Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Emekçileri İle Asistan Hekimlerin 15-16 Eylül Tarihlerinde Yapacakları Eylem/Etkinlikleri Destekliyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bugünlerde yaşadığımız gibi mücadeleyi birleşerek büyüttüğümüz her dönemde kısmi de olsa kazanımlar elde etmekteyiz. Son dönemlerde ücretle ilgili temel talebimiz olan yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret talebiyle yaptığımız eylem/etkinler ve onlarca iş bırakma sonucunda 2022 ağustos ayı içerisinde adaletsiz ek ödeme düzenlemelerine maruz kaldık. Pandemide ki önemi açığa çıkmasına rağmen birinci basamakta koruyucu sağlık hizmeti yürütenleri, ASM’de görev yapan sağlık emekçilerini, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçilerini, asistan hekimler gibi birçok meslek çalışanını kapsam dışında bırakmıştır. Ücret artışı şimdilik lehine olan sağlık emekçileri düzenlemelerden memnun gözükse de yapılan düzenlemenin yoksulluk sınırı altında kalması ve emekliliğe yansımamamsın, ayrıca cezalandırma baskısı ve fazla çalışma ile elde edilme koşuluna bağlı olması kabul edilebilir değildir.

Sendika olarak bu yönetmeliklere yönelik ilk itirazımızı il/ilçe sağlık müdürlükleri önü ve üniversite hastaneleri bahçesinde yaptığımız açıklamalar ile hızlıca dile getirdik. Ayrıca hukuksal olarak mücadele edeceğimizi de deklere ettik. İş yerlerinde temsilcilerimiz ücret rejimini ve buna karşı mücadele biçiminin ne olması gerektiğini tartıştırmaya devam etmektedirler.

Sağlık ve sosyal hizmetlerin bir ekip işi olduğundan hareketle mücadelenin de ekip olarak verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu nedenle yıllardır iş kolumuzdaki emek ve meslek örgütlerinin bir araya gelerek ortak mücadele edebilme olanaklarını sonuna kadar zorluyor ve destekliyoruz. Bazen 18-20’yi bulan bazen birkaç örgütle de olsa mücadeleyi ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Ek ödeme yönetmeliklerine dairde işkolumuzdaki birçok örgütle ortak deklarasyon yayınladık. Örgütlerin de imzasının olduğu deklarasyon metnine https://ses.org.tr/2022/08/sagligimiz-icin-olusturdugumuz-5-talebimizin-hepsi-karsilanana-kadar-eylemlerimize-devam-edecegiz/ ulaşılabilir.  Mücadeleyi ortaklaştırma, ortak hedeflere ilişkin daha etkili çalışma yapmanın en iyi aracıdır. Sorunlarımızın temel kaynağı sağlık sistemi ve bu sistemin yarattığı ücret rejimidir. Bu nedenle bütünlüklü olarak şiddeti doğuran, angarya çalışmayı, emekliliğe yansımayan ücretlendirmeyi, liyakatsızığı vb. reddeden mücadele hattına ihtiyacımız var. SES olarak imza attığımız her metnin sonuna kadar arkasında ve birlikte aldığımız kararları yine birlikte hayata geçirme iradesindeyiz. Üye kapma yarışı yerine ortak hedeflere kitlenen, dünya ve Türkiye sendikal hareketinin mirasına uygun şekilde iş bırakma ve GREV’leri örgütlemeye tüm işkolu emekçilerini davet ediyoruz.

Ortak hareket etme koşulları oluşmadığında bile SES olarak meşru olan tüm eylem ve etkinleri her zaman olduğu desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda;

15-16 Eylül 2022 tarihlerinde asistan hekimlerin ve 16 Eylül 2022 tarihinde birinci basamakta çalışan emekçilerin almış olduğu meşru eylem ve etkinlik kararlarını destekliyoruz. Şube/temsilcilik yöneticilerimiz ile üyelerimizi yapılacak eylemlere güç veremeye çağırıyoruz. 14.09.2022

Kurtuluş Yok Tek Başına!

Yap Hep Beraber, Ya Hiç Birimiz!

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]