Mevcut durumda bu yasaya göre yüzde iki barajını geçenler Toplu İş Sözleşmesi primi (700 TL)  %2’lik barajı geçemeyen sendikaların üyeleri de destek primi (250 TL) alacaklardır. Çalışma Bakanlığı Temmuz verilerine göre sendikamızın da içinde bulunduğu toplam 5 sendika barajı geçmektedir. Geriye kalan onlarca sendika baraja takıldığı için o sendika üyeleri sadece destek primi alacaklardır.

Doğal olarak ekonomik zorluklar ile boğuşmak zorunda kalan ve yetkili sendikadan her konuda ümidi kesen emekçilerin, birazcık olsun ücretleri artsın diye barajı aşan özellikle de iktidar, kamu idarecileri ve bürokratlar tarafından örgütlenen yetkili sendikaya geçecekleri umut ediliyor. Emekçilerin sorunlarına çözüm üretme konusunda kılını kıpırdatmayanların, kişisel rantları söz konusu olduğunda nasıl da çırpındıklarının bir göstergesi olan bu düzenlemenin diğer bir amacının da yetkili sendikada yaşanan istifaların önüne geçmek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Temmuz ayında benzer bir düzenleme yapılmış ve konfederasyonumuz KESK’in açtığı bir dava sonucunda mahkeme kararı ile bu durum iptal edilmişti. Bu sefer ki düzenleme de ikili bir primle özellikle barajı aşamayan sendika üyelerine yaklaşık sendika aidatı kadar ödeme ile mahkemelerin iptal kararının önünün kapatılması hedeflenmektedir.

Temmuz ayında yapılan düzenlemeye karşı lehimize olabilecek gelişmelere rağmen sendikal demokrasiye ilişkin ilkesel tutumumuzu hukuk yoluyla da göstermiştik. Şimdi yapılmak istenen düzenlemeden de olumlu yönde etkilenme olasılığımızın çok yüksek olmasına rağmen; örgütlenme özgürlüğü ve sendika seçme hakkına dair yapılan her türlü uygulamanın, güce bağlı dayatmanın karşısında olduğumuzu bir kez daha deklere ediyoruz.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, memur sendika kuramaz diyenlerin güce yaslanarak her türlü hile ile büyüttükleri sendikanın, bugün emekçilerin sendika seçme hakkına yasa yoluyla müdahalesine karşı, Türkiye’de sendikal mücadelenin önünü büyük bedellerle açan,  gerçek anlamda mücadele ve dayanışma örgütü olan SES’imizde örgütlenmeye davet ediyoruz. 15.12.2022

SES’siz Kalmayalım

SES’te Örgütlenelim.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]